Noudattaako Espoo omia päätöksiään? Oikeneeko talous?

24.5.2016Uutiset

Tarkastuslautakunta on antanut vuoden 2015 arviointikertomuksensa. Vuosittain annettavaan kertomukseen kerätään päähuomioita siitä, ovatko Espoossa päätetyt tulostavoitteet täyttyneet.

Vuodelle 2015 asetettiin 31 Espoo -tarinasta johdettua sitovaa tulostavoitetta. Tarkastuslautakunnan mukaan näistä toteutui 14, 13 jäi toteutumatta ja neljän toteutumista ei voitu arvioida.

Erityistä huomiota tarkastuslautakunta kiinnitti Espoon taloudelliseen aseman kestävyyteen. Espoon toimintakulujen kasvu ylittää jatkuvasti verotulojen kasvun. Espoo myös velkaantuu nopeasti suurista investoinneista (Länsimetro, tilojen peruskorjaukset) ja kasvavan kaupungin palvelutarpeen kasvusta johtuen.

Toimintakulut vuonna 2015 olivat 1 718,2 milj. euroa ja kasvu oli 5,6 prosenttia vuoteen 2014 verrattuna. Verotulot kas­voivat vuoteen 2014 verrattuna 4,6 prosenttia. Kaupunkikonsernin bruttoinvestoinnit olivat 776,3 milj. euroa.

Espoo on jo aiemmin laatinut talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman (TATU 1). Tämä ei kuitenkaan riitä oikaisemaan Espoon taloutta. Uusi laadittavana oleva TATU 2 -ohjelma tulee kiinnittämään erityistä huomiota käyttötalouden tasapainoon, keskeisten palvelujen palvelutasoon ja investointikulujen hillitsemiseen.

Valtuusto päätti TATU2 -ohjelman ohjeellisista tavoitteista ja linjauksista maaliskuussa 2016, ja ohjel­ma on näillä näkymin tulossa valtuuston päätettäväksi kesän 2016 aikana.

Laajasta arviointikertomuksesta löytyy myös onnistumisia vuodelta 2015. Ilahduttavaa on esimerkiksi se, että Espoossa ns. nuorisotakuu toteutuu koulutusta­kuun osalta.

Espoossa kaikille peruskoulun päättäneille nuorille pystytään tarjoamaan lisäopetusta tai muuta koulutusta peruskou­lun jälkeen. Aloituspaikkojen määrä on saatu nousemaan useana vuonna.

Nuorisotakuu ei kuitenkaan ole toiminut työllisyystakuun osalta. Pääkaupunkiseudun suurten kaupunkien välillä Vantaalla nuorisotakuu toteutuu parhaiten, Espoossa taas heikoiten.

Espoolla on siis paljon petrattavaa taloutensa ja työllisyystilanteensa suhteen. Rohkeat satsaukset raideliikenteeseen ja kaupungin kasvuun on saatava tuottamaan luomalla uutta talouden ja työllisyyden pohjaa.

Kai Lintunen

kaupunginvaltuutettu

Ota kantaa