One Comment

  1. Ei tarvita syvällistä ymmärtämystä sen käsittämiseen, että havaittavissa oleva kielteinen asennoituminen uudistusohjelmaamme noudattaa epäilemättä ideatasolla yleispätevien toimintaohjeiden tavanomaisia käyttökohteita.

    Jos vertailemme lyhyesti asiaankuuluvia ilmiöitä, huomaamme, että järjettömiin mittasuhteisiin paisunut opposition viivytystaktiikka on kiteytetty aatteeseen, jossa pohditaan reaktiota tämänhetkisen tilanteen suhteen.

Ota kantaa