Ryhmäpuheenvuoro valtuustossa 20.3.2017

22.3.2017Uutiset

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut!

Kokoomuksen valtuustoryhmä kannattaa valinnanvapautta. Itse asiassa jopa niin paljon, että valinnanvapauden toteutuminen jo alkuvaiheessa on meille edellytys sille, että koko sote- ja maakuntauudistusta lähdetään edes toteuttamaan. Uudistusta ei voi lähteä toteuttamaan siten, että ensimmäisessä vaiheessa käyttöön tulee sote- ja maakuntauudistuksen muut osat, ja vasta myöhemmin valinnanvapaus. Uudistuksen voimaantulo on suunniteltava siten, että sen kaikki osat tulevat voimaan yhtä aikaa, mutta käytäntöönvienti eri paikkakunnille kannattaa tehdä siten kuin esimerkiksi peruskoulu-uudistus. Vaiheittain – ja edeten pienemmiltä paikkakunnilta ja kaupunginosista isompiin kaupunkeihin ja osakokonaisuuuksiin. Sillä tavoin suuret muutokset yleensä viedään käytäntöön – pienestä suurempaan vaiheittain edeten.

Edelläkävijäkaupunkina Espoo voisi hyvin ilmoittautua kaupungiksi, joka lähtee ensimmäisten mukana toteuttamaan järjestelmää myös sen valinnanvapauteen liittyviltä osin. Espoon viiden kaupunkikeskuksen rakenne loisi valinnanvapauden kokeilulle mitä parhaimman rakenteen ja puitteet.

Uudistushan tarkoittaa sitä, että kun tähän mennessä lääkärinsä on voinut valita vain työssäkäyvä tai hyvätuloinen, nyt myös pienempituloiset saavat valita. Ensimmäisessä vaiheessa valinnanvapaus tulee todennäköisesti koskemaan perustason palveluita, kuten yleisten sairauksien tutkimusta ja hoitoa sekä tavanomaisia pitkäaikaissairauksia. Sen sijaan suoran valinnanvapauden ulkopuolelle jäävät todennäköisesti useimmat sosiaalipalvelut, kouluterveydenhuolto, erilaiset seulonnat, koulusairaanhoito sekä laaja päivystys.

Arvoisa puheenjohtaja!

Valinnanvapaus on jo olemassa muissa Länsi-Euroopan maissa. On jo aikakin, että se tuodaan viimein myös Suomeen. Samalla on tietenkin todettava, että kun se tosiaan jo on olemassa muualla, niin meidän kannattaa tietenkin ottaa oppia niistä kokemuksista, joita muualla on ollut. Ja tietenkin niin, että myös Suomen omat erityispiirteet otetaan huomioon. Yksi erityispiirre on henkilöstön palkkaharmonisointi eli se, mille tasolle eri organisaatioissa työskentelevien lääkärien ja muun hoitohenkilöstön palkka asettuu uudessa tilanteessa. Kuntatyönantajat on arvioinut, että henkilöstön palkkakulut voivat nousta 60 miljoonaa tai jopa 550 miljoonaa euroa, laskentatavasta riippuen. Juuri tämä on yksi keskeisimmistä kysymyksistä, kun mietitään, saavutetaanko sote-uudistuksella sille asetetut rahalliset tavoitteet. Sen vuoksi palkkaharmonisointiin, 3 miljardin euron kustannussäästöön sekä muihin keskeneräisiin seikkoihin liittyvät lainkohdat tulee täsmentää ennen lain käyttöönottoa. Tein tähän liittyvän lisäysesityksen, joka on jaettu teidän pöydillenne – tänään valtuuston neuvottelutoimikunnissa

Vielä lopuksi haluan muistuttaa, että tätä uudistusta ollaan tekemässä ihmistä varten ja siksi, että jokaisella meistä hoidon laatu ja jatkuvuus paranisivat. Henkilökohtainen mielipiteeni on, että tässä yhteydessä olisi syytä selvittää myös perhelääkärijärjestelmän käyttöönottoa. Esimerkiksi Tanskassa perhelääkärit toimivat ammatinharjoittajina, ja perhelääkärijärjestelmä on jo esimerkiksi Ranskassa, Saksassa ja Belgiassa. Kun yritykset ja kolmas sektori valjastetaan jatkossa kaikkien eikä vain hyvätuloisten käyttöön, on meillä mahdollisuus kehittää juurikin sitä mikä ei vielä hoidu eli hoidon jatkuvuutta ja pysyviä hoitosuhteita.

Tietoa kirjoittajasta

Ota kantaa