Espoon kaupunginvaltuusto: Keskustelu kuntauudistuksesta 18.1.2012

18.1.2012Uutiset

Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoro

Espoon Kokoomuksen tavoitteena kuntauudistuksessa on ratkaisu, jolla vastataan globaalin talouden, kestävän kehityksen ja tietoyhteiskuntakehityksen asettamiin haasteisiin – koko Suomen parhaaksi. Haluamme olla ratkaisemassa tulevaisuuden haasteita kymmenien vuosien päähän. Emme voi jäädä vain odottamaan, mitä maailman taloudessa tapahtuu.

Prof. Mari Vaattovaaran puhe ja hänen kirjallisena esittämänsä materiaali olivat avoimesti ja suoraviivaisesti tutkijaryhmän tuloksia esittelevää aineistoa meille ja muille päättäjille oman arviointimme tueksi. Voin luvata, että paneudumme perusteellisesti hänen esittelemäänsä aineistoon, myös segregaation osalta – ja olemme valmiita toimenpiteisiin.

Hänen sanomansa muutettuna pakkoliitosterminologian-kielelle on, että ei ole yhtään länsimaista kaupunkia, jossa seudulliset ongelmat olisi ratkaistu liittämällä kaikki yhdeksi suurkunnaksi. Tämä vahvistaa entisestään Espoon Kokoomuksen näkemystä, että verkostomainen yhteistyö on tulevaisuuden malli laajentuvalla metropolialueella, ja päihittää keskustelussa esitetyt pääkaupunkiseudun kuntien pakkoliitokset.

Julkisuudessa liikkuu paljon virheellistä tietoa. Otan esimerkin Espoon tehokkuudesta hyvin tuntemaltani sektorilta eli maankäytön ja asumisen alalta. Lähtökohtana ovat valtion ja kuntien yhteisessä sopimuksessa päätetyt asuntotuotantotavoitteet. Vuosien 2010 – 2011 osalta Espoo on saavuttanut asuntotuotannon kokonaistavoitteet keskimäärin 2500 asuntoa/vuosi. Helsingin tuotanto jäi tavoitteesta lähes 50 %. Samoina vuosina ARA -vuokra-asuntotuotannon tavoitteet Espoo ylitti reilusti, Helsinki lähes saavutti tavoitteensa. Espoo saavutti myös pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman mukaiset tavoitteet, Helsinki ei.

Toinen esimerkki on verotulot. Espoo ei ryöstä muita kuntia, vaan päinvastoin. Espoo on maksanut verotuloihin perustuvaa valtionosuuksien tasausta kymmenvuotiskaudella 2002 -2011 muille kunnille yhteensä 1,6 miljardia euroa. Lisäksi muuttoliikkeen kautta Espooseen tulevien tuoma verohyöty meidän tuloverokertymään on vuositasolla 0,3 prosenttia eli käytännössä minimaalinen.

Espoon Kokoomus suhtautuu myönteisesti metropolihallinnon kehittämiseen. Luontevia asioita, joissa tarvitaan aiempaa tehokkaampaa yhteistyötä – ja korostan myös päätöksentekoa –, ovat maankäyttö, asuminen, ympäristö, ilmastonmuutoksen hallinta. Innovatiivisena kaupunkina Espoo luontevasti korostaa myös yhteistä innovaatiotoimintaa, joilla seudun hallintoa, palveluja ja muita kuntatoimintoja kehitämme laajana kansallisena ja myös kansainvälisenä yhteistyönä – parasta tutkimusta ja asiantuntemusta hyväksikäyttäen. Osaaminen on suomalaisen kestävän kehityksen ja hyvinvoinnin vankka perusta – verkostona. Edelläkävijyydellämme ja innovatiivisuudellamme voimme auttaa myös itäisiä naapurikaupunkejamme.

Valtuustoryhmän puheenjohtaja
Markku Markkula

Ota kantaa