Julkilausuma: Itsenäinen Espoo ja vahva Uusimaa

2.11.2011Uutiset

JULKILAUSUMA
Espoon Kokoomus ry
Syyskokous 31.10.2011

Itsenäinen Espoo ja vahva Uusimaa

Uusimaa on pääkaupunki- ja metropolimaakunta, jolla on aivan erityinen rooli Suomessa. Uudenmaanliiton alueella on 28 kuntaa, 1,5 miljoonaa asukasta, 33 % Suomen työpaikoista ja se tuottaa 38 % BKT:sta. Uudenmaan kilpailijoita ovat Euroopan suuret kaupunkialueet. Uudenmaan metropolihallintoa tulee kehittää nykyisten toimijoiden asemaa ja resursseja vahvistaen. Uudenmaan työssäkäyntialueen maankäyttöä, asumista ja liikennejärjestelmää tulee suunnitella laajana kokonaisuutena. Espoon Kokoomus yhdistäisi nykyisen maakuntakaavan ja seudun kuntien erilliset yleiskaavat yhdeksi metropolikaavaksi, jossa näistä asioista voitaisiin sopia Helsingin seudun kuntien yhteisellä päätöksellä.

Uudistuksella ehkäistäisiin seudun sisäisten hyvinvointierojen syntyminen, parannettaisiin asuntotilannetta ja tuettaisiin kilpailukyvyn vahvistumista sekä selkeytettäisiin metropolialueen hallintoa. Tällöin pääkaupunkiseudun kunnat voisivat säilyä itsenäisinä toimijoina ja tasavertaisina päätöksentekijöinä maakuntahallinnossa. Maakuntaliitolle voisi tällöin siirtää kuntayhtymiltä myös Helsingin seudun liikenteen ja joukkoliikenteen suunnittelun sekä ympäristö- ja ilmastoasioiden koordinoinnin. Tällä vältettäisiin pääkaupunkiseudun kaupunkien pakkoliittämisestä vääjäämättä seuraava seudun taantuminen moniksi vuosiksi, kun erilaisia hallintorakenteita ja järjestelmiä yritettäisiin saattaa yhteen. Lisäksi vältyttäisiin Uudenmaan muiden kuntien vaikutusvallan heikentymiseltä Suur-Helsingin rinnalla maakunnan asioiden hoidossa.

Metropolialueen kilpailukyky syntyy osittain siitä, että suurten metropolikuntien välillä on jatkuvasti käynnissä tervehenkinen kilpailu, joka väistämättä kehittää hallintorakennetta ja toimintoja kustannustehokkaammiksi ja tuottavammiksi. Espoo muodostuu viidestä omaleimaisesta kaupunkikeskuksesta, joissa jokaisessa asukasmäärä on noin 50 000, eli kaupunki on jo itsessään moninkertaisesti keskikokoisen kunnan kokoinen. Ekologisesti kestävän kaupunkirakenteen vaatimusten mukaisesti Espoon asutus ja palvelut rakentuvat entistä tiiviimmin Kaupunkiradan ja Länsimetron varteen, ja Espoon etu on linkittyä saumattomasti valtakunnalliseen liikenneverkkoon ja osallistua omilla vahvuuksillaan maakunnan kehittämiseen.

Espoon Kokoomus ry

 

Lisätietoja:

Ari Konttas, puheenjohtaja
p. 050 338 9745

Taina Vilo, aluesihteeri
p. 050 593 8321

Ota kantaa