Talousarviokokouksen 7.12.2016 valtuustoinfo

8.12.2016Uutiset

Perinteiden mukaisesti valtuuston vuotuinen talousarviokokous aloitettiin jo klo 16.00. Muista valtuuston kokouksista poiketen valtuuston TA-kokouksessa käsitellään vain yhtä asiaa: tulevan vuoden talousarvioita ja taloussuunnitelmaa.

 

Kokouksen aluksi pidettiin hiljainen hetki Imatran kolmoissurman kunnioittamiseksi.

Vuoden 2017 talousarvion ja taloussuunnitelman käsittely aloitettiin kaupunginjohtaja Jukka Mäkelän esittelyllä. Mäkelän keskeisiä viestejä olivat mm. että Espoon kaupungin kasvu jatkuu nopeana, kasvun perustuessa globaaliin kaupungistumis-ilmiöön. Kasvu edellyttää kaupungilta suuria investointeja niin palveluihin kuin infraankin. Espoolaisten tyytyväisyys kaupungin palveluihin on parantunut koko ajan tällä vuosikymmenellä, tyytyväisyyden ollessa parempi kuin muissa suurissa kaupungeissa. Suomen talouskasvun jatkuessa hitaana myös Espoon tulevien vuosien talousnäkymät ovat haastavia.

Kaupungin johtajan vuoden 2017 talousarvion keskeisiä seikkoja ovat tuloveron pysyminen entisellään 18 %:ssa ja kiinteistöverojen pitäminen lain sallimissa alarajoissa. Tulevalla 10-vuotisella investointiohjelmakaudella v.2017-2026 Espoo-konserni investoi mm. palveluihin ja liikennehankkeisiin noin 2,8 Mrd€

Taloussuunnittelujohtaja Pia Ojavuo avasi lisää Espoon talouteen vaikuttavia tekijöitä ja neuvottelutuloksen vaikutuksia. Yksi keskeinen vaikuttava tekijä on hallituksen KIKY, jonka vaikutuksia julkiseen sektoriin, mm. se ettei vuonna 2017 tehdä palkankorostuksia, työaika pitenee 24 tuntia ja lomarahat pienenevät 30 %. KIKYn seurauksena kaupungin henkilöstömenot ja kokonaisverokertymät pienenevät. KIKY:n kokonaisvaikutus ollessa Espoolle yli 10 M€ negatiivinen vuoden 2017 verorahoituksen laskiessa arviolta 2,6%.

Neuvottelusopimuksen nettomuutos on + 6,6 M€, joka muodostuu sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksujen korotusten perumisesta (1 M€) ja sovituista menolisäyksistä (5,6 M€). Vuonna 2017 kaupungin toimintakate laskee 1,4%. Kaupungin investoinnit lisäävät kaupungin velkataakkaa tulevien vuosien ajan. Investoinnit rahoitetaan tulorahoituksella 2025 lähtien, jolloin lainakanta kääntyy laskuun.

Kimmo Oila piti Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoron, jossa hän totesi Kokoomuksen olevan tyytyväinen saavutettuun neuvottelutulokseen. Kokoomuksen ansiosta kunnallisvero saatiin säilytettyä edelleen manner-Suomen toiseksi alhaisimpina. Tällä suhteellisesti mitattuna kohtuullisella veroprosentilla Espoossa on aikaansaatu korkeaa palvelujen laatua, mitä todentaa se, että Espoolaisten asiakastyytyväisyys kaupungin palveluita kohtaan on noussut koko valtuustokauden ajan. Kokoomus haluaa jatkossakin kehittää kaupungin toimintaa siten, että käytetyllä rahalla saadaan aina vain enemmän aikaan. Kohtuullisen veroprosentin lisäksi kokoomukselle on erittäin tärkeää, että kaupungin velkaantuminen saataisiin taittumaan vuoteen 2020 mennessä.

Sivistystoimi ja Espoolaisten lasten ja nuorten hyvinvointi ovat Kokoomukselle sydämen asioita. Neuvottelutuloksen myötä tulemme vuosina 2017-2026 rakentamaan 9 uutta koulua, 26 päiväkotia sekä peruskorjaamaan 18 koulua ja 13 päiväkotia. Olemme tyytyväisiä, että Espoo-lisä säilyi mutta neuvottelutuloksen aikaansaamiseksi joustimme subjektiivisen päivähoidon rajaamisesta. Muita keskeisiä neuvottelutuloksia ovat mm. aluepysäköintikiellon poistaminen, vanhusten kotihoitoon panostaminen, suunnittelurahan varaaminen Espoon kaupunginteatteritilojen suunnittelulle, Tapiolan urheilupuiston kehittäminen kaikki urheilulajit huomioiden sekä Espoonlahden kirjaston ja uuden paloaseman rakentaminen.

