Espoolaisen politiikan taustoja: Valtuustoinfo 23.2.15

10.3.2015Uutiset

Tämän valtuustokokouksen pääasiana oli vuoden 2014 tilinpäätöksen ennakkotiedon käsittely, jota käsiteltiinkin odotetusti pitkään.

Kaupungin tilanne on kehittynyt vuonna 2014 suunnitelmien mukaisesti. Tilinpäätösennusteen mukaan kaupunki tulee tekemään nollatuloksen, kun vuosikatetta kertyi 177 MEUR ja vastaavasti suunnitelmapoistot olivat noin 177 MEUR. Vuosikatteen ja tilikauden tuloksen paranemiseen vaikuttivat erityisesti rahoitustuotot.

Espoo sai verotuloja 1 332 MEUR ja valtionosuuksia 30 MEUR. Verorahoitus (verotulot ja valtionosuudet) kasvoivat edellisvuodesta 1,1 % eli n. 15 MEUR. Verorahoitus jäi noin 6 MEUR alkuperäisestä talousarviosta.

Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja Pia Kauma korosti kokoomusryhmän puheenvuorossa, että kaupunki on tehnyt paremman tuloksen kuin alkuperäinen talousarvio ennusti. Tilikauden tulos on tosiaan lähes 32 miljoonaa euroa alkuperäistä tilannetta parempi.

Valtuustossa sovitut ja Kokoomuksen ajamat asiat ovat siis tuottaneet hedelmää. Valtuustokauden alussa kiisteltyä veronkorotusta ei tarvittu taloustilannetta parantamaan, vaan taloutta saatiin parannetuksi tuotannon ja talouden tehostamishankkeilla. Kaupungin prosesseja on parannettu, ja toimintatapoja ja hankintoja tehostettu.

Kauma huomautti myös talousarvion huolestuttavista piirteistä. Vakavimpia niistä ovat työttömyyden kasvu, erityisesti nuorisotyöttömyys, sekä vanhustenhoito. Viime vuoden lopussa Espoossa oli työttömiä yli 13.000 henkilöä eli 9,9 prosenttia, joka on 1,5 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömyyden kasvusta on seurannut, että esimerkiksi toimeentulomenoihin, erilaisiin avustuksiin ja työmarkkinatukeen on jouduttu satsaamaan ennakoitua enemmän. Menot ovat kokonaisuutena kasvaneet viime vuosina, kun yli 75-vuotiaiden väestömäärä kasvaa. Pysyvässä laitoshoidossa ja palveluasunnoissa on Espoossa yli 75-vuotiaista vain 8 prosenttia eli vastaavasti 92 prosenttia asuu kotona. Vanhusten kotihoidon tukemiseen tarvitaan lisää rahaa. Kauma korosti, ettei kyse ole pelkästään rahasta, vaan ajattelutavan muutoksesta.

Myös muiden puolueiden puheenvuoroissa nostettiin erityisesti esille työllisyystilanne sekä vanhustenhoito. Kokoomus sai kehuja mm. Kristillisdemokraattien suunnalta, oikeita päätöksiä ollaan tehty oikeaan aikaan, ja kaupungin talouskehitys on ollut positiivinen.

Paula Viljakainen huomautti puheenvuorossaan kaupungin käyttökatteen ennen rahoitustuottoja heikentyneen. Tämä merkitsee sitä, että mikäli kulujen kehitys on nopeampaa kuin tuottojen ja verotulojen kehitys, on tehtävä nopeasti vaikuttavia päätöksiä talouden kunnostamiseksi. Ainoastaan hyvä ja vahva talous takaa laadukkaiden palveluiden järjestämisen kuntalaisille.

Talouskeskustelu oli loppujen lopuksi yllättävän yksimielinen. Kaupungin talouden kehitys on saatu käännetyksi oikeaan suuntaan. Omistaja-tilaaja-tuottaja – mallin kehityshankkeen jatkaminen on erittäin tärkeää, ja voimme saavuttaa usean kymmenen miljoonan säästöt, mikäli teemme tarvittavat uudistukset jo tällä valtuustokaudella.

Esityslistalla oli myös poikkihallinnollisten kehitysohjelmien seuranta. Mm. kilpailukyky, innovatiivisuus ja yrittäjyys – kehitysohjelmassa on edistytty konkreettisiin toimenpiteisiin. Saija Äikäksen luotsaaman kehitysohjelman tavoitteena on kehittää kaupungin elinvoimaisuutta ja parantaa tuottavuutta pysyvästi. Osaavien ihmisten, yrittäjien ja kaikenkokoisten yritysten halutaan juurtuvan Espooseen. Espoon kaupungin kasvu keskittyy jatkossakin raiteiden varrelle ja laadukas joukkoliikenne lisää alueelle sijoittumisen vetovoimaa. Keilaniemi-Otaniemen alueen nopea muuttuminen start up- ja kasvuyritystoiminnan ainutlaatuiseksi keskittymäksi varmistetaan, sillä EU-tasolla on tarkoitus vetää alueelle niin tutkimuskehitysrahaa kuin myös yritysinvestointeja ja sitä kautta uusia työpaikkoja.

Espoo Innovation Garden -toimintamallin lanseeraus ja Espoon menestyminen Euroopan innovaatiopääkaupunkikilpailussa vuonna 2013 on nostanut muiden eurooppalaisten kaupunkien kiinnostusta innovaatioyhteistyöhön Espoon kanssa. Yrittäjyysmyönteisyyttä edistetään mm. peruskoulun kuudesluokkalaisille suunnatulla Yrityskylä Espoolla, aloittaville yrityksille kohdennetuilla matalan kynnyksen tiloilla, YritysEspoon yhteistyötilalla sekä yritysneuvonnalla. Lisäksi on osallistuttu UrbanMill, Summer of Startups ja Keksijäviikon toimintaan. Yrityksille suunnattu hankintaneuvoja aloitti syksyllä 2014 ja pienhankintajärjestelmää pilotoitiin. Tavoitteena on lisätä pienhankintojen avoimuutta ja lisätä pk-yritysten kiinnostusta ja mahdollisuuksia osallistua kilpailutuksiin. Palvelujen kehittämistä joukkoistamisen avulla on valmisteltu, jotta kuntalaiset saataisiin osallistumaan kaupungin palvelujen kehittämiseen.

Muut kokouksen asiakohdat päätettiin esityksen mukaan, ja valtuusto päästettiin kohtuullisessa aikatulussa kotiin.

Tietoa kirjoittajasta

Espoolaisen politiikan taustoja: Valtuustoinfo 23.2.15

Kaupunginvaltuutettu, hallituksen varajäsen

johanna@horsma.fi

Kirjoitukset

Ota kantaa