Espoon Kokoomusta kehitetään työryhmissä

12.1.2016Uutiset

Espoon Kokoomuksen hallitus asetti toiminnan kehittämiseksi viisi työryhmää. Järjestö-, varainhankinta-, viestintä- sekä tapahtuma- ja jäsentyöryhmät suunnittelevat tapahtumia, aktivoivat jäsenistöä sekä innostavat mukaan toimintaan.

Toiminnallisten työryhmien lisäksi hallitus nimitti vaalitoimikunnan, jonka tehtävänä on suunnitella kuntavaalien 2017 askelmerkkejä. Toimikuntaan valittiin Pirjo Kemppi-Virtanen, Ari Rehnfors  ja Janne Tähtikunnas

Työryhmät aloittavat työnsä tammikuun aikana! Mikäli innostut lähtemään mukaan, lähetä viestiä järjestösihteerille. Toimi nopeasti, ryhmiin mahtuu rajallinen määrä jäseniä.

 • Varainhankintatyöryhmä
  • Työryhmä kartoittaa uudenlaisia tapoja varainhankintaan, suunnittelee tapahtumia, kampanjoita ym
  • Jäsenet: Kari Kuusisto, Janne Tähtikunnas, Petteri Lohivesi, Bo Grönholm, Inari Grönholm, Kimmo Oila, Ville Lehtola, Jaana Jalonen
 • Viestintätyöryhmä
  • Työryhmän tarkoituksena on kehittää Espoon Kokoomuksen viestintää. Viestinnän tavoitteena on ylläpitää sekä lisätä Kokoomuksen kannatusta ja paikallisyhdistysten jäsenmäärää, madaltaa kynnystä osallistumiseen, tuottaa tietoa puolueen toiminnasta, tiedottaa tapahtumista ja tilaisuuksista, tuottaa tietoa politiikan ajankohtaisista asioista.
  • Jäsenet: Petteri Lohivesi, Tarja Lang, Ville Virkkunen, Pekka Niskanen, Johanna Horsma, Ulla Palomäki, Marika Niemi, Susanna Eskola
 • Järjestötyöryhmä
  • Työryhmän tarkoituksena on kehittää Espoon Kokoomuksen järjestötoimintaa. Tavoitteena on helpottaa paikallisyhdistysten ja jäsenten toimintaa yhteisten tilaisuuksien ja toimintamallien kautta ja koulutuksia järjestämällä. Päämääränä on kehittää ja ylläpitää Espoon Kokoomuksen hyvää ilmapiiriä jäsenten viihtymiselle ja työn tekemiselle yhteisen aatteen puolesta. Aktiivijäseniä arvostetaan ja tuodaan esille sekä luodaan yhdistyksille hyvät toimintaedellytykset.
  • Jäsenet: Ari Rehnfors, Timo Haatainen, Kai Lintunen, Jussi Koskinen, Johanna Paattiniemi, Hanna Konttas
 • Tapahtuma- ja jäsentyöryhmä
  • Tapahtumien ja tilaisuuksien suunnittelu ja toteuttaminen. Tavoittenaa tuottaa kiinnostavia tapahtumia valtakunnallisista ja paikallisista yhteiskunnallisista asioista.
  • Jäsenet: Christos Petriotis, Timo Haatainen, Hannu Heikkinen, Mikko Peltokorpi

Työryhmien toimintaa koordinoi järjestösihteeri Leena Hoppania

Ota kantaa