Espoon Kokoomuksen valtuustoaloite: Erityisratkaisuja korkeakoulutettujen työllistämiseksi

14.9.2016Uutiset

Työttömyys on kasvanut Espoossa yhtäjaksoisesti syksystä 2010 lähtien. Heinäkuun 2016 lopussa työttömiä oli yhteensä 16 335 ja työttömyysaste oli 11,8 %. Kaikista työttömistä Espoossa oli korkeasti koulutettuja 4 823 (31 % työttömistä) 2016 lopussa. Pitkäaikaistyöttömiä (yli vuoden työttömänä) oli heinäkuun lopulla 6 429 (39,4 % työttömistä) joka on lähes viidennes vuodentakaista enemmän. Määrällisesti eniten pitkäaikaistyöttömiä oli erityisasiantuntijoiden ammattiryhmässä.

Elinkeinoelämän Tutkimuslaitoksen mukaan tuntemattomasta syystä työvoiman ulkopuolella olevien korkeakoulutettujen määrä on huolestuttava. Korkeakoulutettujen työttömyys on kasvussa kaikilla koulutusaloilla.

Espoossa on koko maan korkeasti koulutetuin väestö. Espoossa on myös suhteellisesti eniten korkeakoulutettuja työttömiä ja korkeakoulutettuja ”between jobs” –työttömiä.

Valtio ajaa työllistämisprosessia tiukentuvaan suuntaan, mm. tiukentamalla määräaikaishaastattelujen väliä kolmeen kuukauteen. Nämä prosessimuutokset eivät juurikaan edistä korkeakoulutettujen työllistymismenestystä vaan lähinnä lisäävät kontrollia.

Työttömyys on sosiaalisesti ja taloudellisesti raskasta sekä työttömälle että myös kaupungille. Espoo maksaa sakkoja pitkittyneestä työttömyydestä, ja näiden keski- tai hyvätuloisten verotulot jäävät kaupungilta saamatta. Espoo maksoi Kelalle työmarkkinatukea 17,3 miljoona euroa vuonna 2015 ja menojen ennakoidaan kasvavan. Espoon kilpailukyky-ryhmä on osallistunut esim. Nokia-Microsoft yt-neuvotteluihin, jotta kaupungin etu työllisyysasioissa tulisi maksimoitua.

Espoon tavoittelee elinkeinoelämän huippuosaamista, joten kaupunkimme työllistymisohjelman tulee vastata näihin erikoistarpeisiin. Esitämme, että:

  • Espoossa ryhdytään erityisiin toimiin korkeakoulutettujen työllistymisen parantamiseksi
  • selvitetään minkä toimialan vastuulla kehitystyö on
  • luodaan selkeä korkeakoulutettujen työllistämisstrategia, jonka osana on työryhmien perustaminen ja asiakasprosessien kehittäminen
  • kokeillaan vapaaehtoisten työttömien mukaan ottamista työtyhmiin ja erityisratkaisujen luomiseen

Espoossa 13.9.2016

Espoon Kokoomuksen valtuustoryhmä

Ota kantaa