Poliittisen päätöksenteon taustaa – valtuustoinfo 14.3.2016

15.3.2016Uutiset

Valtuustoinfo kokouksesta 14.3.2016

Espoon kaupunginvaltuuston kokouksessa 14.3.2016 laajimman keskustelun  ja käsittelyn sai aikaan Talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman  (tatu2) hyötytavoitteiden ja linjausten hyväksyminen. Aluksi kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä ja kaupungin taloussuunnittelujohtaja Pekka Heikkinen esittelivät perusteellisesti asiakokonaisuuden. Heikkinen korosti, että tässä ohjelmassa tavoitteet on määritelty olennaisesti tiukemmin kuin tatu1:ssä.

Virkamiespuheenvuorojen jälkeen valtuustoryhmien edustajat toivat esille ryhmiensä kannanotot. Kokoomuksen ryhmän puheenjohtaja Pia Kauma käytti selkeän puheenvuoron ohjelman hyväksymisen puolesta. Ensin hän esitti vakavan huolestumisen työttömyyden kasvusta Espoossa. Työttömiä on jo melkein 15000 ja yli vuoden työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä  6000. Työttömyysprosentti on neljässä vuodessa liki kaksinkertaistunut 5,6:sta ja on tällä hetkellä lähes 11.

Huolestuneisuutta lisää kehitys, jonka mukaan Espoo velkaantuu kovaa vauhtia. Kaupunki on nousemassa suurten kaupunkien joukossa velkaisimmaksi kaupunkikonserniksi. Kauman mukaan on elettävä vanhan kansan hyveen mukaan: eletään suu säkkiä myöten ja pidetään parempaa huolta omasta omaisuudestamme. Tuhlaukseen ei ole varaa. On aina katsottava, mitä voisi tehdä paremmin ja onko asian tekeminen välttämätöntä, jos sitä ei lain mukaan ole pakko tehdä.

Kaikessa rakentamisessa on pitäydyttävä kohtuudessa. Kaupungissamme tarvitaan vain asiallisia ja toimivia ratkaisuja. Kokoomusryhmää huolettaa erityisesti koulujen kunto. On aivan välttämätöntä, että investointisuunnitelma mahdollistaa koulujen korjaukset paremmin kuin tähän saakka. Kauman mielestä kaikkein tärkein tatutavoitteen kirjaus liittyy vuosikatteen tavoitetason nousuun ja investointien tason kasvuun 280 miljoonaan euroon vuodessa seuraavan 10 vuoden ajan.

Kokoomus vastustaa veronkorotusta. Emme kuitenkaan tässä vaiheessa tee esityksiä asiasta. Kaikki vaihtoehdot ovat nyt pöydällä, eikä pyhiä lehmiä ole. Näin painotti puheenjohtaja Kauma ja esitti vetoomuksen, että myös muut valtuustoryhmät pystyisivät laskemaan poliittisen aseensa. Tämän mukaisesti asioita on katsottava siitä näkökulmasta, että mistä tavoitteesta voisimme luopua. Tavoitteena on saavuttaa mahdollisimman suuri yksimielisyys päätettäessä kehyksen yksityiskohdista myöhemmin tänä keväänä.

Poliitikoiden tärkein tehtävä erityisesti vaikeina aikoina on huolehtia, että kenenkään selkä ei katkea. Ei niiden, jotka kipeimmin tarvitsevat julkisia palveluja ja tulonsiirtoja, mutta ei myöskään niiden, joiden verorahoilla kaikki nämä asiat mahdollistetaan. Tällä pohjalla Kauma totesi Kokoomuksen kannattavan hyväksynnän saanutta ohjelmaa.

Valtuuston kokouksessa saatiin selostukset kaupungin poikkihallinnollisten kehitysohjelmien seurannasta. Ohjelmasuunnitelmat saivat laajalti kiitosta. Kokoomuslaisista valtuutetuista Kristiina Mustakallio johtaa Elinvoimaa ikääntyville kehitysohjelmaa ja Saija Äikäs Kilpailukyky, innovatiivisuus ja yrittäjyys-kehitysohjelmaa. Sekä nämä että muut kehitysohjelmat ovat päässeet jo pitkälle konkreettisissa saavutuksissa.

Pitkän kokouksen asialistaan sisältyi mm. Tynnyripuiston asemakaavan muutoksen hyväksyminen Matinkylään. Tämän asian yhteydessä hyväksyttiin yksimielisesti Kokoomuksen Pirjo Kemppi-Virtasen ehdottama toivomusesitys. Se edellyttää alueen koululle osoitettavan sujuva saattoliikenne sekä riittävä määrä pysäköintipaikkoja normaalin toiminnan edellyttämää tarvetta varten.

Valtuustoinfon laati valtuutettu Jouni Mykkänen

Ota kantaa