Vuoden 2016 ensimmäisen valtuuston kuulumisia

26.1.2016Uutiset

Espoon valtuusto valitsi naistrion puheenjohtajistoksi loppukaudeksi. Valtuustoa johtaa valtuustokauden loppuun Maria Guzenina (SDP), ensimmäisenä varapuheenjohtajana toimii Sirpa Hertell (Vihr.) ja toisena varapuheenjohtajana Marika Niemi (KOK).

VALTR1

 

VALTR2

 

Illan kokouksen huomion vei odotetusti lausunnon antaminen hallituksen linjauksista itsehallintoaluejaon perusteiksi ja SOTE-uudistuksen askelmerkeiksi. Kaupunginhallituksen pj. Torkki (KOK) sai salin täydeltä kiitosta hyvin vedetystä valmisteluprosessista. Uudenmaan alueelle tarvitaan oma ratkaisu, jotta tuottavuus, vaikuttavuus ja kilpailukykytavoitteet voidaan saavuttaa. Uusimaa on 23 -kertaa suurempi kuin pienin itsehallintoalue, joka olisi Leppävaaran kokoinen. 1,6 miljoonan asukkaan Uudellamaalla sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottaminen on toiminnallisesti ja taloudellisesti järkevää organisoida useille toimijoille.

Kaupunginjohtaja Mäkelä edellyttää, että suurten kaupunkien roolia pitää täsmentää. Päällekkäisiä toimintoja, byrokratiaa lisääviä toimintoja ei pidä luoda erityisesti koskemaan maankäyttöä, asumista ja liikennettä. Mainittakoon, että HSL kattaa noin 65 % koko Suomen joukkoliikenteestä.

Espoo esittää, että Uudellemaalle tulisi 3-6 sote-toimijaa. Mikäli järjestäminen ja tuottaminen keskitetään vain yhdelle toimijalle, riski sekä palveluiden laadun että tuottavuuden kannalta kasvaa. Kaupunginjohtaja myös muistutti, että rahoitus pitää toteutua siten, ettei verotus kiristy. Rahoitusratkaisussa tulee huomioida palvelujen laadun ja kustannusten hallinta. Särkijärvi (KOK) muistutti, että itsehallintoalueille ei voi antaa verotusoikeutta ilman perustuslainmuutosta. Valtuutettu Laiho (KOK.) pitää ongelmallisena, että valtuusto lausuu ennen kuin rahoitusratkaisut ja valinnan vapauden periaatteet on vielä ratkomatta. Uudenmaan alue ei saa olla vain ”rahankuppausalue”. Aluepolitiikka edellä rahat eivät tule riittämään.

Valtuutettu Lehtola (KOK.) kiitteli hyvää yhteistyötä yhteisen linjapaperin aikaan saamiseksi ja nosti esille sen, että Sote IT-osaaminen pitää saada ajoissa mukaan. Ei valtakunnallista yhtä IT- monopolia, joka johtaisi yhden palveluntoimittajan loukkuun. ”Toiminta edellä”, kuten Viron X-Road –mallissa muistuttaa Lehtola.

Valtuutettu Elo (Vihr.), perää yhteistä metropolipolitiikkaa ja yhteisiä päätöksenteon rakenteita. Huolimatta yksimielisestä lausunnosta, Perussuomalaisilta tuli muutosesitys siitä, että Helsingin seudun yhteistyörakenteet tulee muodostaa kuntien väliseen sopimukseen perustuen. Esitystä tuki ainoastaan Perussuomalaisten oma ryhmä.

Valtuutettu Sistonen (SDP) vetosi valtuustosalin kansanedustajiin, että järkevä itsehallintoalue ja sote-ratkaisu Uudellemaalle saadaan aikaiseksi. Kansanedustaja Lauslahti (KOK) totesikin, että Uusimaa tarvitsee erillisratkaisun. Valtuutettu Hintsalan (Kesk.) mukaan metropolialue tulee irrottaa omaksi tarkastelun kohteeksi. ”Maan hallituksen linjaukset eivät ole erityisen espoolaisia. Hallitus askaroi kriittisten alueiden parissa.”

Pysäköintistrategia ja kadunvarsipysäköinti siivittivät kokouksen loppuillan. Valtuutettu Kemppi-Virtanen (KOK) piti tervetulleina pysäköinnin kehittämisohjelmaa, sillä pysäköintimahdollisuudet ovat osa sujuvaa liikennettä. Valtuutettu Palomäki (KOK.) puhui autopaikkojen puolesta ja muistutti, että ”autovastaisuuden on loputtava”. Valtuutettu Peltokorven (KOK) huoleen siitä, että Espoon pysäköintinormit hankaloittavat mm. kodinhoitajien arkea, on helppo yhtyä. Espoon Kokoomus onkin sinnikkäästi ajanut suunnitelmaa aluepysäköintikiellon korvaavaksi järjestelmäksi. Suunnitelmassa kiinnitetään huomiota erityisesti toteutuksen kokonaistaloudellisuuteen. Tukea ajatukselle tuli monesta suunnasta. Muun muassa valtuutettu Granberg (SFP) totesi, että kadunvarsipysäköinnissä on kyse saavutettavuudessa. Valtuutettu Lintunen (KOK) huomauttaa, että sujuva liikenteellinen kaupunkirakenne on sivuutettu esim. elinkeinoelämän näkökulmasta. Tulevaisuuden robottiautoilu on palvelupohjaista nopeaa ja tehokasta.

Valtuuston kokouksen yhteydessä Henrik Vuornoksen (KOK) ja Kristiina Mustakallion (Kok) toimesta jätettiin valtuustoaloite, jossa sosiaali- ja terveystoimea pyydetään selvittämään Helsingin mallin mukaista asumisratkaisua – vanhukset ja nuoret saman katon alle. Erittäin kannatettava ajatus!

Marika Niemi

Ota kantaa