Valtuustoinfo 8.12.2014

15.12.2014Uutiset

Vuoden 2015 talousarvio ja taloussuunnitelma

Edellisenä keskiviikkona (3.12.) pidetyssä valtuuston kokouksessa hyväksyttiin varsin yksituumaisesti neuvottelukunnassa saavutetun neuvottelutuloksen mukainen kaikkien valtuustoryhmien allekirjoittama vuoden 2015 talousarvio ja taloussuunnitelma. Veroprosentti säilyi 18,00 prosentissa ja kiinteistöveroprosentteja nostettiin kiinteistöverolain mukaisille alarajoille.

Espoo investoi tulevina vuosina enemmän kuin koskaan. Näiden investointihankkeiden hallinta-asteella ja tavoitteiden mukaisella toteutuksella on suuri merkitys talousarvion toteumaan.

Tähän valtuuston kokouksen jäivät perinteiseen tapaan ilman keskusteluja päätettäväksi edellisessä kokouksessa tehdyt toivomukset, joista yhtä lukuun ottamatta kaikki hyväksyttiin.

Kaupungin taloudellinen tilanne

Lokakuun 2014 kuukausiraportti vertaa toteumaa 31.7.2014 seurantaraporttiin ja budjettiin. Verotuloarvion ennustetaan jäävän kuluvana vuonna noin 8 Meur vajaaksi. Merkittävimmät tulosta heikentävät tekijät ovat erikoissairaanhoidon kulujen huomattava kasvu ja toimeentulotuen merkittävä kasvu edelliseen vuoteen verrattuna. Erikoissairaanhoidon kustannusten nousu johtuu osittain hoitojonojen purkamisesta ja sen vuoksi erikoissairaanhoidon määrän kasvusta. Toimialojen laatiman ennusteen mukaan kaupungin vuosikate tulee olemaan 87,9 Meur ja tilikauden tulos 24,4, Meur alijäämäinen. Vuosikate on kuitenkin toteutumassa 5,7 Meur ja tulos noin 7,7 Meur talousarviota parempana. Heinäkuun lopun tilanteeseen verrattuna ennuste on nyt kuitenkin 6 Meur parempi.

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Paula Viljakainen peräänkuulutti kiireettömään hoitoon pääsyn tärkeyttä, sillä palveluajat vaihtelevat alueittain. Lisäksi hän korosti tilaajavastuuta tilaaja-tuottaja-mallia käytettäessä sekä TATU -ohjelman toteutumisen valvontaa. On tärkeää, että kaikki toimialat noudattavat hankintaohjeistusta.

Monituottajamallissa vaikutukset palvelun tuottajien toimintaan on otettava huomioon. Tilaaja-tuottajamallia tarkastellaan vuonna 2015. Myös kaupungin oman toiminnan on oltava kilpailukykyistä.

Kaupunginhallituksen puheenjohtajan Ari Konttaksen viestinä oli, että ulkoiset menot on suhteutettava tulotasoon.

Kaupunginhallituksen ja sen jaostojen vaalin osalta päätös tehtiin esityksen mukaisena.

Valtuustokysymys vanhustenhoidon hoitajamitoituksesta ja kotona asumista turvaavista toimintaprosesseista kirvoitti valtuuston pitkään keskusteluun erilaisista tehostetun hoidon ja hoivan järjestämistavoista, kotihoidosta, erilaisista omakohtaisista kokemuksista sekä palvelun saatavuudesta ja kustannuksista.

Valtuustokysymys palkkatukityöstä ja oppisopimuskoulutuksesta sekä valtuustoaloite moottoriteiden bulevardisoinnin selvittämisestä jätettiin pöydälle.

Valtuustoaloite perhepäivähoidon kehittämisestä: Perhepäivähoidon määrä vähentynyt kymmenessä vuodessa lähes 40%. Nyt Espoossa toimi yhteensä 74 perhepäivähoitajaa. Perhepäivähoitajien jäädessä eläkkeelle on haastavaa saada alalle päteviä ja sopivia työntekijöitä: heiltä vaaditaan sekä varhaiskasvatusalan koulutus että oman kodin avaaminen hoitolasten käyttöön. Ryhmäperhepäiväkotien kysyntä on jonkin verran kasvanut.

Lopuksi keskustelu käytiin valtuustoaloitteesta, joka koskitoimenpiteitä roskaamisen vähentämiseksi. Espoon kaupungin katu- ja viherpalvelut vastaa yleisten alueiden puhtaanapidosta. Osa työstä hoidetaan alihankintana. Keinovalikoimana tilanteen parantamiseksi tuli esiin roskarikesakko, puhtaanapitotalkoot ja roska päivässä –hanke.

Kokouksen päätteeksi noin klo 22.35 valtuuston puheenjohtaja Markus Torkki kiitti kaikkia hyvästä yhteistyöstä kuluneen vuoden aikana ja välitti samalla kaupunginjohtaja Jukka Mäkelän joulutervehdyksen valtuutetuille. Tervehdykseen kuului myös Halmeen leipomon maukas leipä.

Tietoa kirjoittajasta

Valtuustoinfo 8.12.2014

DI, yrittäjä, toimitusjohtaja, kaupunginvaltuutettu

pirjo.kemppi-virtanen@luukku.com

040-527 1529

Kirjoitukset

Ota kantaa