Valtuustoinfo 13.06.2011

14.6.2011Uutiset

Olavi Louko Espoon kaupunginvaltuustossa tuomiolla

Kevään viimeinen valtuuston kokous alkoi perinteisen kaavan mukaan kaupungin luottamustehtävävaaleilla. Valtuustoryhmissä päätetyt nimet nuijittiin rutiinilla. Tämän jälkeen käsiteltiin ajankohtaiset asemakaava-asiat.

Varsinainen kokouksen pihvi oli Olavi Loukon lahjusrikkomustuomio ja siitä seuraavat mahdolliset toimenpiteet. Rikoslaki tuntee kolme nimikettä: lahjusrikkomus, lahjusrikos ja törkeä lahjusrikos. Loukon tuomio on siis näistä lievin mahdollinen. Itse asian voi tiivistää lyhyesti yhteen virkkeeseen. Käräjäoikeus oli antanut tuomion siitä, että Loukon vaimon lentoliput oli maksanut joku muu kuin Espoon kaupunki tai Louko itse. Näin muutamat lentoliput muuttuivat 5000 euron sakkorangaistukseksi, 4700 euron korvauksiksi ja mittaviksi asianajokuluiksi. Jo ennen kokousta oli tiedossa, että verenhimoisimpia valtuutettuja tämä ei tule tyydyttämään

Olavi Loukon julkinen vihamies on kaupunginvaltuutettu Kurt Byman (ps), joka äänestettiin ulos tuloksella 10-1 aikaisemmasta 30.5. pidetystä kaupunginhallituksen kokouksesta kun asiaa alustettiin. Suomen laki tuntee julkisen vihamiehen käsitteen. Koko jupakka lähti liikkeelle siitä kun Byman kanteli yhteensä 120 Olavi Loukon virkamatkasta, joista 16 eteni syyteharkintaan. Näistä matkoista kahdeksan johti lopulta kyseessä olevaan sakkorangaistukseen. Rangaistus ei ole vielä lainvoimainen, sillä valitusoikeus hovioikeuteen on myönnetty.

Ensimmäisen puheenvuoron asiassa piti Olavi Louko. Hän korosti, että kyse on siitä miltä asia näyttää. ”Voi näyttää siltä, että puolueettomuus on vaarantunut.” Louko viittasi siihen, että vaikka muutama kaupunginvaltuutettu näkisi punaista, se ei ole sama kuin oikeuden kanta.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Saija Äikäs-Idänpään-Heikkilä (kok) kertasi jo tapahtunutta: ”Puheenjohtajalla on oikeus ja velvollisuus huolehtia siitä, että asia saa puolueettoman käsittelyn. Kaupunginhallituksen enemmistö katsoi äänestyspäätöksellään (30.5. kokouksessa), että Byman on esteellinen asiassa.” Tommi Laakso (kok) jatkoi, ”kävimme valtuuston neuvottelutoimikunnassa perustavanlaatuisen keskustelun. Enemmistö puolueista on sillä kannalla, että sakkorangaistus ei anna aihetta enempiin toimenpiteisiin.”

Kurt Byman (ps) esitti, ”minun mielestäni olisi täyttynyt muitakin (syytekohtia)”, ja mainitsi puheessaan sanan ’korruptio’. Byman piti kaiken kaikkiaan useita puheenvuoroja, jotka sisälsivät asioita laidasta laitaan: ”Välimeren maissa kansa on kyllästynyt korruptioon ja tappaa toisiaan.”

Martti Merra (kok) muistutti, että tämä asia on ennakkotapauksena rajanveto ja jatkoi, ”Byman, olette tänään näyttänyt mitä henkinen väkivalta laillistettuna pahimmillaan voi olla”. Yrjö Rossi (kesk) kannatti vallan kolmijakoa, eli sitä ettei valtuusto toimisi tuomioistuimena. Harriet Klar (sdp) kertoi ihailevansa Loukoa, sillä ”hän ajattelee aina Espoon ja sen kuntalaisten parasta”. Klar muistutti asiaan liittyen, ”Loukon matkat on hänen esimiehensä hyväksynyt.”, ja jatkoi: ”on pöyristyttävää, että tiedotusvälineet tekevät Bymanista sankarin. Byman on aiheuttanut valtavat taloudelliset tappiot valituksillaan”. Ritva Erkama (kok) sanoi, että on syytteessä olevan henkilön eli Loukon kannalta kohtuutonta, että asian käsittelyyn oli mennyt niin pitkä aika käräjäoikeudessa.

