Malja Espoolle ja keväälle – Wappupuhe 1.5.2017

1.5.2017Uutiset

Hyvät kuulijat,

On kunnia saada puhua teille täällä Olarin mäellä Kokoomuksen vappujuhlassa, jonka perinne on jatkunut jo 46 vuoden ajan.

Suomi viettää tänä vuonna 100 -vuotisjuhlaa. Sinivalkoiset värit ovat olleet näkyvissä useissa juhlatilaisuuksissa, viimeksi viime torstaina vietetyssä veteraanijuhlassa.
Isänmaa ei ole tänään sama kuin vuosisata sitten eikä ensi vuonna 100 vuotta täyttävä Kokoomus ei ole tänään sama kuin perustamisensa aikoina.
On aika yhdessä miettiä, millainen on Kokoomus tässä ajassa ja tulevaisuudessa. Miten uudistamme puoluetta vanhaa kunnioittaen, tulevaisuuteen uskoen, rohkeasti ja uteliaasti? Miten saamme viestimme perille myös äänestäjille?

Meille kokoomuslaisille politiikka on arvoja, pyrkimystä parempaan – ei vain pelkkää asioiden hoitamista.

Kuntavaalien jälkeistä elämää

Kuntavaalin tulos Espoossa ei ollut hyvä. Se oli kuitenkin parempi kuin pelkäsimme. Valtakunnan tason politiikka vaikuttaa espoolaisten äänestyskäyttäytymiseen.

Huoli koulutusleikkauksista ja sote-uudistuksesta ja se seurauksista olivat ihmisten huulilla kampanjan aikana. Ja paikallisella tasolla vastuu homekouluista vyörytettiin suurimpana puolueena Kokoomukselle.

Vaikka saamamme kokonaisäänimäärä kasvoi lähes tuhannella äänellä viime kuntavaaleihin verrattuna, kaupungin kasvusta ja äänestysaktiivisuudesta aiheutunut äänestäjien lisääntyminen noin 10 000:lla toi tuloksena kolme paikan menetyksen. Nyt valtuustoryhmämme koko on 26 valtuutettua 75:stä Olemme kuitenkin edelleen suurin ryhmä. seuraavaksi suurin on 17 jäseninen vihreiden ryhmä.

Paikkajakoneuvottelut puolueiden kesken ovat nyt käynnissä. Tavoitteena on, että keskeiset henkilövalinnat päästään tekemään 12.5.2017 pidettävässä Kokoomuksen valtuustoryhmän järjestäytymiskokouksessa.

Uusi valtuusto aloittaa 1.6.2017 nelivuotiskautensa. Toimikausi ei jatkossa siis ole kalenterivuosi.

Vaaliasioita on pohdittu mm. ehdokkaille järjestetyssä palaute­tilaisuudessa viime viikon tiistaina (25.4.2017). Hyvänä pidettiin kampanjan aikana aluejärjestön tarjoamaa tukea kampanjoinnille ja kampanjan aikana vallinnutta hyvää yhteishenkeä. Toimiston väki saikin ehdokkailta palautetilaisuudessa erityiskiitoksen.

Hyviä parannusehdotuksia tulevien vaalien kampanjointiin tunnistettiin, kun verrattiin omaa toimintaamme myös kilpailijoihin.

Enemmän ohjausta ja koordinointia kaivattiin yhteisesiintymisiin eri paikoissa, joissa muutenkin tapahtuu ja ihmiset liikkuvat, jotta Kokoomuksen näkyvyyttä siten olisi voitu lisätä.

Ja sitä alussa mainitsemaani vahvaa Kokoomuksen sinistä väriä kaivattiin mainontaan ja katukuvaan.

Espoossa Kokoomuksen vahvan aseman varmistaminen jatkossa vaatii meiltä kaikilta paljon työtä, mutta se työ on tulevaisuuden kannalta välttämätöntä tehdä.

Muistetaan kuitenkin perusasiat: Se, joka saa vaalissa eniten ääniä on voittaja, ei se, joka pelkästään parantaa omaa suoritustaan.

Haluan esittää lämpimät kiitokset kaikille teille, jotka monin tavoin osallistuitte vaalikampanjointiin joko ehdokkaina, tukiryhmissä, paikallisyhdistysten aktiiveina tai muuten kampanjointia tukien. Iso kiitos! Kampanja oli jälleen iso rutistus tilaisuuksineen, telttoineen ja mainoksineen.

Koulutus ja sivistys

Valtakunnan tasolla ammatillisen koulutuksen reformi etenee ja lukioreformia valmistellaan.

Espoossa synergiaetuja koulutukseen on etsitty ja toteutettu. Haukilahden lukio on sijoitettu Otaniemeen kampusalueelle ja jatkoa seuraa.

Myös ammatillista koulutusta on uudistettu. Omnia pystyy tarjoamaan ammatillista koulutusta, nuorten työpajatoimintaa, vapaan sivistystyön (Työväenopiston) koulutusta ja aikuislukiokoulutusta yhden luukun periaatteella. Tämä aikuisten oppimispalvelukeskuksen kokonaisuuden rakentaminen kokosi yhteen lähes kaiken alueen aikuiskoulutuksen.

Tällä aikuiskoulutuksen muutoksella tavoitellaan myös aiempaa parempia palveluja maahanmuuttajakoulutukseen, sillä vieraskielisten osuus tulee kasvamaan lähivuosina voimakkaasti juuri Espoossa. Ennusteen mukaan vuonna 2026  jo joka neljäs espoolaisista puhuu  äidinkielenään muuta kuin suomea.

