VALTUUSTOINFO 26.1.2015

30.1.2015Uutiset
Jalonen_Jaana

Vuoden ensimmäisen valtuuston kokouksen aluksi pidettiin uuden puheenjohtajiston vaali sekä valittujen kukitus. Kauden 2014 erinomaisesti ja napakasti kokouksia johtanut Kokoomuksen Markus Torkki sai luovuttaa puheenjohtajan vitjat seuraajalleen Vihreiden Jyrki Kasville. Valtuuston ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin kaudelle 2015 Marika Niemi Kokoomuksesta sekä Arja Juvonen Perussuomalaisista.

Asiat 4-8, eri lautakuntien jäsenten eronpyynnöt ja täydennysvaalit menivät yllätyksettömästi esitysten mukaisesti. Kokoomuksen kannalta kiinnostava ”vaali” käytiin Tarkastuslautakunnan vapautuneesta paikasta. Kokoomuksen Jarno Mäkelä joutui jättämään lautakunnan uuden työntehtävänsä myötä ja hänen tilalleen valittiin juuri Espoon Kokoomuksenkin puheenjohtajaksi valittu Saara Mattero. Saara on myös aikaisemmin ollut ko. lautakunnan jäsen.

Ennalta arvattavasti illan huomion varasti listan kohdat 9 ja 10, jotka käsiteltiin yhdessä. Kohta 9 käsitti Espoon kaupungin lausuntoa hallituksen esityksestä metropolihallintoa koskevaksi lainsäädännöksi ja kohta 10 listassa oli otsikoitu; Kuntajaon muuttamisesta tehdyn esityksen hylkääminen. Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoron piti puheenjohtaja Pia Kauma. Puheessaan metropolihallinnosta Kauma painotti, että byrokratiaa, näennäisesti toimivaa demokratiaa, uusia veroja tai erilaisia hallintohimmeleitä rakentamalla emme päädy kenenkään kannalta parhaaseen lopputulokseen. Tärkeää olisi saada alueelle sellainen metropolikaava, joka sitoo riittävän voimakkaasti kuntia yhteiseen suunnitteluun, mutta joka ei mene liiaksi yksityiskohtiin yksittäisissä kunnissa. Saadaksemme espoolaisten äänen mahdollisimman hyvin kuuluviin, kannatamme kolmea erillistä vaalipiiriä, eikä vaan yhtä jota helsinkiläiset ajavat. Kokoomus ei myöskään kannata metropolihallinnon verotusoikeutta. Mitä tulee kohtaan 10 ja kuntajaon muuttamiseen, Kokoomus torjuu yksimielisesti sekä yksiselitteisesti Espoon liittämisen 5-6 kunnan muodostamaan Suur-Helsinkiin. Tulevaisuuden Espoo on itsenäinen ja yhteistyössä lähikuntien kanssa ongelmia ratkova kaupunki.

Muiden puolueiden ryhmäpuheenvuoroissa oli lähinnä vivahde-eroja. Vihreät haluaisivat kansanäänestyksen metropolihallinnosta, demarit kannattavat metropolihallintoa, mutta eivät turhia vaaleja. Pakkoliitokset kuntien kesken saavat myös demariryhmältä täyden tyrmäyksen. Perussuomalaiset eivät tue metropolihallintoa ja vastustavat uutta kuntajakoa. Kristillisdemokraatit kommentoivat pääkaupunkiseudun kuntien yhdistämistä ”yhdeksi surullisimmista esityksistä mitä Suomen politiikka tuntee”. Ainoastaan Vasemmistoliitto halajaa joko vahvaa metropolihallintoa tai uutta kuntajakoa.

Lähes neljän tunnin keskustelun jälkeen päästiin kohdista 9 ja 10 äänestämään. Vaikka keskustelu oli kohdista käyty yhdessä, molemmista asioista äänestettiin kuitenkin erikseen. Lähinnä vihreiden ja demareiden esittämät muutosesitykset kaatuivat selvälukuisesti äänestyksessä.

Valtuusto hyväksyi Espoon kaupungin lausunnon hallituksen esityksestä metropolihallintoa koskevaksi lainsäädännöksi mm. seuraavin päätösehdotuksessa ollein lisäyksin. Metropolikuntien määrä tulee jatkossakin olemaan kasvussa, eikä Espoo näe, että metropoliin kuuluvien kuntien määrää rajoitettaisiin laissa.

Maapolitiikan strateginen suunnittelu ja maapolitiikka tulisi poistaa metropolihallinnon tehtävistä, eikä metropolihallinnon tulisi ryhtyä operatiivisten tehtävien hoitamiseen.

Metropolivaalit tulisi järjestää kolmessa vaalipiirissä. 1. Eteläinen metropolialue, johon kuuluisi Helsinki. 2. Läntinen metropolivaalipiiri, johon kuuluisivat Espoo, Kauniainen, Kirkkonummi, Nurmijärvi sekä Vihti. Myös Lohja niin päättäessään kuuluisi tähän vaalipiiriin. 3. Itäinen metropolivaalipiiri, johon kuuluisivat Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Pornainen, Sipoo, Tuusula ja Vantaa. Porvoo, niin halutessaan.

