Johanna Horsma johtamaan Espoo Catering Oy:n hallitusta

17.12.2015Uutiset
SONY DSC

Espoo Catering siirtyy vuoden vaihteessa liikelaitosmallista Espoon ensimmäiseksi In house -yhtiöksi. Kaupungin kokonaan omistaman yhtiön nimeksi tulee Espoo Catering Oy, joka vastaa jatkossa kaupungin ruokapalveluiden tuottamisesta. Espoo Catering tuottaa 13,1 miljoonaa ateriaa vuodessa päivittäin noin 46 000 asiakkaalle. Tulevan yhtiön rooli on valtakunnallisesti merkittävä terveyttä edistävänä ja ylläpitävänä toimijana.

Cateringin toiminnasta vastaa jatkossa yhtiön hallitus, jonka vastuulla on Cateringin toiminnan kehittäminen entisestään. Yhtiön uusi hallitus koostu neljästä luottamusmiehestä ja kolmesta virkamiehestä. Kaupunginhallitus valitsi yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi valtuutettu Johanna Horsman (Kok). Horsma tuntee kaupungin ruokapalveluiden tuottamisen sekä organisaation hyvin toimittuaan palveluliikelaitosten johtokunnan puheenjohtajana vuodesta 2012.

 

Hallituksen puheenjohtajuus on Kokoomukselle tärkeä paikka. Kokoomuksen valtuustoryhmä haluaa varmistaa espoolaisille kilpailukykyiset ruokapalvelu

t myös jatkossa siten, että ulkoinen myynti kuten eläkeläisateriat turvataan. Kuntalaki asettaa tarkat rajoitukset kuntien ulkoiselle palvelumyynnille, jonka johdosta Cateringin oli haastavaa jatkaa liikelaitosmallissa. Osakeyhtiömuoto mahdollistaa tiettyjen kaupungille tärkeiden palveluiden jatkumisen, kuten eläkeläisaterioiden tuottamisen.

Ateriapalveluiden saatavuus, aterian maukkaus ja laatu, huokea hintataso ja toimitusvarmuus tulee turvata Espoossa myös jatkossa. ”Cateringin nykyisten sisäisten ja ulkoisten asiakkuuksien pysyminen on varmistettava ja ateriapalveluiden ulkoista myyntiä on lisättävä, kuten vanhusten palvelutalo- ja kotipalveluateriat, leiri- ja suurtapahtumat”, kommentoi Horsma.

Yhtiömuodon muutos koskee lähes viittäsataa Cateringin nykyistä työntekijää. Kokoomusryhmälle on tärkeää, että henkilöstö pidetään hyvin mukana yhtiömuodon muutoksessa ja työntekijät siirtyvät uuteen organisaatioon nykyisten työehtojen mukaisesti. ”Henkilöstö on avainasemassa Cateringin nykyisessä ja tulevassa toiminnassa”, kommentoi Horsma.

”Yhtiömuodon vaihdos tuo mukanaan muutoksia, mutta Cateringin toiminta jatkuu pitkälti kuten ennenkin. Muutos teettää varmasti töitä ja aiheuttaa kysymyksiä mutta olen luottavainen, että niin henkilöstö kuin kuntalaisetkin tulevat olemaan tyytyväisiä uuteen toiminatamuotoon”, toteaa Horsma.

 

Ota kantaa