Kela-korvausten käsittelyssä tuhlataan kymmeniä miljoonia

25.5.2011Uutiset

Kansanedustaja Sanna Lauslahti vaatii, että turha paperin pyörittäminen ja valtava rahan tuhlaaminen Kela-korvausten käsittelyssä lopetetaan. Asiakaspalveluprosessit on saatava suoriksi ja vaivattomiksi kansalaisille.

Tästä yksi esimerkki on Kela-korvausten hakemisen yksinkertaistaminen. Yksityisellä hammaslääkäriasemalla tulostetaan, allekirjoitetaan ja postitetaan päivittäin valtava määrä hakemuksia ja selvityksiä Kelaan. Kelassa jokainen kuori pitää avata ja paperit käsitellä. Kuitenkin kansalaiset voivat jo hakea monia tukia Kelasta verkkopalvelun kautta. Korvaushakemusprosessia yksinkertaistamalla voidaan saada kansalaiselle korvaus heti sekä säästää lääkäriaseman ja Kelan kustannuksissa.

”Nykyaikana paperin pyörittely on täysin tarpeeton prosessi. Hakemukset pitäisi voida lähettää ja käsitellä sähköisesti. Tämä on yksi keino keventää hallintoa ja ohjata ihmisten työaika tärkeämpään”, sanoo Sanna Lauslahti.

Lauslahti pitää tarpeettomana mutkana myös sitä, että suuhygienistin hoidosta voi saada korvauksen vain, jos lääkäri on ensin antanut siihen lähetteen. ”Tämähän tarkoittaa sitä, että lääkärin aikaa pitää käyttää esitarkastuksiin, kun kaikki lääkäriresurssit pitäisi varata varsinaiseen hoitotyöhön”, Lauslahti ihmettelee.

Lauslahti on tehnyt Kelakorvausten hakemisen yksinkertaistamisesta hallitukselle toimenpidealoitteen.  Toimenpidealoite on kokonaisuudessaan alla.

Lisätietoja:
Sanna Lauslahti
050 512 2380
sanna.lauslahti@eduskunta.fi

TOIMENPIDEALOITE
hammaslääkäreiden ja suuhygienistien tutkimuksista ja hoidosta maksettavan Kela-korvauksen hakemisen yksinkertaistamiseksi

Eduskunnalle

Kela-korvausten hakeminen tuottaa hammaslääkäriasemilla tarpeetonta työtä ja vie aikaa potilaiden hoitamiselta. Tällä hetkellä on niin, että kun potilas on maksanut hoitonsa ja saanut siitä lääkäriaseman kassalla Kela-korvauksen, saadakseen Kela-korvauksen takaisin lääkäriasema lähettää Kelaan korvaushakemuksen sekä allekirjoituksella varustetun selvityksen potilaan hoidosta. Kun tämä pitää toistaa jokaisen potilaan kohdalla, tulee isolla hammaslääkäriasemalla päivää kohti useita satoja lomakkeita, jotka pitää toimittaa Kelaan. Lomakkeiden laatiminen, tulostaminen, allekirjoittaminen ja postittaminen vie paljon aikaa ja maksaa hammaslääkäriasemalle noin 4 euroa per lomake. Lomakkeiden käsittely Kelassa maksaa vielä huomattavasti enemmän ja käsiteltävä määrä on suuri. Vuonna 2010 Kelassa ratkaistiin 2036507 hammashoidon korvaushakemusta.

Jos potilas on käynyt suuhygienistin hoidettavana, prosessi on vielä raskaampi. Silloin pitää korvauksen hakua varten olla ensin lääkärin allekirjoittama lähete hygienistille, ja sitten vielä hammaslääkäriaseman edustajan allekirjoittama selvitys hygienistin tekemästä hoidosta ja potilaan allekirjoittama korvaushakemus. Toisin kuin lääkärin hoitokuluista korvausta haettaessa, potilas ei saa korvausta heti maksaessaan laskun lääkäriaseman kassalla, vaan hän saa sen vasta myöhemmin palautuksena tililleen, kun Kela on saanut hakemuksen käsiteltyä.

Paperien tulostaminen ja postittaminen on tarpeetonta ja kallista ajan tuhlausta nykyaikana, kun korvaushakemukset voitaisiin toimittaa Kelaan sähköisesti, täysin ilman paperia. Paperien määrän lisäksi prosessista tekee raskaan se, että Kela-korvauksen voi saada suuhygienistin hoidosta vain silloin, jos lääkäri on ensin tehnyt potilaalle tarkastuksen ja antanut lähetteen suuhygienistille. Kun kunnissa yritetään tehostaa lääkärien työaikaa ja ohjata sitä varsinaiseen hoitotyöhön, on tavoitteen vastaista, että lääkärin työaikaa käytetään esitarkastuksiin ja lähetteiden kirjoittamiseen silloin, kun potilas tarvitsee vain suuhygienistin tarjoamaa hoitoa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin hammaslääkärin ja suuhygienistin hoidon kuluista maksettavan korvauksen hakemisen yksinkertaistamiseksi niin, että korvauksia voidaan hakea Kansaneläkelaitokselta sähköisesti eikä lääkärin lähetettä vaadita suuhygienistin hoidon kulujen korvaamiseksi.

Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 2011
Sanna Lauslahti /kok

Lisätietoja

Lauslahti Sanna

Ymmersta

050 512 2380

Kirjoitukset

Ota kantaa