Valtuustoinfo 23.1.2017 – Espoonlahdesta eläkeläisaterioihin

24.1.2017Uutiset

Valtuustokauden viimeisen vuoden ensimmäinen kokous alkoi kaupunginjohtajan katsauksella sote- ja maakuntamalliin. Maakuntavaalit ovat jo tammikuussa 2018 joten selkeyttä sote-palveluiden järjestämiseen tarvittaisiin pian.

Espoonlahden keskuksen, Mårtensbron asemakaavan muutosesitys herätti reippaasti keskustelua. Laurinlahtelainen tarkastuslautakunnan pj Viljakainen (kok.) nosti puheessa esille esitetyn kaavan olevan erittäin tiivis. Viljakaisen mielestä myös metron ympäristön kaavassa pitäisi olla tavoitteena viihtyisyys ja koko alueen vetovoimaisuus pelkän tehokkuuden tavoittelun sijaan. Palveluiden tulee myös kehittyä samaan tahtiin asutuksen kanssa, kulttuuri- ja monitoimitilojen suunnittelu on alueella vielä kesken.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan pj Markkula (kok.) teroitti puheessaan, että kyseinen kaava on nimenomaan metron ydinaluetta, jolloin tiiviimpi rakentaminen on perusteltua. Kaavoittamalla yksilöllisesti ja tiiviisti metron ääreen saadaan säästettyä viher- ja virkistysalueita kaupunkilaisten käyttöön muualla.

Kaupunginhallituksen jäsen Särkijärvi (kok) nosti esiin myös erilliset kaavasuunnitelmat mm. Hanikan viheralueelle, tämä suunnitelma ei saa Kokoomusryhmän kannatusta. Rantojen virkistyskäytössä olevat metsät ja luontoalueet tulee pitää kaupunkilaisten käytössä.
Espoonlahden muutoskaava hyväksyttiin sellaisenaan.

Espoon hyvinvointiraportti 2015-2016 herätti kiivaan keskustelun mm. eläkeläisaterioista. Espoo on subventoinut ns. ulkoisena myyntinä pidettäviä eläkeläisaterioita, jolloin yksittäisen eläkeläinen on saanut palvelukeskuksissa tarjottavan ateriansa reilu kaksi euroa edullisemmin. Eläkeläisiä ruokailee päivittäin noin 250 eri Espoo Catering Oy:n yksiköissä.

Kaupungin aiemmin myöntämä subventointi, eli ateriatuki, on lailla kielletty eikä tukea voi entisessä muodossaan näin ollen jatkaa. EU:n valtiontukisäännöstö kieltää kaupungin aiemmin käytössä olleen tukimuodon. Kaupunki ei voi siis suoraan eikä omistamiensa yhtiöidensä kautta tukea eläkeläisateriointia, joka on ns. ulkoista myyntiä, eli suoraan asiakkaalle tapahtuvaa myyntiä kilpailluilla markkinoilla.

Vanhuspalveluiden päätettäväksi tulee, ryhdytäänkö eläkeläisateriointia tukemaan sosiaalisin perustein, jolloin vähävaraiset eläkeläiset saavat vastaavan ateriatuen kuin tähän saakka. Tukea voidaan myöntää sosiaalihuoltolain määräämällä tavalla.  Aiempi tuki on koskenut jokaista eläkeläistä, uusi tuki voidaan myöntää henkilökohtaisesti vähävaraisille eläkeläisille.

Vakuutan itse Espoo Cateringin hallituksen puheenjohtajana, että eläkeläisateriointi otetaan yhtiössä vakavissaan. Yhtiössä on valmisteltu ateriatuen muuttumista helpottamaan erilaisia ateriavaihtoehtoja, joiden hinnat vaihtelevat 4,50 – 9,30 välillä.  Näin ollen, jokaisella eläkeläisellä on varallisuustasosta riippumatta mahdollisuus käydä ruokailemassa palvelukeskuksissa.
Johanna Horsma

Tietoa kirjoittajasta

Valtuustoinfo 23.1.2017  – Espoonlahdesta eläkeläisaterioihin

Kaupunginvaltuutettu, hallituksen varajäsen

johanna@horsma.fi

Kirjoitukset

Ota kantaa