Tiina Elo (vihr) kertoi vihreiden tulkinnan, ”tuomio on osoitus siitä, että Espoon tapaa hoitaa asioita on syytä muuttaa”. Vihreät edellyttivät, että ”toimialajohtaja pitää yhteyttä ympäristöyhdistyksiin”, ja että ”luonto ja virkistyspalvelut säilytetään.” Timo Soinikin (ps) kävi puhujapöntössä, ”eihän tämä riemukas prosessi Espoon kannalta ole”. Kaisa Rastimo (sdp) tykitti suoraan: ”Byman on kiusaaja”. Fredrik Almqvist (rkp) puki sanoiksi sen, mikä on pelin henki politiikassa: ”voimme ihan hyvin olla eri mieltä asiasta”. Ari Konttas (kok) oli sitä mieltä, että ”Louko on saanut jo riittävästi kyykkyhyppyä”.

Vaimon mukanaoloa virkamatkoilla pidettiin useassa puheenvuorossa modernina ja hyvänä asiana. Myös asioiden valmistelun läpinäkyvyyttä korostettiin. Antero Laukkanen (kd) tiivisti näkemyksensä valtuustokäsittelystä, ”mitään lisäarvoa tämä keskustelu ei tälle asialle tuo”.

Keskustelun jälkeen siirryttiin päätöskohtaan. Puheenjohtaja asetti kaksi muutosesitystä (sdp ja ps) vastakkain. Näiden välisessä äänestyksessä annettiin 43 tyhjää kielien näiden muutosehdotusten vetovoimattomuudesta. Lopulta kaupunginhallituksen esittämä pohjaesitys, ”valtuusto toteaa, ettei Olavi Loukolle tuomittu sakkorangaistus anna aihetta enempiin toimenpiteisiin”, hyväksyttiin äänin 51-10, tyhjiä oli 6.

Kokouskaavan mukaisesti valtuustoaloitteet käsiteltiin viimeisenä. Lisävaivaa ja -huvitusta aiheutti kokoustekniikan pettäminen. Puheenvuorolistaa pidettiin osan aikaa käsinkirjoitetulla piirtoheitinpaperilla. Valtuuston puheenjohtaja Jyrki Kasvi (vihr) ilmaisi sanallisesti pettymyksensä ylimääräiseen sählinkiin.

Ville Lehtola
Kokoomuksen valtuustoryhmä

————————

Jälkipuhe:

Espoo on Suomen vetovoimaisimpia kuntia rakennushankkeille. Tämä ei ole sattumaa, vaan kovan työn tulos. Tässä työssä Olavi Louko on ollut yksi avainhenkilöistä. Espoo on strategiansa mukaan edelläkävijä, ja kannustaa toimintaohjeissaan virkamiehiä verkostoitumaan eri toimijoiden kanssa. Edelläkävijyys ei toteudu, jos virkamiehet istuvat työhuoneissaan. Tämän tulee tietenkin tapahtua lain ja kaupungin sääntöjen puitteissa. Hovioikeudessa ratkeaa, onko vaimo sopivaa ottaa virkamatkalle mukaan.

 

Kommentti artikkeliin “Valtuustoinfo 13.06.2011
  1. Avatar Terttu Savola sanoo:

    Tämä sivu aukeni minulle jostain tietämättäni edes, että tällainen on olemassa. Mutta varmaankin on tarkoitus, että nyt sen tiedän.
    Ville Lehtola kirjoittaa Olavi Loukon asian käsittelystä valtuuston kokouksessa 13.6.2011 luvattoman yksipuolisesti. Olisi syytä ja hyvään kirjoitustapaan kuuluu näinkin pitkässä kirjoituksessa mainita myös esitetyt täysin todenperäiset puheet ja muutosesitykset, jotka ovat Lehtolan korruptoituneen näkemyksen vastaisia. Tärkeintä on kuitenkin se, että myös kaupunkilaisten näkökulmasta oikeudenmukaisia esityksiä tehdään. Näin teki myös KA-ryhmä.Valitettava tilanne on tällä hetkellä se, että kokoomus on suurin puolue Espoossa ja suorittaa robottiäänestyksiä monesti edes tietämättä asian todellista laitaa. Tulos on silloin tietenkin selvä.
    Lehtola – kelkkaa voi aina kääntää oikeudenmukaisuuden suuntaan. ja voit olla varma, että jos niin teet, olosi on paljon onnellisempi

Ota kantaa