Tietullit yrittämisen esteenä

7.4.2016Uutiset

Yritystoiminta menestyy, jos asiakkaat ja työntekijät saavuttavat yrityksen toimipisteet mahdollisimman nopeasti ja kustannustehokkaasti. Saavutettavuus ja pysäköintimahdollisuudet ratkaisevat yritysten sijoittautumispäätöksissä.

Espoolaisten yritysten liiketoimintaedellytyksiä ei saa heikentää nykyisestä vaikeuttamalla asiakkaiden, työntekijöiden ja tavaroiden matkaa riippumatta liikennemuodosta. Myös autoilu kuuluu olennaisena osana toimivaan liikenteeseen joukkoliikenteen ohella. Meillä Espoossa suuri osa asiakasvirroista liikkuu autoillen ja pienetkin heikennykset vaikuttavat oleellisesti paikallisten yrityksien kannattavuuteen ja työpaikkoihin. Tästä on valitettavia todisteita esimerkiksi Iso Omenan kauppakeskuksesta.

Asiakkaiden lisäksi työntekijöiden kustannuksiin ja saatavuuteen vaikuttaa merkittävästi liikenneyhteydet myös autoillen. Espoossa on Helsingin tapaan alueita, joille työntekijöiden saatavuus on heikentynyt huonon saavutettavuuden vuoksi.

Valintaa eri liikennemuotojen välillä tulee tukea kannustavasti saavutettavuutta tukemalle eikä sokeasti yksittäisen liikennemuodon toimintaedellytyksiä heikentäen. Parhaat edellytykset menestyksekkäälle yrittämiselle tuo kaikkien liikennemuotojen tukeminen rinnakkain. Ympäristöystävälliset sähköautot ovat tulossa ja käyttävät samoja väyliä kuin nykyiset autot, joten autoliikenteen edellytyksiä tulee kehittää.

Espoon Kokoomus ei halua rajoittaa veroluonteisilla maksuilla Espoon liikennettä, yritysten kilpailukykyä eikä työllistämistä.

Ota kantaa