Kokoomus: Työ on paras tapa kotoutua

22.1.2016Uutiset

Kokoomus julkaisi tänään listauksen noin 30 toimenpiteestä, joilla turvapaikan saavien kotoutumista tulisi edistää.

Kokoomus ehdottaa mm. nopeasti alkavaa kielikoulutusta, johon tulijalla on velvollisuus osallistua, uutta koulutussopimusmallia, työmarkkinoiden joustoja, palkatonta työkokeilua, työhön kannustavaa tukijärjestelmää sekä lisää vuokra-asuntorakentamista eri kokoisiin kuntiin.

– Turvapaikan saaneiden kotoutuminen on pitkä, vuosia kestävä prosessi ja julkisen sektorin panostuksia siihen tullaan tarvitsemaan vielä useiden vuosien ajan. Kokoomuksen ehdotuksilla rakennetaan polkua näille tuleville vuosille, Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Arto Satonen sanoo. Satonen johti esitystä valmistellutta puolueen maahanmuuttopoliittista työryhmää.

Julkaistujen toimenpiteiden tärkein tavoite on saada kaikki kotoutumistyö edistämään turvapaikansaajien työllistymistä. Jokainen työikäinen ja työkykyinen oleskeluluvan saanut on saatava työmarkkinoiden piiriin mahdollisimman pian. Kokoomus ehdottaa, että palkattomaan työkokeiluun tulee voida osallistua myös sillä perusteella, että henkilö on ensimmäistä kertaa Suomen työmarkkinoilla. Lisäksi oppisopimuksen käyttöä tulee tukea väljentämällä työantajavelvoitteita ja tuomalla palkkauksesta sopiminen paikallisen sopimisen piiriin.

– Työllistyminen on ehdottomasti paras keino tukea kotoutumista. Turvapaikkakriisin kustannukset ratkaisee lopulta se, miten Suomeen jäävät pystytään työllistämään. Työkokeilu tarjoaa tulijoille näyttömahdollisuuden aiemmasta osaamisesta ja auttaa näin pääsemään työnsyrjään kiinni. Työpajatoiminnan kautta tulijoita voidaan työllistää vaikka teollisuuden alihankintatöissä, vanhusten siivousavulla tai huonekalujen korjaustyössä eli sellaisilla hiukan matalamman tuottavuuden töillä, joita ei muuten välttämättä tehtäisi Suomessa ollenkaan. Tähän on valmis malli jo nykyisillä työpajoilla, Satonen sanoo.

Osana ammatillisen koulutuksen reformia ehdotetaan otettavaksi käyttöön uusi koulutussopimusmalli, jolla parannetaan työnantajien mahdollisuutta tarjota opiskelupaikkoja yrityksissä ja mahdollistaa joustavasti tutkinnon tai tutkinnon osien suorittaminen ja paremmat työelämävalmiudet.

– Turvapaikan saaneiden aiempaa koulutusta ja työhistoriaa täytyy pystyä hyödyntämään mahdollisimman hyvin. Olisi hölmöläisen hommaa aloittaa koulutus nollasta, jos turvapaikansaaja olisi valmis työelämään kevyemmälläkin osaamispohjaa täydentävällä koulutuksella, Satonen kertoo.

Kokoomuksen esityksissä korostetaan työn lisäksi kielikoulutuksen ja tutkintoon johtavan koulutuksen merkitystä. Kielikoulutukseen osallistumisen tulee olla jokaisen turvapaikkaa hakevan velvoite jo vastaanottokeskuksesta alkaen. Tavoitteellisen kielikoulutuksen tulee mahdollistaa työssä pärjääminen tai koulutukseen osallistuminen. Kielikoulutuksen suorittamisen on oltava mahdollista myös työssä oppimalla.

– Kielikoulutuksen käynnistyminen jo päivästä yksi alkaen on erittäin tärkeää. Nopeasti alkava tavoitteellinen kielikoulutus on yksi avain siihen, että maahan jäävät pääsevät nopeasti kiinni opintoihin ja niiden kautta töihin, Satonen sanoo.

Turvan hakijasta Suomen rakentajaksi – listaus

Ota kantaa