Kulttuuri- ja opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen Espoossa: Koulutus ja opetus uudistuvat ja vahvistuvat

21.10.2016Uutiset
Eva Kivilaakso-Wellmann

– Usko koulutukseen on vahva Espoon seudulla ja erityisesti Kokoomus sivistyspuolueena, haluaa panostaa siihen. Aalto yliopisto on entistä vahvempi kaupallisten ja taiteen opetuksen siirryttyä Helsingistä Aalto yliopiston Otaniemen kampukselle. Myös Omnia on vahvistunut työväenopiston ja aikuislukion liittymisen myötä ja myös yhtiöittäminen vahvistaa talouspohjaa. Varhaiskasvatuksen, peruskoulun ja lukion uudet opetussuunnitelmat ja ammatillisen koulutuksen uudistaminen luovat uusia mahdollisuuksia. Syrjäytymistä on ehkäistävä, eikä koulutuksen laatua heikentäviä, lyhytjänteisiä leikkauksia tulisi tehdä. Näin alusti Espoon Kokoomuksen ja Tapiolan Kokoomus ry:n puheenjohtaja Pirjo Kemppi-Virtanen 18.10.2016 Kino Tapiolassa pidetyssä Koulutus- ja opetusalan tilaisuudessa Espoossa.

– Iso askel varhaiskasvatuksen kehittämiselle otettiin tänään  18.10. kun ensimmäiset ja uudet varhaiskasvatussuunnitelman perusteet hyväksyttiin Opetushallituksessa. Uusi varhaiskasvatussuunnitelma on tärkeä ja luonteva jatkumo muun koulutuksen kehittämisessä. Se tukee lapsen kehitystä, hyvinvointia ja oppimista sekä vähentää syrjäytymisriskiä.

– Perusopetuksen uudistaminen ja digioppimisen vahvistaminen on yksi koulutuksen tärkeimmistä kärkihankkeista. Peruskoulun uudistamiseen tähtäävässä Uusi peruskoulu –ohjelmassa peruskoululle on määritelty kolme tavoitetta: oppijalähtöisyys, maailman parhaat opettajat sekä avoin ja yhteisöllinen toimintakulttuuri. Uusi peruskoulu -ohjelmaa tuetaan 90  Me kolmen vuoden aikana, ja se on yksi hallituksen kärkihankkeista kouluissamme. Lisäksi panostamme opettajiimme uudistamalla ja lisäämällä opettajien täydennyskoulutusta. Yhteensä opettajien osaamisen kehittämiseen suunnataan yli 60 miljoonaa euroa. Kyseessä on suurin yksittäinen panostus koulutuksen uudistamiseksi tulevina vuosina.

Lisärahoitukseen sisältyy tutoropettaja –järjestelmä, joka tukee muita opettajia koulukulttuurin muutoksen tekemisessä, uuden pedagogiikan toteuttamisessa ja digitaalisuuden tarkoituksenmukaisessa hyödyntämisessä. Tutoropettajille rakennetaan valtakunnallinen koulutusohjelma. Opetushallituksen kautta tapahtuva avustushaku tutor-opetukseen on käynnistynyt.

– Kokeilu-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa vauhditetaan kouluissa. Opetushallituksen yhteyteen perustetaan kokeilukeskus, joka koordinoi huippuluokan kokeiluja, jotka perustuvat uusimpaan tutkimustietoon. Opettajien ammatillisen osaamisen kehittäminen on tärkeä osa Uusi peruskoulu -ohjelmaa. Tavoitteena on mahdollistaa jokaiselle opettajalle oman lähtötasonsa mukainen osaamisen kehittäminen läpi työuran.                                                                                                                                                         -Tärkeää on myös uudistaa toisen asteen ammatillinen koulutus , joka astuu voimaan tammikuussa 2018. Sen tavoitteeena on vastata tulevaisuuden osaamishaasteisiin ja tehdä ammatillisen koulutuksen rahoitus-ja ohjausjärjestelmästä yhtenäinen kokonaisuus.

– Hallitus valmistelee myös satojen miljoonien eurojen pääomitusta yliopistoille ja ammattikorkeakouluille. Tiukan talousarvion tilanteessa lisärahoitusta saadaan valtion omaisuutta myymällä ja sijoittamalla sitä korkeakouluhin.

– Pidän tärkeänä, että koulutuksemme kehittämisessä turvataan molempien kotimaisten kieltemme asema. Kasvaneen turvapaikanhakijatilanteen vuoksi olemme uudessa tilanteessa monessa kaupungissa. Koulutus on parasta kotoutumista, siksi uudistamme myös maahanmuuttajien koulutuspolkuja ja vahvistamme koulutuksen rahoitusta, sanoi opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen.

Samalla hän kannustaa tulemaan mukaan vaikuttamaan, ehdokkaaksi kuntavaaleihin ja mukaan Kokoomuksen toimintaan. Lisätietoa Espoon seudulla: https://www.espoonkokoomus.fi/kuntavaalit/

luennoitsijat-ja-ja%cc%88rjesta%cc%88ja%cc%88t-18-10-2016

 

Kuvassa vasemmalta Sampo Suihko, Espoon sivistystoimen johtaja,  Pirjo Kemppi-Virtanen, Espoon ja Tapiolan Kokoomuksen puheenjohtaja, Mervi Jansson, Oppimiskumppanuuksien johtaja, Omnia, Riitta Mård, Tapiolan Kokoomus ry:n sihteeri ja Tapani Ala-Reinikka, Kauniaisten kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja.

 

Eva Kivilaakso-Wellmann

Ota kantaa