Valtuustoinfo 15.2. Kokoomus muistuttaa lasten oikeudesta myös vanhempiin – subjektiivista päivähoito-oikeutta voitava rajoittaa, kun vanhemmat ovat kotona

18.2.2016Uutiset

Kaupunginvaltuusto käsitteli maanantaina 15.2. vanhempien oikeutta pitää lasta päivähoidossa rajoituksetta, vaikka toinen tai molemmat vanhemmat olisivat kotona. Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja Pia Kauma oli laatinut ehdotuksen Espoon mallista, joka rajoittaisi subjektiivista oikeutta päivähoitoon maan hallituksen esittämää mallia lievemmin. Siinä jokaisella lapsella olisi oikeus 25 tunnin viikoittaiseen varhaiskasvatusoikeuteen hallituksen 20 tunnin mallin sijaan. Mallissa myös turvattaisiin lapsen oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen aina, mikäli lapsella on siihen erityinen pedagogisesta ja/tai sosiaalisesta näkökulmasta johtuva syy. Kompromissiehdotuksessa varmistettiin myös pätkä- tai silpputöissä sekä muissa epätyypillisissä työsuhteissa olevien vanhempien lasten oikeus laajempaan varhaiskasvatukseen perheen ilmoituksella. Kokoomusryhmä halusi myös turvata yksityisten päiväkotien ja esimerkiksi kielikylpypäiväkotien toimintaedellytykset muutostilanteessa lisäämällä näille suunnattavaa tukea.
Ehdotuksen perusteella yksikään päivähoitoa tarvitseva lapsi ei olisi jäänyt rajauksella sitä ilman. Lisäksi ehdotus olisi auttanut tuomaan joustoja jo valmiiksi täyteen ahdettuihin päiväkoteihin sekä tasapainottamaan kaupungin taloutta. Säästö olisi ollut 2,5 – 3 miljoonaa euroa jo vuonna 2017 ja tämän jälkeen vielä enemmän, kun lapsimäärät kasvavat.

 

Asiasta käydyssä pitkässä valtuustokeskustelussa täyttä valinnanvapautta kannattavien keskeiseksi perusteluksi muodostui vanhempien valinnanvapaus, välittämättä siitä, onko lapsen etu olla täysipäiväisesti päivähoidossa, jos toinen tai molemmat vanhemmat ovat kotona. Kokoomuksen valtuutetut painottivat lapsen oikeutta myös perheeseen ja vanhempiinsa hiukan aiempaa lyhyemmän päiväkotipäivän rinnalla. ”Kokoomukselle ovat kasvatus ja koulutusasiat tärkeitä, jonka johdosta haluttiin löytää ratkaisu, joka takaisi lapselle paremmat oikeudet varhaiskasvatukseen kuin hallituksen malli ” linjaa Kokoomuksen Johanna Horsma.
Subjektiivinen päivähoito-oikeus vuodesta 1996 eteenpäin mahdollisti etenkin pienten lasten äitien paluun työelämään. Ajat ovat kuitenkin muuttuneet. ”En usko, että silloinen lainsäätäjä arvasi, että tänä päivänä päiväkokotiin viedään lapsi silloinkin, kun jompikumpi tai jopa molemmat vanhemmista ovat kotona. Espoo kasvaa ja velkaantuu kovaa vauhtia eivätkä tulomme kasva samassa suhteessa. Sen takia on subjektiivisia oikeuksia pystyttävä katsomaan kriittisesti ja edes vähän rajattava niitä silloin, kun se on mahdollista. Tämä kompromissiesitys ei olisi poistanut yhdenkään lapsen oikeutta riittävään varhaiskasvatukseen. Onhan ekaluokkalaisellakin opetustunteja viikossa vain 20. Muutos ei olisi ollut este myöskään yhdenkään vanhemman työllistymiselle”, totesi Pia Kauma kokoomuksen ryhmäpuheessaan.
Kompromissiesitys kaatui valtuustossa niukimmalla mahdollisella enemmistöllä 38-37. Kevään aikana edessä ovat vielä talouden tasapainottamista koskevat neuvottelut sekä tulevien vuosien budjettiraameista päättäminen. Todennäköisesti subjektiivista päivähoito-oikeutta koskevaan kysymykseen joudutaan palaamaan vielä viimeistään syksyn talousarvioneuvotteluiden yhteydessä.

Kommentti artikkeliin “Valtuustoinfo 15.2. Kokoomus muistuttaa lasten oikeudesta myös vanhempiin – subjektiivista päivähoito-oikeutta voitava rajoittaa, kun vanhemmat ovat kotona
  1. Pentti Hirvonen sanoo:

    Mustakallio, Lintunen ja Lehtola – mitäpä jos ensivaaleissa menisitte ihan suoraan ”viherdemarien” listoille! Teidän takianne tämäkin asia sekoiltiin valtuustossa

Ota kantaa