Super-raidepäivä 13.6. kaupunginvaltuustossa: Länsimetron viivästys ja Raide-Jokerin hankesuunnitelma

13.6.2016Uutiset

Valtuuston kokous 13.6.2016 muodosti oikean super-raidepäivän Espoossa, kun tieto Länsimetron rakentamisen viivästyksistä yhdistyi tunnelmatasolla esityslistalla olevaan Raide-Jokerin hankesuunnitelman hyväksymiseen. Viivästykseen liittyen virkamiesten grillaus käynnistyi jo aamulla konsernijaoston kokouksessa, jossa itsekin olin jäsenenä paikalla. Ennen valtuuston kokousta media oli tv-kameroiden kanssa valtuustotalon ala-aulassa tenttaamassa.

Heti kokouksen alkuun valtuusto sai selvityksen viivästyksestä Länsimetro Oy:n toimitusjohtaja Matti Kokkiselta, HSL:n osastonjohtaja Tero Anttilalta ja Espoon teknisen toimen johtajalta Olli Isotalolta. Tämän jälkeen valtuusto keskusteli asiasta ja ilmaisi tahtotilansa siitä, että oleellistä on saada metro valmiisti niin nopeasti kuin mahdollista ja samalla turvata asukaslähtöinen liikenne parhaalla mahdollisella tavalla. Vastuukysymyksiin, eli siihen kuka on syyllinen ja mihin, nähtiin pääsääntöisesti viisaaksi palata sitten kun metro toimii.

Neuvottelutauko Raide-Jokeriin liittyen päätettiin pitää klo 19.17, kahvitauon yhteydessä.

Raide-Jokerin osalta valtuusto oli jakautunut kyllä ja ei -leireihin jo hyvissä ajoin muutama viikko sitten. Kokoomuksen sisäinen näkemysero liittyi – kuinkas muutenkaan – talouteen. Yksi leiri oli huolestunut kaupunkikonsernin talouden tasapainosta, kun Espoolla on muitakin kalliita hankkeita kuten metro ja koulut. Toinen leiri korosti päätöksen kaupunkikehityksellistä, ja erityisesti elinkeinopoliittista merkitystä nähden hankkeen kulun sijasta pikemminkin investointina parempaan tulevaisuuteen – ja suurempiin verotuloihin.

Kokouksen piti ensin jatkua klo 20.00, mutta neuvottelut pitkittyivät kun ryhmänjohtajat selvittelivät keskenään ja omiensa joukoissa sitä, onko jatkamiselle poliittista tahtoa. Erityisesti ilmassa oli kysymys siitä, pitäisikö päätöstä siirtää kaksi kuukautta eteenpäin, elokuun valtuuston kokoukseen. Kokous jatkui klo 20.15.

Valtuusto kävi pitkän ja polveilevan keskustelun ”bussilinjan korvaamisesta raiteilla” kautta ”Otaniemi-Keilaniemen teknoklusterin vahvistamiseen”. Henrik Vuornos (kok) korosti: ”Näin saadaan toivottua pöhinää.”

Kari Kuusisto (kok) teki pöydällepanoesityksen, jota kannatti Seppo Huhta (ps) puhisten ”vanhanaikaisesta ratkaisusta”. Pöydällepanoäänestyksen tulos oli 43-31-1 (ei-jaa-tyhjä), jonka jälkeen käsittely siis jatkui.

Asian palauttamista, siten että raide päättyisi idästä tullen Leppävaaraan, esitti Heikki Seppä (kok), ja kannatti Pirjo Kemppi-Virtanen (kok). Esitys hylättiin äänin 53-21-1.

Markku Markkula (kok) Tiina Elon (vihr) ja Ville Lehtolan (kok) kannattamana teki lisäysesityksen: ”Valtuusto päättää, että Raide-Jokerista käynnistetään kokonaisvaltainen riskienhallintatyö, jolla hallitaan hankkeeseen liittyviä riskejä ja varmistetaan hankkeen asianmukainen toteutus.”

