Valtuustoinfo 17.10.2016

19.10.2016Uutiset
Pirjo Kemppi-Virtanen

Valtuuston kokous alkoi pitkällä luettelolla valtuutetuista, joiden tilalla olivat varavaltuutetut. Elämme syyslomien aikaa. Asialistalla oli useita espoolaisten elämänpiiriin ja tulevaisuuteen vaikuttavia, merkittäviä asioita.

Itärannan asukkaiden kannalta tärkeä päätös oli Kehä I:n Keilaniemen tunnelin rakentaminen koko pituudeltaan.  Pitkän keskustelun jälkeen päätettiin, että tunneli rakennetaan nyt käynnissä olevan SRV Infra Oy:n rakennustyön yhteydessä kerralla valmiiksi, ja rahoitetaan Tapiolan taseyksikön infrarakentamisen määrärahoista. Työn kustannusarvio on 28 milj. euroa ja se valmistuu vuonna 2019. Lisäinvestointi mahdollistaa rakennusoikeuden, jonka arvo on yhteensä noin 60 milj. euroa.

Asumiselle aiheutuvan haitan vähentämisen lisäksi Markku Markkulan mukaan keskeistä on yhdyskuntarakenteen kehittäminen. Tavoitteena on tehdä Espoosta vetovoimainen ja saada alueelle uusia työpaikkoja. Luopuminen hulevesien johtamisesta Otsolahteen ja lahden puhdistaminen olivat myös esillä keskustelussa.

Matinkylän metroaseman läntisen sisäänkäynnin toteuttaminen hyväksyttiin, samoin Tapiolan keskuspysäköinnin lisälainan myöntäminen.

Poikkihallinnollisten kehitysohjelmien seurannan osalta todettiin, että ryhmien työ on ollut uranuurtavaa: kokeillaan, kehitetään ja sitoutetaan kehitystyöhön. Foorumi, jossa päättäjät, virkamiehet ja lautakuntien jäsenet ovat vapaamuotoisemmin kohdanneet, on osoittautunut hyvin toimivaksi. Työskentelyyn on saatu syvyyttä. Pienten edistysaskeleiden lisäksi on saatu myös joitakin merkittäviä kokonaisuuksia vietyä eteenpäin.

 • Puheenjohtaja Kristiina Mustakallio esitteli Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelman Niihin kuuluu mm. Seniori-Vamos-projekti, jonka tavoitteena on kehittää kotiin vietävää vapaaehtoistoimintaa ja vähentää iäkkäiden syrjäytymistä ja yksinäisyyttä.
 • Kestävän kehityksen –kehitysohjelman puheenjohtaja Sirpa Hertell otti puheenvuorossaan esiin, että Espoo sai keväällä tunnustusta Euroopan kestävimpänä kaupunkina ja Espoon kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus palkittiin vuoden vaikuttavimpana.
 • Kilpailukyky, innovatiivisuus ja yrittäjyys –kehitysohjelman tuloksista Kimmo Oila otti esiin joitakin esimerkkejä. Kilpailukyvyn edistämiseksi on järjestetty Smart & Clean tapahtumia, joiden tavoitteena on tehdä kaupungista entistä houkuttelevampi investointikohde ja luoda samalla uutta liiketoimintaa ja lisää työpaikkoja. Espoo Marketing Oy on järjestänyt tilaisuuksia 54 delegaatiolle, ja Espooseen kehitetty hankintojen digitaalinen innovaatioalusta parantaa pienten yritysten mahdollisuuksia osallistua kaupungin hankintojen kilpailutuksiin. Suomen Yrittäjät ry:n mukaan Espoo onkin kaupungeista ykkönen yrittäjyyden tukemisessa. Myös koulupuolen yhteistyöprojekti yrittäjämyönteisyydestä on toiminut hyvin.
 • Puheenjohtaja Martti Hellström piti Nuorten elinvoimaisuus –kehitysohjelman keskeisinä tavoitteina syrjäytymisen ehkäisemisen siirryttäessä toiselle asteelle, harrastetoiminnan mahdollistamisen ja sen, että kaikilla olisi koti.
 • Osallistuva Espoo -kehitysohjelman seurannan esitteli Mari Anthoni.

Finnoon osayleiskaavasta, joka on pinta-alaltaan noin 190 hehtaaria, valtuusto keskusteli pitkään mm. alueen korkeasta rakentamisesta, luontoarvoista ja autopaikoista. Finnoon tuleva kaupunkirakenne on tiivis ja kaupunkimainen ja siitä tulee muodostumaan 10 000 asukkaan paikallinen keskus. Osayleiskaava hyväksyttiin, kun kello oli 23:00.

Sen jälkeen jätettiin edelleen pöydälle seuraavat 13 asiaa:

 1. Kiltakallio I, asemakaavan muutoksen hyväksyminen
 2. Ämmäsmäen asemakaavan muutoksen hyväksyminen
 3. Lillmossaskogen asemakaavan hyväksyminen
 4. Valtuustokysymys nuorten asuntotilanteesta Espoossa
 5. Valtuustoaloite nuorten ja ikäihmisten yhteisasumisesta Espoossa
 6. Valtuustokysymys konttirakentamisesta
 7. Valtuustokysymys Länsimetron kustannuksista
 8. Valtuustoaloite Länsimetron kustannuksista, valmistumisen ajankohdasta sekä liikenteen väliaikaisjärjestelyjen aiheuttamista lisäkustannuksista tehtävästä selonteosta ja ennusteesta
 9. Valtuustokysymys lasten turvallisuudesta päiväkodeissa
 10. Valtuustokysymys kotihoidon parkkipaikoista ja -luvista
 11. Valtuustokysymys glyfosaatin käytön lopettamisesta Espoon kaupungilla
 12. Valtuustokysymys Tapiolan uimahallin remontin tilanteesta ja aikataulusta
 13. Valtuustokysymys kivenmurskaamotoiminnan sijoitusperiaatteista

 

Harmillista on se että, listalla olleet kaava-asiat jäivät käsittelemättä, samoin Länsimetrosta keväällä tehty valtuustoaloite numerolla 19, jonka lisäkseni 53 valtuutettua on allekirjoittanut ja edellyttänyt, että vastaukset saadaan syyskuun valtuuston kokoukseen.

Nähtäväksi jää, ehditäänkö nyt pöydälle jätetyt asiat käsitellä edes ylimääräisessä valtuuston kokouksessa 31.10.2016.

 

Pirjo Kemppi-Virtanen

Tietoa kirjoittajasta

Valtuustoinfo 17.10.2016

DI, yrittäjä, toimitusjohtaja, kaupunginvaltuutettu

pirjo.kemppi-virtanen@luukku.com

040-527 1529

Kirjoitukset

Ota kantaa