One Comment

  1. Tämä on hyvä ja maltillinen kannanotto. Vailla nykyisin niin yleistä ”eläkeläisiä taas sorretaan” mekkalointia. On itsestään selvää, että Suomen kehityksen kannalta työllisyyden lisääminen ja työn esteiden poisto on kriittisin tavoite, mukaan lukien maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistäminen. Työllisyyden lisääntymisen kautta myös muut pulmat on helpompi ratkaista. Mutta myös tietty reiluuden ja oikeudenmukaisuuden eetos on tärkeätä: sillä tuetaan yhteiskunnan yhtenäisyyttä. Hyvä Sari ja Sanna! (PS. olen eläkkeellä itsekin, tosin vielä työtä tehden)

Ota kantaa