Satsaus opetukseen ja sivistykseen sekä ikäihmisten kodinomaiseen asumiseen

4.12.2015Uutiset

Kokoomuksen valtuustoryhmä on tyytyväinen hyvässä hengessä sujuneista talousarvioneuvotteluista. Talousarvioehdotukseen ei sisältynyt kunnallisveron korotusta. Kokoomuksen linjan mukaisesti sivistyksen ja hyvinvoinnin peruspilarit pidettiin pystyssä ja niitä jopa vahvistettiin.

”Espoo on jo monta vuotta peräkkäin ollut kuusikkokaupunkien kärjessä opetuksen rahoituksessa myös sen jälkeen, kun seiniin menevät rahat on huomioitu. Kun neuvotteluissa vielä lisättiin puolisen miljoonaa euroa tämänkin summan päälle, hyvän ja jopa Suomen parhaan perusopetuksen puolestapuhujat voivat katsoa hyvillä mielin myös ensi vuoteen”, Espoon Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja Pia Kauma sanoo.

Ensi vuoden alkupuolella tulee valtuuston päätettäväksi myös koulurahasto, jonka tarkoitus on helpottaa painetta rakentaa ja korjata kouluja suoraan kaupungin taseesta. Investointisuunnitelmamme ja myös velkaantumisemme tahti on valtava. ”On aivan välttämätöntä kehittää vaihtoehtoisia tapoja rahoittaa välttämättömiä investointeja”, Kauma summaa.

Kokoomuslaista linjaa vahvistaa myös toinen merkittävä lisäsatsauksen kohde, varhaiskasvatus. Päiväkotien hoitajamitoitus pysyy suhdeluvussa yhden suhde seitsemään eikä lapsimäärä ryhmässä voi nousta yli kahdenkymmenenneljän silloinkaan, kun yli kolmevuotiaiden ryhmässä on osapäiväisiä lapsia. ”Ilman tätä päätöstä lukumäärä olisi voinut nousta tilapäisesti ryhmässä jopa yli kolmenkymmenen. Pienten lasten perheet olivat voittajia myös kotihoidossa, sillä myös ensi vuonna 2–3-vuotiaista lapsista saa kotihoidontuen Espoo-lisää 200 euroa kuukaudessa Kelan kotihoidontuen lisäksi” valtuustoryhmän varapuheenjohtaja Kirsi Åkerlund toteaa.

Kokoomukselle tärkeitä ovat myös ikäihmiset. Sosiaali- ja terveyslautakunnalle annettiin tehtäväksi tarkastaa heti ensi vuoden alussa omaishoidon tuen kriteerit ja niiden kattavuus. ”Haluamme, että yhä useampi pääsee tuen piiriin, koska omaishoitajien jaksamista parantamalla voimme parantaa myös vanhusten elämänlaatua sekä vähentää heidän tarvettaan ympärivuorokautiseen hoitoon muualla”, Kauma kertoo. Kotona ja kodinomaiseen asumiseen satsataan ensi vuonna neuvottelujen tuloksena vielä lisää lähes kaksi miljoonaa euroa.

Koska talous on nyt poikkeuksellisen tiukka, osaa Kokoomuksen painotuksista saadaan eteenpäin pöytäkirjamerkinnöillä eikä niillä ole suoria budjettivaikutuksia. ”Kokoomus haluaa esimerkiksi, että henkilöautojen pysäköintiä helpotetaan” Åkerlund sanoo. Kesään mennessä kaupunkisuunnittelulautakunta ja tekninen lautakunta saavat päätettäväkseen suunnitelman, jolla kategorisista aluepysäköintikielloista luovutaan. Uusilla alueilla katujen mitoituksia levennetään pysäköintipaikkoja varten. Åkerlund pyytää asukkailta vinkkejä jo olemassa olevien alueiden parkkipaikkojen lisäämiseksi. Niitä tullaan keräämään aktiivisesti asian kehittämiseksi.

”Espoon Kokoomus haluaa, että pientalotonttien määrää lisätään suunnitelmallisesti ja että rakennusvalvonnan asukaslähtöisyyttä ja palvelua parannetaan”, Kauma linjaa. ”Kaavoitus on meillä hidasta eivätkä prosessit aina suju niin kuin pitäisi. Haluamme, että yksi asuinalue kokonaisuudessaan ulkoistettaisiin suunnittelutoimistolle. Minimivaatimuksemme on, että kaavoituspalveluja hankitaan kaupungin ulkopuolelta merkittävästi nykyistä enemmän siten, että se täydentää kaupungin jo olemassa olevaa osaamista”, hän lisää.

”Turvapaikanhakijoiden kotouttamiseen Espoo satsaa ensi vuonna 14 miljoonaa euroa, joista arviolta noin 13 saamme todennäköisesti valtiolta takaisin. Kokoomuslaisen politiikan mukaista on, että kaupunki kantaa oman vastuunsa tässäkin asiassa”, Åkerlund sanoo. Erityisesti Espoo on kunnostautunut alaikäisten turvapaikanhakijoiden vastaanottamisessa. Kokoomuksen valtuustoryhmä kannattaa vaihtoehtoja, joilla asiat voidaan tehdä vähemmällä rahalla, mutta silti fiksusti. ”Kielen oppiminen on integroitumisessa ensisijaista ja esimerkiksi tulkkauksessa ja kielenopetuksessa tulee voida käyttää perheen tai kieliryhmän apua, silloin kun se on tarkoituksenmukaista”, Åkerlund lisää.

Lisätietoja

Kauma Pia

Kauma Pia

Kansanedustaja, KTM, kaupunginvaltuutettu, kaupunginhallituksen jäsen

Espoo

050-574 6764

Åkerlund Kirsi

Åkerlund Kirsi

Kaupunginvaltuutettu

Espoonlahti, Espoonlahden Kokoomus

0500-465 747

Kirjoitukset

Ota kantaa