Metropolisopimus tulisi tehdä jäsenkuntien ja valtion kesken, eikä kuten esityksessä mainitaan – metropolihallinnon, jäsenkuntien sekä valtion kesken. Kuntien maksuosuuksien määräytyminen ja valtion rahoitus tulisi suorittaa kuntien maksuosuuksilla ja tehtävistä kerättävillä maksuilla. Valtion tulisi rahoittaa mahdolliset valtiolta delegoitavat tehtävät. Perussopimuksen osapuolia tulisi olla ensisijaisesti kunnat. Metropolikaavalla ei Espoon mielestä tule tehdä yleiskaavatasoisia, eikä ainakaan sitä tarkempaa maankäytön suunnittelua. Nyt esityksessä mennään jopa yleiskaavaa tarkempiin sääntelyihin. Kaiken kaikkiaan metropolihallinnossa tulisi olla tavoitteena yksinkertaistaa hallinnon rakenteita, eikä lisätä niitä. Uudenmaan liiton tehtävät, toiminta-alue sekä kuntien jäsenmaksut tulisi arvioida uudelleen. ELY-keskuksella nyt olevien maankäytön ohjaustehtävien siirrolla yksinkertaistettaisiin hallintoa ja nopeutettaisiin asetettujen tavoitteiden saavuttamista.

Asiaan 10, valtuusto päätti hylätä ehdotuksen Espoon, Helsingin, Kauniaisten, Sipoon ja Vantaan yhdistämisestä yhdeksi kunnaksi, vaatii kuntien liittämiseen tähtäävän erityisen kuntajakoselvitysprosessin lopettamista perusteettomana ja tarpeettomana sekä toteaa, että selityksessä ei ole esitetty sellaisia perusteita, joiden johdosta kuntajakoa pitäisi muuttaa.

Liekö yllämainitut metropolikeskustelut väsyttäneet valtuutetut, sillä seuraavat lista-asiat 11; Kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen Kiinteistö Oy Espoon Suviniityn pysäköinnin lainalle, asia 12; Kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen Kiinteistö Oy Jousenpuiston pysäköinnin lainalle, asia 13; Kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen Kiinteistö Oy Espoon Toimitilojen otettavalle lainalle, asia 14; Määrärahan myöntäminen Tapiolan Keilahalli Oy:n ja Tapiolan Urheilutalon Oy:n osakkeiden ostamiseen, asia 15; Palveluliiketoimen toimialan johtosäännön tarkistaminen, asia 16; Uuden taloussäännön hyväksyminen sekä kaupunginhallituksen, lauta- ja johtokuntien, palveluliiketoimen toimialan sekä rahastojen johtosääntöjen tarkistaminen, asia 17; Kuitinmäki, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, asia 18; Mulby, asemakaavan hyväksyminen, hyväksyttiin kaikki yksimielisesti ilman keskustelua.

Asia 19, valtuustokysymys palkkatukityöstä ja oppisopimuskoulutuksesta herätti jonkin verran keskustelua. Kokoomuksen Pirjo Kemppi-Virtanen kiitti valtuustokysymyksen tekijää Johanna Värmälää kysymyksestä, ja muistutti jo nyt käynnissä olevasta oppisopimuskoulutuksesta, jossa yhteistyötä tekevät Omnia, TE-toimisto sekä Espoon kaupunki. Yhteistyö on noteerattu niinkin korkealla tasolla kuin presidentin kansliassa. Tasavallan presidentti, Sauli Niinistö on tulossa tutustumaan pajan toimintaan viikolla 5.

Asiat 20 sekä 23 käytiin niin ikään samassa keskustelussa. Molemmat asiat koskivat espoolaisten veneiden talvisäilytystä, paikkojen riittävyyttä sekä mahdollisuutta säilyttää veneiden talvisäilytys Suomenojalla. Keskustelua asiasta käytiin hyvinkin samansuuntaisissa puheenvuoroissa. Puheenvuoroille yhteistä oli, että kaupungin tulisi kuulla myös veneilijöiden mielipidettä asiassa. Veneiden säilytykselle olisi paras vaihtoehto mahdollisimman lähellä rantaa, jolloin pitkiltä ja hankalilta siirtokuljetuksilta säästyttäisiin. Valtuusto päätti palauttaa asian evästyksellä, että kartoitetaan meren läheisyydestä myös mahdollisia muitakin vaihtoehtoja kuin Suomenoja. Etenkin Kokoomuksen edustajat peräänkuuluttivat päätöksiä suunniteltaessa ja tehdessä myös dialogia veneilijöiden kanssa.

Asia 21, valtuustokysymys kaupunginhallituksen Ely-keskukselle antamasta lausunnosta tiesuunnitelmaan, joka liittyy Länsiväylän tiejärjestelyin Matinkylän eritasoliittymässä, joudutaan palaamaan koska vastausta ei voitu asetetussa määräajassa antaa. Asiaan 22, valtuustoaloite moottoriteiden bulevardisoinnin selvittämisestä, valtuusto merkitsi tiedoksi selostusosan ja katsoi asian loppuun käsitellyksi. Niin ikään asiat 24, valtuustoaloite neuvottelujen aloittamisesta HSL-kuntien kesken metron infrakustannusten uusista maksuperusteista sekä asia 25, valtuustoaloite Kauklahden Mankin ja Kirkkonummen Luoman alueiden asuntorakentamismahdollisuuksien selvittämiseksi , valtuusto merkitsi selostusosan tiedoksi ja katsoi asioiden tulleen loppuun käsitellyiksi.

Erittäin laajasta listasta huolimatta, pääsivät valtuutetut kotiin jo hieman ennen klo 23, ja lista, vaikka pitkäkin, saatiin käsiteltyä kokonaisuudessaan.

Jaana Jalonen

Kaupunginvaltuutettu

Ota kantaa