Valtuustoinfo 17.8.2015

18.8.2015Uutiset

Valtuuston kokous ma 17.10.2015

Esityslista

Valtuustoinfo

Paula Viljakainen

Asia 3

Valtuusto valitsi kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsenen Maria Guzeninan (SDP) henkilökohtaiseksi varajäseneksi Minna Eväsojan (SDP) tilalle Jukka Vilskeen (SDP)

Asia 4

Valtuusto valitsi ympäristölautakunnan jäsenen Mika Leppisen Kok.) henkilökohtaiseksi varajäseneksi Anne-Maritta Talaslahden (Kok.) tilalle Atte Kalevan (Kok.).

Asia 5

Valtuusto myönsi yksimielisesti kaupungin omavelkaisen takauksen Espoon Asunnot Oy:n otettavalle lainalle vuokra-asuntokohteiden Bullet lainojen osittaista jälleen rahoittamista varten.

Asia 6

Valtuusto myönsi yksimielisesti omavelkaisen takauksen Pitkäjärven Vapaaehtoisen Palokunta Ry:n lainalle.

Asia 7

Valtuusto myönsi yksimielisesti omavelkaisen takauksen Invalidisäätiön kiinteistöleasingsopimukselle.

Asia 8

Espoo Catering-liikelaitoksen uudelleen organisoinnin vaihtoehtojen tarkastelu ja organisointutavan valinta.

Valtuusto päätti pitkän keskustelun ja äänestyksen jälkeen kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti. Lisäksi valtuusto hyväksyi toivomuksen: Valtuusto toivoo, että Espoo Catering-liikelaitoksen yhtiöittämisen jälkeen muodostuvan in house-yhtiön toiminnassa lisätään henkilöstön urakehitysmahdollisuuksia ja ohjataan osa saatavasta kustannushyödystä henkilöstön palkitsemiseen.

Päätös:

  1. Valtuusto valitsee Espoo Catering-liikelaitoksen uudeksi organisoitavaksi kaupungin omistaman in house-yhtiön.
  2. Valtuusto kehottaa kaupunginjohtajaa käynnistämään kohdan 1 edellyttämän yhtiöittämisen ja tarvittavien johtosääntömuutosten valmistelun siten, että ne ovat toimeenpantavissa vuoden 2016 alusta.
  3. Valtuusto kehottaa kaupunginjohtajaa liittämään valtuuston esityslistan oheismateriaaliin vastaukset esitettyihin kysymyksiin.

Asia 9

Valtuusto hyväksyi Ahertajankulman – Flitarhörnets asemakaavan muutoksen, piirustusnumero 5914, joka käsittää korttelin 12090, osan korttelia 12091, virkistys-, katu-, ja yleisen pysäköintialueen 12. kaupunginosassa Tapiola, alue 211401.

Asiassa hyväksyttiin toivomus: Kadunvarsipysäköintiä lisätään Tapiolan terveysaseman läheisyydessä.

Asemakaavan muutokseen voi tutustua tarkemmin TÄSTÄ>>>.

Asia 10

Valtuustokysymys Pohjois-Espoon luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmasta.

Asiassa hyväksyttiin seuraava toivomus: Valtuusto toivoo, että Pohjois-Espoon luonnon- ja   maisemanhoitosuunnitelmaan liittyvää kartoitustyötä ( mm. Metso-luokitusta ) täydennetään tarvittaessa yhteistyössä Ympäristökeskuksen kanssa, jotta arvokkaat luontokohteet tulevat huomioiduiksi.

Asia11

Valtuustoaloite Lapsiystävällinen kunta -toimintamallin käyttöönotosta

Vastauksena aloitteeseen todetaan, että Espoossa tehdään Unicefin lapsiystävällinen kunta-malliin kuuluvan tarkistuslistan mukainen arvio lasten oikeuksien ja lasten osallistumismahdollisuuksien toteutumisesta. Arvio tehdään vuoden 2015 loppuun mennessä ja siihen liitetään kustannusarvio.

Paula Viljakainen

Tietoa kirjoittajasta

Kaupunginvaltuutettu, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja, fysioterapeutti

paula.viljakainen1@gmail.com

Kirjoitukset

Ota kantaa