Kokoomuslaisia onnistumisia Espoossa

5.4.2017Uutiset

Haluatko:

 

Turvallisen kaupungin?

 • Kokoomus on rakentanut sen. Espoo valittiin jo neljättä kertaa Suomen turvallisimmaksi kaupungiksi 2017.

Suomen parhaat koulut?

 • Olemme mahdollistaneet ne. Espoon lukiot ovat viime vuosina vakiinnuttaneet paikkansa valtakunnallisten vertailujen kärjessä, mikä vahvistaa niiden vetovoimaa.
 • Espoossa on Suomen parhaat koulut sekä maailman parhaat koulupalvelut ja varhaiskasvatus . Kokoomus on aina painottanut koulutuksen merkitystä, ja Espoossa siihen kohdistetaan enemmän voimavaroja kuin naapurikunnissa.
 • Koulukorjausten järjestys on määritelty ja ohjelmoitu vuosiksi eteenpäin. Koulujen rakentamisessa otetaan käyttöön moduuliratkaisut laadun varmistamiseksi ja kustannusten hallitsemiseksi.

Kulttuurikaupungin?

 • Kokoomus varmistaa sen. Esimerkiksi Espoon kirjastopalvelut ovat kansainvälisesti noteerattuja ja konseptia viedään ulkomaille. Kirjastot ovat nykyaikaisia ja viihtyisiä kulttuurin ja sivistyksen kohtaamispaikkoja.
 • KULPS! – kulttuuri- ja liikuntapolku johdattaa espoolaiset peruskoululaiset kotikaupungin kulttuuri- ja liikuntatarjonnan sekä kirjastopalveluiden pariin, ilmaiseksi.
 • Taiteen perusopetus on Espoossa erinomaista.

Kestävän kaupungin?

 • Kokoomus on varmistanut sen. Kestävän kehityksen taloudellisilla, sosiokulttuurisilla ja ekologilla mittareilla mitattuna Espoo on kansainvälisen vertailututkimuksen mukaan Euroopan edistynein kaupunki. Tutkimus osoitti, että kasvava Espoo on onnistunut pitämään kehityksensä kestävänä. EU-puheenjohtajamaan Hollannin teettämässä tutkimuksessa oli mukana yli 140 eurooppalaista kaupunkia.
 • Espoo on kestomenestyjä useimmissa hyvinvointitutkimuksissa

Tulevaisuuteen katsovan kaupungin?

 • Kokoomus on aloittanut sen rakentamisen. Espoolla on vahva tahto olla kärkikaupunkina mullistamassa kuntapalveluja digitalisaation avulla. Digitalisaation käyttöönotto mahdollistaa tulevaisuuden tasokkaan palvelutuotannon kunnissa sekä palveluiden helpomman saatavuuden. Julkisen talouden kestävyysvaje ja kuntapalvelujen kysynnän jatkuva kasvu edellyttävät uudenlaisia keinoja palvelutuotantoon.
 • Espoon Yrityskylässä tarjotaan talouden, työelämän ja yrittäjyyden tietoja ja taitoja 6. luokkalaisille
 • Nuoriso-, koulutus- ja työllisyystakuun toteutuminen on Kokoomuksen tavoite.

Avoimen kaupungin?

 • Kokoomus käynnisti selvitystyön Länsimetron kustannusten noususta ja aikataulun myöhästymisestä.
 • Espoon Kokoomus haluaa, että hankittaessa ICT-järjestelmiä sote-palveluihin tutkitaan myös sitä, millä tavalla avoimen lähdekoodin järjestelmät voivat olla hankintavertailussa mukana.
 • Rakennuslautakunnassa saimme aikaan päätöksen, että Espoon rakennusvalvonta noudattaa pääkaupunkiseudun kuntien yhdessä valmistelemia säädöstulkintoja.
 • Espoon Kokoomus pitää nykyistä vahvaa luottamushenkilöhallintoa parempana kuin virkamiesjohtoisuutta tai vallan keskittämistä pormestarille.

Kevyen hallinnon ja tehokkaat tukipalvelut?

 • Kokoomus on ajanut tukipalveluiden yhtiöittämisiä. Yhtiömuodossa tukipalveluiden tuottaminen on tehokkaampaa, jolloin verovarat voidaan käyttää varsinaisiin kaupunkilaisia suoraan hyödyttäviin palveluihin.
 • Espoon Kokoomus pitää tärkeänä, että kaupungilla on selkeät tavoitteet niiden yhteisöjen suhteen, jotka kaupunki omistaa tai joissa sillä on osuus, kuten Helsingin seudun liikenteessä (HSL), Helsingin seudun ympäristöpalveluissa (HSY) ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (HUS).
 • Rakentamismääräyksissä Espoon Kokoomus pyrkii menettelyjen ja vaatimusten yhtenäiseen soveltamiseen koko pääkaupunkiseudulla.

Kodin perheellesi?

 • Kokoomus pitää huolta monipuolisesta asuntorakentamisesta ja tonttitarjonnasta niin metrokaupungin tarpeisiin kuin omatoimisille pientalorakentajille. Rakennamme sekä kaupunkimaista Espoota että rauhallisempaa pientalo-Espoota.

Sujuvuutta terveyspalveluihin?

 • Yhteistyössä virkamiesten kanssa olemme kehittäneet terveyspalveluja siten, että potilasjonot ovat hallinnassa ja makuuttamisesta siirrytään kuntouttamiseen. Espoon saavuttama säästö hyvistä käytännöistä on suuruusluokkaa 30 miljoonaa euroa vuodessa, jos verrataan esimerkiksi Helsingin toimintatapoihin.
 • Vaativien terveyspalveluiden keskittäminen Jorviin takaa korkean osaamis- ja palvelutason sekä pitää kustannukset kohtuullisina.
 • Asukas saa nykylain mukaan valita, millä terveysasemalla asioi. Espoossa on Kokoomuksen aloitteesta ulkoistettu jo kaksi asemaa yhdestätoista. Kuka tahansa espoolainen voi valita käyvänsä halutessaan näillä ulkoistetuilla, yksityisillä terveysasemilla. Ulkoistaminen on onnistunut erinomaisesti, kiitos oikeanlaisen kannustejärjestelmän, jossa ulkoiset asemat saavat jokaisesta aseman vastuulla olevasta asukkaasta vuosittaisen korvauksen.

Merellisen veneilykaupungin?

 • Kokoomus on ajanut veneilijöiden asiaa ja haluaa kaupungin tarjoavan monipuolisia palveluita veneilijöille ja säilytysmahdollisuuksia veneille sekä virkistysmahdollisuuksia kaupunkilaisille rannoilla ja saaristossa.
 • Kokoomus patisti selvittämään Suomenojan venesatamassa ilmenneet epäselvyydet.

Ota kantaa