Laura Räty: Sote-uudistuksen ajankohtainen tilanne

29.10.2014Uutiset

Kokoomus on sitoutunut keväällä tehtyyn kaikkien eduskuntapuolueiden puheenjohtajien tekemään sopimukseen. Sitoumus ei ole muuttunut mihinkään. Sote-uudistus on erittäin tärkeä rakenteellinen uudistus ja sitä viedään johdonmukaisesti eteenpäin.

Kokoomuksen mielestä nykyinen lakiluonnos ei ole kuitenkaan kaikilta osin puheenjohtajien sopimuksen mukainen. Kokoomus esitti tästä näkemyksensä jo ennen lausuntokierrosta.

Nykyinen esitys johtaisi ylimääräisten väliportaan hallintotasojen eli tuottamisvastuualueiden muodostumiseen sote-palveluihin. Puheenjohtajat sen sijaan sopivat että sote-palveluihin muodostuu selkeä, yksiportainen hallinto ja että tarkoitus on järjestää kaikki sote-palvelut viiden vahvan alueellisen järjestäjän toimesta.

Myös tärkeänä pidetty palvelujen integraatio on nykyisellään puheenjohtajien sopimuksen vastainen. Puheenjohtajat sopivat uudistuksen lähtökohdaksi täydellisen sosiaali- ja terveyspalveluiden integraation vahvan alueellisen järjestäjän toimesta. Nykyisessä lakiluonnoksessa integraatio tapahtuisi tuottamisvastuualueilla. Nämä kohdat ovat todennettavissa suoraan puheenjohtajien keväällä sopimasta linjauksesta.

Lakiesitys olisi nyt muutettava vastaamaan eduskuntapuolueiden puheenjohtajien sopimaa. Tätä työtä tehdään nyt aktiivisesti ja olen varma, että ratkaisu löytyy. Tässä ei ole kyse poliittisesta pelistä tai irtiotosta. Kyse on suomalaisille tarjottavista palveluista sekä yhteistyössä sovitusta mallista.

Myös lausunnoissa on tullut hyvää palautetta, joka on otettava huomioon lain jatkovalmistelussa.

Peruspalveluministeri Huovisen johdolla valmistellaan nyt hallituksen esitys, joka annetaan eduskunnalle mahdollisimman nopeasti. On tiedossa, että sote-uudistus pitää sisällään perustuslaillisia ongelmia. Lakiesitysten perustuslainmukaisuus arvioidaan Suomessa eduskunnan perustuslakivaliokunnassa. Tuemme kaikin tavoin valmisteluvastuussa olevaa ministeriä, jotta hän saa vietyä tätä merkittävää lakihanketta eteenpäin.

Julkisuudessa käydään  nyt kovaa keskustelua aiheesta. Toivoisin, että viestimme olisi asiassa yhtenäinen ja ylläkuvatun mukainen.

Otan mielelläni vastaan palautetta.

Laura Räty, sosiaali- ja terveysministeri

Ota kantaa