Paula Viljakainen kiirehti Espoon kaupunginteatterin uusien tilojen ja Espoonlahden aluekirjaston rakentamisen kiirehtimistä. Hän tekikin valtuustotoivomuksen, että Espoon kaupunginteatterin tilojen sijoittamisen eri vaihtoehdoista kulttuurikeskuksen yhteyteen tuotaisiin valtuuston päätettäväksi vuoden 2017 huhtikuuhun mennessä.

Ulla Palomäki avasi omassa puheenvuorossaan vallitsevan pysäköintitilanteen haasteita ja painotti aluepysäköintikiellon poistamisen tärkeyttä arjen sujumisen parantamiseksi. Myös hän korosti teatteritilojen erilaisten ratkaisuvaihtoehtojen tuomista valtuuston käsiteltäväksi.

Pirjo Kempppi-Virtanen korosti Kokoomuksen kantavan vastuuta kokonaisvaltaisesti ja talous huomioiden. Hän näki tärkeinä nostoina vuoden 2017 budjetista opetuksen resurssien ja tason pitämisen kunnossa sekä koulutilojen saattamisen kuntoon käyttäen uusia rahoitus- ja toteutusmuotoja.  Myös sujuva liikenne ja pysäköinti, hoito- ja hoiva-asioiden pitäminen kunnossa ja veroprosentin pitäminen ennallaan nousivat esille hänen puheessaan. Samalla Kemppi-Virtanen kannatti valtuutettu Viljakaisen Espoon kaupunginteatteria koskevaa valtuustotoivetta.

Hanna Konttas oli omalta osaltaan pettynyt siihen, että subjektiivisen päivähoidon rajaamista ei saatu sisällytettyä lopulliseen neuvottelutulokseen. Hänestä kaupungin ei pitäisi ylläpitää holhouskulttuuria.

Sanna Lauslahti oli opetus ja varhaiskasvatuksen puheenjohtajana kiitollinen siitä, että ryhmäkokoja ei kasvatettu nyt saavutetulla neuvottelutuloksella. Neuvottelutulos on myös uuden opetussuunnitelman käyttöönoton takia erittäin tärkeä sen turvatessa riittävät opetusresurssit.

Valtuuston varapuheenjohtaja Marika Niemi peräänkuulutti valtuustolta halua työskennellä samaan suuntaan. Espoo on saavuttanut monilla mittareilla mitattuna hyvän palvelutason mikä on edellyttänyt päättäjiltä ja virkamiehiltä yhteiseen hiileen puhaltamista. Niemi kysyikin, onko populismi tärkeämpää kuin yhteisten asioiden yhdessä ratkaiseminen? Miksi yhteiseen hiileen puhaltaminen ei näy valtuustokeskustelussa missä peräänkuulutetaan aina vain lisää rahaa eri palveluiden kehittämiseksi huonossa taloudellisessa tilanteessa?

Mia Laiho korosti tyytyväisyyttään siihen, että veroprosentti saatiin pidettyä aiemmalla tasollaan. Opetustoimelle neuvotellut lisäresurssit tulevat tarpeeseen ja niillä turvataan tuntikehys pitäen ryhmäkoot maltillisina. Lukio-opiskelussa säilytettiin riittävä valinnaisuus ja iltapäivähoitoa voidaan tarvittaessa edelleen järjestää myös tokaluokkalaisille. Sisäilmaongelmat ovat hyvin kriittinen ongelma ja onkin hyvin tärkeää käyttää nyt sovittu 10M€ lisäraha hyvin harkiten, jotta se riittäisi. Kotihoidon työntekijöiden jaksaminen on myös hyvin tärkeä asia ja heidän työhyvinvoinnistaan täytyy pitää huolta. Työn organisointi on tässä yksi keskeinen tekijä.

Jouni J. Särkijärvi muistutti valtuutettuja pöytäkirjamerkintöjen todellisesta merkityksestä. Valtuustokeskustelussa esille nousseen ajatuksen Espoon väkiluvun kasvun aiheuttamasta veron korotuspaineesta hän totesi vääräksi. Hän muistutti uuden Espoon sairaalan luovan edellytyksiä parantaa sairaanhoidon tuottavuutta. Teatterin osalta Särkijärvi muistutti, että teatteri ei synny nyt varatulla suunnittelurahalla vaan rakentamiseen varatuilla rahoilla. Tällaisia varoja ei ole sovittu seuraavan 10-vuoden investointiohjelmaan.

Tietoa kirjoittajasta

Ota kantaa