Valtuustoinfo 17.8.2015

18.8.2015Uutiset

Valtuuston kokous ma 17.10.2015

Esityslista

Valtuustoinfo

Paula Viljakainen

Asia 3

Valtuusto valitsi kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsenen Maria Guzeninan (SDP) henkilökohtaiseksi varajäseneksi Minna Eväsojan (SDP) tilalle Jukka Vilskeen (SDP)

Asia 4

Valtuusto valitsi ympäristölautakunnan jäsenen Mika Leppisen Kok.) henkilökohtaiseksi varajäseneksi Anne-Maritta Talaslahden (Kok.) tilalle Atte Kalevan (Kok.).

Asia 5

Valtuusto myönsi yksimielisesti kaupungin omavelkaisen takauksen Espoon Asunnot Oy:n otettavalle lainalle vuokra-asuntokohteiden Bullet lainojen osittaista jälleen rahoittamista varten.

Asia 6

Valtuusto myönsi yksimielisesti omavelkaisen takauksen Pitkäjärven Vapaaehtoisen Palokunta Ry:n lainalle.

Asia 7

Valtuusto myönsi yksimielisesti omavelkaisen takauksen Invalidisäätiön kiinteistöleasingsopimukselle.

Asia 8

Espoo Catering-liikelaitoksen uudelleen organisoinnin vaihtoehtojen tarkastelu ja organisointutavan valinta.

Valtuusto päätti pitkän keskustelun ja äänestyksen jälkeen kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti. Lisäksi valtuusto hyväksyi toivomuksen: Valtuusto toivoo, että Espoo Catering-liikelaitoksen yhtiöittämisen jälkeen muodostuvan in house-yhtiön toiminnassa lisätään henkilöstön urakehitysmahdollisuuksia ja ohjataan osa saatavasta kustannushyödystä henkilöstön palkitsemiseen.

Päätös:

  1. Valtuusto valitsee Espoo Catering-liikelaitoksen uudeksi organisoitavaksi kaupungin omistaman in house-yhtiön.
  2. Valtuusto kehottaa kaupunginjohtajaa käynnistämään kohdan 1 edellyttämän yhtiöittämisen ja tarvittavien johtosääntömuutosten valmistelun siten, että ne ovat toimeenpantavissa vuoden 2016 alusta.
  3. Valtuusto kehottaa kaupunginjohtajaa liittämään valtuuston esityslistan oheismateriaaliin vastaukset esitettyihin kysymyksiin.

Asia 9

Valtuusto hyväksyi Ahertajankulman – Flitarhörnets asemakaavan muutoksen, piirustusnumero 5914, joka käsittää korttelin 12090, osan korttelia 12091, virkistys-, katu-, ja yleisen pysäköintialueen 12. kaupunginosassa Tapiola, alue 211401.

Asiassa hyväksyttiin toivomus: Kadunvarsipysäköintiä lisätään Tapiolan terveysaseman läheisyydessä.

Asemakaavan muutokseen voi tutustua tarkemmin TÄSTÄ>>>.

Asia 10

Valtuustokysymys Pohjois-Espoon luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmasta.

Asiassa hyväksyttiin seuraava toivomus: Valtuusto toivoo, että Pohjois-Espoon luonnon- ja   maisemanhoitosuunnitelmaan liittyvää kartoitustyötä ( mm. Metso-luokitusta ) täydennetään tarvittaessa yhteistyössä Ympäristökeskuksen kanssa, jotta arvokkaat luontokohteet tulevat huomioiduiksi.

Asia11

Valtuustoaloite Lapsiystävällinen kunta -toimintamallin käyttöönotosta

Vastauksena aloitteeseen todetaan, että Espoossa tehdään Unicefin lapsiystävällinen kunta-malliin kuuluvan tarkistuslistan mukainen arvio lasten oikeuksien ja lasten osallistumismahdollisuuksien toteutumisesta. Arvio tehdään vuoden 2015 loppuun mennessä ja siihen liitetään kustannusarvio.

Paula Viljakainen

Tietoa kirjoittajasta

Kaupunginvaltuutettu, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja, fysioterapeutti, 212

paula.viljakainen1@gmail.com

Kirjoitukset

Ota kantaa