Valtuustoinfo 18.4.2011

19.4.2011Uutiset

Valtuustoinfo Espoon kaupunginvaltuustosta 18.04.2011

Elli_PerklenEspoon kaupunginvaltuusto palaveerasi heti seuraavana iltana eduskuntavaalien jälkeen. Pitäisi kai olla onnellinen vaalituloksesta, kun Kokoomus on ensimmäistä kertaa suurin, mutta valtakunnallisia tuloksia katsottaessa ainakin oma olo on kuitenkin hieman turta tai hämmentynyt.  Espoon tasolla voimme kuitenkin olla tyytyväisiä ja todeta tuloksista, että espoolaiseen, kokoomuslaiseen päätöksentekoon ollaan edelleen tyytyväisiä ja siihen luotetaan. Espoossa Kokoomuksen osuus nousi hieman ja oli hienot 40,4% (PS 14,7%, SDP 14,3%, Vihreät 11,6%, RKP 6,7%, Keskusta 4,3%,…) . Tämä lämmittää mieltä ja antaa uskoa. Suuri kiitos tästä kuuluu vaalityötä tehneille tukitiimeille ja paikallisjärjestöille sekä tietysti hyville ehdokkaillemme – KIITOS! Tarkemmat vaalianalyysit jätän muille. Onnittelut vielä meidän espoolaisille kansanedustajillemme Pia Kaumalle, Marjo Matikainen-Kallströmille, Sanna Lauslahdelle, Alexander Stubbille, Jyrki Kataiselle ja Kari Tolvaselle!

Vaali-ilmapiirin lisäksi toinen poikkeus normaaliin valtuustoilmapiiriin syntyi siitä, että illan istunto oli ensimmäinen lajissaan, jota saattoi reaaliajassa seurata Internetin kautta. Näin ainakin piti olla. Täyttä varmuutta järjestelmän toimivuuteen emme valtuustosalista käsin saaneet, sillä siellä lähetys ei  näkynyt.  Etukäteen saattoi vain arvata, mikä vaikutus tällä käytännön muutoksella tulisi olemaan käyttäytymiseen (puheiden lukumäärät ja kestot sekä sisällöt, kielenkäyttö ja käytöstavat muutenkin). Koska asialista oli kuitenkin todella lyhyt,  täyteen testiin ei tuo järjestelmä vielä päässyt. Ilta osoittautuikin ainakin nyt suhteellisen normaaliksi. Outouden teki siis vain kokouksen lyhyt kesto. Muutaman nimityksen ja valtuustokysymyksen lisäksi listalla oli oikeastaan vain kolme asiaa. Niistä ja muutamasta valtuustokysymyksestä alla lyhykäisesti.

  • Valtuusto päätti kaupungin omavelkaisen takauksen myöntämisestä Espoonkruunu Oy:n 14 953 440 euron lainoille. Nämä takaukset koskivat Kauklahden palvelutaloa, asuinkerrostalokiinteistöä Kivenlahdessa (Merenkulkijankatu 5) sekä rivitalokiinteistöä Karakalliossa (Leppälinnunrinne 6).
  • Valtuusto päätti Teknisen ja ympäristötoimialan johtosäännön muuttamisesta 1.5.2011 alkaen. Kaupunkisuunnittelupäällikkö voi jatkossa hyväksyä maankäyttö- ja rakennuslaissa (55§ 4 mom) mainitut asemakaavojen nimenmuutokset.  Mahdollisen nimenmuutoksen vireille tulosta ja päätöksestä tiedotetaan kuntalain mukaan, muutokset asetetaan nähtäville ja niistä saa esittää mielipiteitä ja kysymyksiä. Mahdolliset oikaisuvaatimukset tehdään kaupunkisuunnittelulautakunnalle.
  • Valtuusto käsitteli Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tekemän oikaisukehotuksen asemakaavasta Kurttila, Kurtinmalmi. Oikaisukehotus koski kaavamääräyksien tarkentamista melunsuojauksen osalta. Meluntorjunta on kuitenkin jo otettu kaavakartassa riittävällä tavalla huomioon ja oikaisukehotuksen perusteella ei päätetty tehdä muutoksia. Markku Markkula perusteli asiaa toteamalla mm., että  normaalit, selkeät käytännöt meluesteiden käytölle ovat jo olemassa, ja meluestemääräyksiä ei ole tarkoituksenmukaista ottaa asemakaavatasolle.

Valtuustokysymys toimenpiteitä toimeentulotukien maksamiseksi säädetyissä ajassa

Toimentulotuen maksamisprosessin hitaus on tiedostettu kaupungilla ongelmaksi ja palvelutakuun aikarajojen toteuttaminen on ollut haasteellista asiakasmäärien kasvaessa.  Toimenpiteitä prosessin nopeuttamiseksi on jo tehty; mm. päätöksenteon prosessia on yksinkertaistettu ja virkamuutoksia tehty. Työtä tehdään sen eteen, että tarvittavat tilastot saataisiin suoraan kaupungin tietojärjestelmistä nykyistä paremmin. Paula Viljakainen korosti puheenvuorossaan, että toimenpiteet eivät kuitenkaan ole toistaiseksi riittäviä, ja että maksamisen on tapahduttava laissa määrätyssä ajassa. Paula Viljakainen muistutti myös Valviran puuttuneen jo asiaan. Hän varoitti, että sakot voivat näissä tapauksissa olla huomattavan isoja. Kokonaisuus on hoidettava kuntoon mahdollisimman nopeasti, kuten eduskunnan oikeusasiamieskin on todennut.

Valtuustokysymys työikäisten muistisairauksien hoitamisesta

Muistihäiriöpotilaiden määrän lisääntyminen johtuu ensisijaisesti väestön ikääntymisestä. Työikäisten Alzheimerin taudin diagnoosi tehdään erikoissairaanhoidossa. 75-vuotiaat ja sitä nuoremmat ohjataan tutkimuksiin Jorvin sairaalaan. Muistihäiriöpotilaan hoitoketju toimii Jorvin alueella hyvin. Espoon sairaalan muistihäiriöpoliklinikka voi antaa konsultaatioapua. Elä ja asu –seniorikeskusten palvelut suunnitellaan palvelemaan myös työikäisenä muistihäiriöön sairastuvia ja niihin suunnitellaan ns. muistipalvelukeskuksia.

Valtuustoaloite lumen poiskuljetuksen tehostamisesta kulkuväyliltä ja vakavien vaaratilanteiden poistamisesta Espoossa

Valtuustoaloitteen vastauksessa todetaan, että kustannustehokkaita ja realistisia toimenpiteitä runsaiden lumisateiden aiheuttamien haittojen vähentämiseksi ovat katujen lumitilojen lisääminen ja niiden tarpeen nykyistä parempi  huomioonottaminen jo liikennealueiden suunnitteluvaiheessa, uusien lumen vastaanottopaikkojen käyttöön saanti läheltä tiheästi rakennettuja alueita sekä panostaminen edelleen kaupunkioloihin soveltuvien työmenetelmien ja kaluston kehittämiseen.

Todella lyhyestä valtuuston palaverista raportoiden,

Elli Perklén,
kaupunginvaltuutettu

p.s. Ja todettakoon lopuksi, että tämän valtuustopalaverin aikana IFK meni 0-1 johtoon ja palaverin jälkeen karkasi Bluesilta, joka hienosti nousi jo välillä vain maalin päähän. Näin ollen Blues voitti hopeaa. Onnittelut Bluesille ja naapuriin IFK:lle!

Ota kantaa