Päätöksenteon taustaa: Valtuustoinfo 9.11.

24.11.2015Uutiset

Alussa perusturvajohtaja Juha Metson yleiskatsaus maahanmuuttotilanteesta.

Keskustelu kulttuuri Espoo 2030 aiheesta: Kuultiin yleistä suitsutusta sen osalta, että kulttuuriohjelma on vihdoinkin laadittu.

Kokoomuspuheenvuoroissa valtuutetut Palomäki, Jalonen, Mykkänen, Viljakainen ja Holst osaltaan toivat esiin kokoomusnäkemyksiä ia painotuksia. Näissä korostettiin kaupungin roolia mahdollistajana ja vaihtoehtojen antamista kuntalaisille, jotka voivat itse tehdä sisältöä yhteisiin tilaisuuksiin ja osallistua kokonaisvaltaisesti kaupunginosansa elämään sekä arjessa että juhlassa.

Kuultiin nuorisovaltuutetun mielenkiintoinen puheenvuoro avoimesta kaupunkitilatavoitteesta eli ns. kolmannesta tilasta. Nuvan edustaja nosti myös koulut esiin laajana taiteen tuottajatahona. Lisäksi ohjelman yleiset osallisuustavoitteet saivat nuorisovaltuutetulta runsaasti kiitosta. Maanhankinnan ja luovutuksen sekä maankäyttösopimusten periaatteita esitteli Kirsi Åkerlund, joka neuvotteli ansiokkaasti nyt hyväksytyn kokonaisohjelman sisällön muiden puolueidenkin hyväksymään muotoon. Valtuutettu Lintunen otti kantaa pientalorakentamisen edellytyksiin ja sen kaavoituksen lisäämiseen ja Peltokorpi osaltaan lähiöiden täydennysrakentamisedellytysten parantamiseen sekä arjen virkamiestoimintojen sujuvuuden kehittämiseen. Valtuutettu Lehtola kaupunginhallituksen jäsenenä otti kantaa mm. kyseisen ohjelman kokonaisvaikutuksiin ja tärkeyteen Espoon kannalta.

Asemakaavamuutosesitykset Mäkitupa Kurttilasta, Suurpelto II Henttaalta sekä Kallvik kaupunginosista Kurttila/Saunalahti hyväksyttiin keskusteluitta.

Valtuusto hyväksyi yksimielisesti valtuustoaloitteen Espoon liittymisestä kuntalaisaloite.fi palvelun piiriin. Tämä tarkoittaa sitä, että tehty aloite ohjataan sille toimialalle, mille aloite on osoitettu.

Tietoa kirjoittajasta

Ota kantaa