Valtuusto hyväksyi Raide-Jokerin hankesuunnitelman. Tätä edelsi vielä äänestys hylkäyksestä, joka on kokousteknisesti viimeinen keino pöytäämisen ja palautuksen jälkeen koettaa estää hankkeen etenemistä. Päätöksen ydinhän oli siis vain tämä hankesuunnitelman hyväksyminen. Rahoitus ratkaistaisiin myöhemmin syksyn budjettineuvotteluissa. Siitä syystä myös talouden tasapainoa ensisijaisesti ajattelevat päätyivät tähän päätöksen. Syksyllä tietoa olisi enemmän lopullista toteutuspäätöstä varten.

Kirjoitti,

Ville Lehtola
Kaupunginhallituksen jäsen, valtuutettu (kok)

PS. Aiemmin samana päivänä Jouni Särkijärvi (kok) avasi facebookissa ansiokkaasti Länsimetron viivästymisen syitä:”Länsimetrossa on 56 ohjaus- ja valvontajärjestelmää, ja niitä kontrolloidaan Herttoniemen valvomosta. Metro jakautuu järjestelmien kannalta palvelualueisiin, joissa on asema ja siitä lähtevät tunneliosuudet. Nyt on ensimmäisenä testattu järjestelmien toimintaa Otaniemen asemalla. Tässä on ilmennyt ongelmia, joiden ratkaisemiseksi tarvittavaa aika ei voida arvioida. Rakentaminen muilla asemilla jatkuu, ja …ne testataan kukin erikseen. Pelastuslaitoksen tulee hyväksyä järjestelmien toiminta ennen liikennöinnin aloittamista. Lisäksi on osoittautunut, että virtakisko kuluu ennakoitua nopeammin, eikä ajoja ole voitu suorittaa täydellä vauhdilla. Länsimetro on tilannut valvontajärjestelmät toimivina (ei siis pelkästään asennuksia) alan johtavalta yritykseltä. Projektinjohto on myös kilpailutettu. Projektinjohtoyritys kertoi tilanteesta vasta viime viikolla Länsimetro Oy:n toimitusjohtajalle, minkä jälkeen informaatio on edennyt Länsimetro Oy:n hallitukseen, HSL:ään ja julkisuuteen. Tämän perusteella moitittavaa löytyisi järjestelmätoimittajan ja projektinjohtajan toiminnasta. Ongelmien ratkaisua varten on hankittu lisää työvoimaa, joskin siihen tarvitaan spesifistä osaamista. HSL on käyttänyt bussiliikenteen sopimuksissa olevat optiot jatkoajasta, joten nykyisten sopimusten pohjalta ei voida jatkaa liikennöintiä (HSL ei siis ole irtisanonut sopimuksia). HSL on ryhtynyt suunnittelemaan liikennettä poikkeusajaksi. Rajoittavana tekijänä on, että bussikalustoa ei jostain syystä ole vapaana 15.8. jälkeen, vaikka ajokilometrien määrä laskee länsimetron vuoksi. HSL on valmis hyväksymään liikenteeseen busseja, jotka täyttävät yleiset katsastusmääräykset, vaikka ne eivät täytä kilpailutuksessa asetettuja tiukempia vaatimuksia. Työsopimusjuridiikan vuoksi muutoksiin tarvitaan pääsääntöisesti kaksi kuukautta. HSL muuttaa henkilöstönsä loma-aikoja siten, että ne eivät haittaa ongelmien ratkaisemista. Espoon konsernijaosto kehotti tänään HSL:ää järjestämään Länsimetron viivästyksen ajaksi korvaavat joukkoliikenneyhteydet siten, että espoolaisten palvelutaso ei kohtuuttomasti heikkene. Käyttäjille tulee saada mahdollisimman nopeasti tieto siitä, miten liikenne toimii syyskauden alkaessa.”

Ota kantaa