JULKILAUSUMA: Espoolaisten liikenne sujuvaksi!

1.9.2016Uutiset

Espoon idea on olla hyvä toimintaympäristö ihmisille ja yrityksille. Liikenteen osalta tämä tarkoittaa kaikkien liikennemuotojen tasapuolista kehittämistä. Mitään liikkumistapaa ei saa tietoisesti vaikeuttaa, eikä siten pyrkiä pakottamaan matkustajia toiseen liikennemuotoon. Ydinajatus on mahdollistaa sujuva liikkuminen kaikilla kulkutavoilla, joista kuntalaiset itse valitsevat kulloinkin tarpeeseensa parhaiten sopivan. Sujuva liikenne on lisäksi ympäristöystävällistä.

 

Henkilöauto on nopea ja joustava tapa liikkua ja se mahdollistaa myös tavaroiden kuljetuksen. Työn tekeminen tehostuu ja samalla säästyy lisää aikaa perheille ja vapaa-aikaan. Tämä parantaa Suomen ja erityisesti Espoon kilpailukykyä.

Sujuva liikenne edellyttää liikenneväylien nopeuden ja turvallisuuden kehittämistä siten, että liikenne sujuu myös ruuhka-aikoina.

Pysäköintipaikkoja on oltava riittävästi ja lähellä asiointikohteita, joko maksuttomina tai kohtuuhintaisina. Aluepysäköintikiellot tulee poistaa. Valtio verottaa ajoneuvoliikennettä jo nyt raskaasti, joten Espoon ei ole syytä lisätä tätä kuormaa korkeilla pysäköintimaksuilla. Maksuton tai matalan kustannuksen pysäköinti on kohtuullinen tavoite. Saahan julkinen liikenne merkittävästi tukea kustannuksiinsa.

Joukkoliikenne on liikkumismuoto kaikille. Taajaan asutussa Espoossa toimivan joukkoliikenteen järjestäminen on mahdollista. Joukkoliikenteen on oltava houkutteleva vaihtoehto kuntalaisille.

Keskeistä on kuitenkin hyvän palvelutason ja kohtuullisten investointi- ja käyttökustannusten yhdistäminen siten, että verovaroista maksettavat tuet pysyvät kohtuullisina.

Esimerkiksi raideideologian toteuttaminen ilman aitoa kaavoitus-, matka-aika- tai kustannushyötyä on perusteetonta.

Polkupyöräily mahdollistaa kuntoilun ja logistiikan yhdistämisen. Monilla matkoilla pyörä on yhtä nopea kuin joukkoliikenne. Väylien turvallisuus ja hyvä suunnittelu on tärkeää. Erityisesti lapsia on rohkaistava ja opastettava pyöräilyn pariin. Espoossa on jo nyt kohtuullisen hyvä pyöräilyreittien verkosto.

Henkilöautoliikenteen, joukkoliikenteen ja polkupyöräilyn tasapuolinen kehitys tarjoaa espoolaisille parhaat ratkaisut perheiden, vapaa-ajan ja työelämän tarpeisiin. Myös kävelyreittien toimivuuteen ja erityisesti kouluteiden turvallisuuteen on kiinnitettävä huomiota.

 

29.8.2016 Espoon Kokoomus

 

Lisätiedot:

Pirjo Kemppi-Virtanen

puheenjohtaja

Espoon Kokoomus ry

Kommentti artikkeliin “JULKILAUSUMA: Espoolaisten liikenne sujuvaksi!
  1. Raimo Järveläinen sanoo:

    Askel oikeaan suuntaan. Nyt pitää ryhdistäytyä toteuttamaan se muutos, jota Espoon hallinnossa tarvitaan asukkaiden mielipiteen kuulumiseksi.

    Toivottavasti jokainen kuntavaaliehdokas rohkenee, niin Kokoomuksessa kuin muissakin puolueissa, tuoda selkeästi esiin asiat, joiden puolesta tulee sitten luottamustehtävässään vaikuttamaan.

    Espoossa on paljon kaksi – kolme autoisia perheitä, ja pitäähän ystävien/vieraiden päästä kyläilemään.

Ota kantaa