Espoon Kokoomuksen kuntavaaliohjelma 2017–2020

22.3.2017Uutiset

Kaupungin tehtävä on luoda edellytykset hyvälle elämälle ja mahdollistaa asioita.

KUNTAVAALIOHJELMAN KÄRJET

Espoo on edelläkävijä ja vastaa asukkaiden tarpeisiin. Espoo on paras kaikille

Työ ja yrittäjyys

Ihmisten pääseminen töihin on Kokoomuksen tärkein tavoite. Suomen menestys on kiinni työllisyysasteesta. Se on muita Pohjoismaita jäljessä eikä riitä yhtä hyvään yhteiskuntaan kuin haluamme. Kaupungin pitää hallituksen rinnalla jatkaa työtä lisääviä uudistuksia.

Espoon kuntaveroprosentti on maan toiseksi matalin. Espoon Kokoomus haluaa turvata Espoon taloudellisen vakauden. Matala vero on seurausta järkevästä taloudenpidosta.

Terveys ja hyvinvointi

Espoon Kokoomus haluaa, että uudistukset tehdään ihmisille tärkeiden palveluiden parantamiseksi ja tehokkuuden lisäämiseksi. Valinnanvapaus on uudistuksen eniten kansalaisia koskeva osuus ja suurin muutosvoima. Haluamme parempia sotepalveluita, joihin kansalainen voi omilla valinnoillaan vaikuttaa.

Asuminen ja liikenne

Espoon Kokoomus haluaa varmistaa monimuotoisen asumisen sekä tarkoituksenmukaisen ja sujuvan julkisen ja yksityisen liikenteen (autoilu, pyöräily ja jalankulku) ja paremmat pysäköintimahdollisuudet

Sivistys ja koulutus

Yksilön huomioon ottava, tehokas ja laadukas, tulevaisuuteen valmistava koulutus peruskoulusta korkeakouluun on Espoon Kokoomuksen tavoite jatkossakin. Koulutus on polku oppimiseen, jota kautta työllistyminen helpottuu. Elinikäinen oppiminen halutaan mukavuusalueelle; oppiminen hauskaksi!

 

KOHDERYHMÄKOHTAISET KÄRJET

LAPSUUS

Espoo luo terveellisen ja turvallisen ympäristön.

Varhaiskasvatus on turvattava.

Kaikille lapsille mahdollisuudet kehittyä ja harrastaa.

NUORUUS

Sisäilmaongelmaiset koulut korjattava.

Koulutuksen on oltava tehokasta ja laadukasta.

Syrjäytymistä on ehkäistävä.

Sidosryhmäyhteistyötä kehitettävä opintojen ja työelämän nivelvaiheissa.

AIKUISUUS

Asuntotuotannon on oltava monipuolista.

Monimuotoista ja toimivaa liikennettä on kehitettävä.

Palvelujen on oltava helposti saavutettavissa.

SENIORIT

Terveyttä on edistettävä tavoitteellisesti, proaktiivisesti ja ikäihmisten yhdessä toimimista on tuettava.

Palvelujen saatavuus on varmistettava ja digitaaliset palvelut on otettava käyttöön.

Kotona asumisen on oltava ensisijaista.

Paikka palvelukodissa on tarvittaessa voitava järjestää.

Omaishoitajia ja hoivakotiyrittäjiä on tuettava.

Vanhuksia ei jätetä yksin. Apua on tarjottava sitä tarvitseville.

 

Kommentti artikkeliin “Espoon Kokoomuksen kuntavaaliohjelma 2017–2020
  1. Sirpa Litmanen sanoo:

    Älkää hyvät ihmiset antako tiloja Espoon uudesta kuntoutussairaalasta muuhun kuin vanhuksien käyttöön. Espoon sairaalat, joissa vanhuksia hoidetaan ovat todella huonossa kunnossa, joten tarvetta varmasti olisi tiloille myös espoolaisten käyttöön.

Ota kantaa