Valtuustoinfo 19.3.2012 ja valtuustoseminaari-info 15.3.

23.3.2012Uutiset
Valtuuston maanantain kokouksen olisi voinut esityslistan lyhyyden perusteella kuvitella sujuvan rivakasti. Alku näyttikin lupaavalta, kun Espoon Kruunulle myönnettiin 16 miljoonan euron lainoille takaus yksimielisesti.

Siihen loppuivat kiireet. Matinkylä, Matinkartanonristi, asemakaavan ja asemakaavan muutoksen hyväksyminen keskustelutti valtuustoa melkein tunnin. Kaava hyväksyttiin palautuksesta ja hylkäyksestä käytyjen äänestysten jälkeen selvin luvuin. Tavoitteena on muuttaa osa asemakaavalla osoitetusta katualueesta sekä urheilu- ja virkistyspalveluiden alueesta Y-korttelialueeksi Suomen Majakka yhdistys ry:n kulttuurikeskusta varten.

Valtuustokysymys kuntalaisten asiakaspalvelutehtäviä hoitavien organisaatioiden ja tukipalvelujen yhteistyön pulmista saatiin käsiteltyä kolmessa vartissa. Kysymyksessä viitataan asiakaspalvelutehtäviä hoitavien yksiköiden ja tukipalveluja, kuten kiinteistönhoitopalvelut, hoitavien kaupungin palvelukeskusten ja liikelaitosten välisiin ongelmiin tukipalvelujen sisällön ja sisäisen laskutuksen suhteen. Marika Niemi totesi omassa puheenvuorossaan, että ”on syytä täsmentää, mikä kuuluu ja kenen vastattavaksi.  Erityisen paljon ongelmia lukion osalta on tuottanut yo-kirjoitusten kalustuksesta huolehtiminen. Kiinteistöhoitajien toimenkuvaan ei yllättäen kuulu yo-kirjoitusten kalustamiseen osallistuminen, joten lukiot joutuvat käyttämään muuttofirmoja.” Niemen mukaan on lisäksi syytä täsmentää vastuukysymyksiä, jos tilattu työ tehdään huolimattomasti. Eero Kling puolestaan muistutti, ettei yksikään aikuinen voi olla koulussa töissä olematta kasvattaja. Liikelaitostaminen ei saa johtaa siihen, että koulun kasvattajayhteisö hajoaa.

Valtuustokysymys veropaosta ja sen määrästä Espoossa sekä kaupunginhallituksen toimenpiteistä asiassa karkasi varsin kauas valtuustosalista maailmoja syleilevin puheenvuoroin. Kaupunginhallituksen vastaus hyväksyttiin yksimielisesti. Myös valtuustoaloite päätöksenteon valmistelun avoimuuden lisäämiseksi saatiin loppuun käsitellyksi ja kokous päättyi 2,5 tunnissa.

Valtuustoseminaarissa 15.3. keskusteltiin Kunnallishallinnon rakenne – työryhmän selvityksestä huhtikuussa 2012 annettavaa Espoon kaupungin lausuntoa varten. Valtuusto oli täysin yksimielinen puolustaessaan Espoon itsenäisyyttä. Espoon valtuustoryhmien kannanotossa työryhmän selvitykseen tuodaan selvästi esiin, etteivät ne hyväksy pääkaupunkiseudun kaupunkien pakkoliitosta. Espoon valtuustoryhmät korostavat sitä, että ”metropolialueen toiminnan kehittäminen on keskeistä koko maan kilpailukyvyn ja talouden kannalta. Kunnallishallinnon rakenne -työryhmä ei ole huomioinut alueen erityispiirteitä tarkastelussaan. Uudellemaalle ehdotetut kuntien yhdistämiset eivät tuo ratkaisuja julkistalouden ja kuntatalouden keskeisiin ongelmiin.  Espoon ja Uudenmaan kuntien kuntakoko on pääsääntöisesti riittävä järkevän ja taloudellisen palvelujen järjestämisen näkökulmasta.”

Ari Konttas
kaupunginvaltuutettu

Ota kantaa