Valtuustoinfo 23.4.2012

30.4.2012Uutiset
Espoon valtuusto kokoontui 23.4.2012. Valtuuston päätöslista koostui lähinnä asemakaavamuutoksista ja valtuustokysymyksistä.  Koska meillä on ensimmäiset kuntavaaliehdokkaat asetettu, avaan tässä raportissa valtuustotyökenttää asioiden käsittelyn kautta.  Onnea kaikille ehdokkaille.

Asemakaava-asiat ovat valtuusto perustyökauraa. Niissä tehdään konkreettisen päätökset Espoon asuin- ja elinkeinoympäristön muutoksista. Kaupunkisuunnittelulautakunta on avainasemassa lähiympäristömme kehittämisessä. Päätöksenteon avuksi on karttoja ja myös havainnekuvia (linkki Keilaniemen havainnekuviin). Tänä maanantaina muutoksia tehtiin Tapiolan urheilupuiston alueelle, Saunalahden portille ja Kilon Kellarimäki-Friisinmäki alueelle.

Jo etukäteen oli tiedossa, että Kehä I:n parantamisesta sekä Otaniemen ja Keilaniemen asemakaavan ja asemakaavan muutokseen liittyi erilaisia näkemyksiä. Kehä I:n päälle on ajateltu rakentaa 500 metriä pitkä kansi.  Kehä I parantaminen liittyy suoraan Länsimetron tuloon, jonka myötä kaupunkirakenteita tiivistetään metron varrella. Edellytyksenä kannen rakentamiselle on, että se voidaan rahoittaa rakennusoikeuksia myymällä ja maankäyttösopimustuloilla.

Kustannusarvio tunnelille on 120 miljoonaa euroa.  Mielipiteitä jakavat niin tunnelin pituus kuin tornitalojen korkeus. Talojen korkeus liittyy suoraan myös tunneloinnin kannattavuuteen ja rahoitukseen.  Mitä korkeampia taloja rakennetaan, sitä enemmän rakennusoikeuksia voidaan myydään ja saada tuloja kaupungille.  Toisessa vaakakupissa on taasen kulttuurihistoriallinen maisema.  Päätösehdotukset jäivät pöydälle. Asiasta oli jo etukäteen sovittu valtuuston neuvottelutoimikunnassa.  Valtuustossa järjestetään aiheesta infotilaisuus Otaniemen ja Keilaniemen alueen kehittämisestä 14.5. kello 17-18.15.

Muita kaavapäätöksiä olivat mm. Tapiolan urheilupuiston asemakaavamuutos.  Muutoksen avulla mahdollistetaan uusi harjoitusjäähallin, jalkapallostadionin ja urheiluhallin sekä niitä palveleva pysäköinnin rakentaminen. Valtuustolla on aina mahdollisuus tehdä kokouksessa muutos-, palautus- ja hylkäysesityksiä. Tällä kertaa asia ehdotettiin palautettavaksi, mutta palautusehdotus hylättiin.

Valtuuston yksi vaikuttamistapa on tehdä valtuustokysymyksiä ja –aloitteita. Niillä halutaan vaikuttaa tulevaan päätöksentekoon mm. budjettien yhteydessä tehtäviin päätöksiin. Tällä kertaa valtuustokysymykset kohdistuivat menneeseen – Orkidean sairaalan eri vaiheisiin ja kustannuksiin sekä Suurpellon maakauppoihin. Toisaalta menneestäkin voi oppia, jotta ei samoja virheitä tekisi.

Valtuustoaloitteet kohdistuivat sporttikortin myöntämiseen alle 68-vuotiaille omaishoitajille, kulttuurisetelien myöntämisestä vähävaraisille sekä järvenrantaraittien suunnittelusta ja toteuttamisesta Laaksolahden Pitkäjärven, Lippajärven ja Bodominjärven ympäri.  Annetut vastaukset vaihtelevat. Välillä vastaukset ovat ympäripyöreitä ja välillä eteenpäin vieviä. Usein valtuutetut tekevät näiden kohdalla toiveita, jos vastaus ei pidä sisällään kaikkea haluttua.

Kirjoittajakin jätti kaksi valtuustokysymystä  illan aikana valtuustokollega Pia Kauman kanssa.  Kysymykset liittyivät lapsiin:  lastensairaalan rahoittamiseen ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen.  Kummassakin tapauksessa teemme töitä asioiden eteen niin valtakunnan tasolla kuin Lastensairaalan osalta HUS:n hallituksenjäsenenä. Kaikilla rintamilla, jotta muutokset tapahtuisivat.

Sanna Lauslahti
Kaupunginvaltuutettu

Ota kantaa