Viime vapun jälkeen ammatillisen koulutuksen koulutusviennin mahdollistavat lakimuutokset on nyt saatu voimaan ja Omnia on myös ammatillisen koulutusviennin edelläkävijä. Koulutusvientiyhtiö Omnia Education Partenerships Oy on aloittanut toimintansa.

Suomalaiselle koulutusosaamiselle on kysyntää. Tavoitteena on kehittää koulutuksesta palveluliiketoimintaa kansainvälisille markkinoille. Ensimmäiset sopimukset on jo tehty.

Espoo rakentaa

(tämä on suora sitaatti viime vuoden puheestani)

”Espoo investoi näinä vuosina enemmän kuin koskaan. Ja valmistakin alkaa tulla: Länsimetro Matinkylään asti valmistuu elokuussa.”

Metro tulee valmistuessaan kääntämään joukkoliikenteen suunnan Espoon sisäisille metroasemille. Uskon, että tämä vähitellen vaikuttaa myös työpaikkojen sijoittumiseen Espooseen, sillä sujuva liikenne ja järkevät matka-ajat ovat ehdoton kilpailuvaltti.

Asuinalueiden kaavoituksessa ja rakentamisessa tulee säilyttää olevien alueiden omaleimaisuus ja luoda uusille alueille vahvat identiteetit. Kantavana tavoitteena tulee olla asukkaiden tarpeista lähtevä suunnittelu. Hyvä kaupunki muodostuu erilaisista paikoista, jotka asukkaat kokevat omikseen.

Arjen sujuvuus ja varautuminen tulevaan kehitykseen tulee olla ohjenuorana suunnittelulle. Se tarkoittaa hyvää elinympäristöä ja myös riittäviä pysäköintipaikkoja kaikkiin niihin paikkoihin, joissa asioidaan. Autojen määrä Espoossa on 126 000 ja se kasvaa noin 3000 autolla vuosittain.

Koulujen korjauksiin ja uudisrakentamisen on investoitava voimallisesti ja valittava niihin järkevät tila- ja rahoitusratkaisut, Tämä asia on saatava kuntoon tulevalla valtuustokaudella.

Terveyttä ei saa vaarantaa. Tilojen on oltava terveellisiä ja turvallisia.

Kilpailukyky

Espoon kestävästä kehityksestä ja menestyksestä kaupunginjohtaja jo kertoikin.

Espoon seutu on elinvoimainen edelläkävijä ja alueemme yritystoiminta on monialaista ja kansainvälistä. Kansainvälisyys on tärkeää. Se tulisi jatkossa ilmetä mm. siten, että yritysten olisi mahdollista asioida englannin kielellä viranomaisten kanssa.

Sote

Soten aikataulu on haastava. Tämänhetkisen tiedon mukaan maakuntavaalit tullaan käymään presidentinvaalien yhteydessä heti vuoden 2018 alussa. Ehdokasasettelu tapahtuu joulukuussa.

Ensimmäiselle kaudelle valittavien maakuntavaltuutettujen ja -hallituksen rooli ja päätökset ovat ratkaisevia, koska silloin luodaan uudistuksen myötä käyttöön otettavat organisaatiot ja rakenteet.

Vallanjakoa alueen kuntien kesken tulisi vielä tarkastella kriittisesti samoin kustannusvastuuta. Nyt laadittujen laskelmien perusteella Espoon osuus maksajana kasvaisi entisestään, eikä palvelujen laadun ja saatavuuden tason säilymisestä saati paranemisesta ole mitään tietoa. Tämä viestinä kansanedustajillemme. Nyt on aika vaikuttaa.

Wappu on kevään ja toivon aikaa

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö osallistui eilen Otaniemessä teekkareiden perinteisen wappuriehan julistukseen Suomen 100-vuotisjuhlan kunniaksi. Se oli merkittävä ja hieno kunnianosoitus suomalaiselle: tekniikan, talouden ja taiteen koulutukselle ja opiskelijoille. Presidentin mukaan

Hyvän puheen rakenne on sellainen, että kerrotaan ensin ulkomaan asiat:

  • Pohjois Korean perinteinen epäonnistunut ohjusisku,
  • Donald Trump on havainnut presidentin tehtävän vaativammaksi kuin kuvitteli.
  • Brexittiä voi verrata avioero-oikeudenkäyntiin: juristit ovat ainoat voittajat, sillä heidän laskunsa on lopuksi se kaikkein suurin.

ja sitten kotimaan asiat

  • eksponentiaalinen kasvu
  • Kehotus: vaikka mitä tapahtuisi, muistakaa aina säilyttää ammattiylpeytenne.

Meille sovellettuna se tarkoittaa kokoomuslaisuutemme arvostamista.

Ja muistetaan aina, että oikeat kilpailijamme, vihollisemme ovat ulkopuolella.

Kiitokset tilaisuuden järjestelyistä Olarin Kokoomuksen puheenjohtajalle Christos Petriotikselle ja Matinkylän Bo Grönholmille sekä yhdistystenne aktiivisille jäsenille.

Hyvää Wappua kaikille!

Tietoa kirjoittajasta

Malja Espoolle ja keväälle – Wappupuhe 1.5.2017

DI, yrittäjä, toimitusjohtaja, kaupunginvaltuutettu

pirjo.kemppi-virtanen@luukku.com

040-527 1529

Kirjoitukset

Ota kantaa