Espoon kouluratkaisut tulee tehdä oppiminen edellä

7.9.2017Uutiset

Espoossa on viime päivinä kuhistu ”2500 oppilaan jättikoulusta”, jota on suunniteltu Otaniemen Tietotielle. Hanketta on ylipäänsä suunniteltu siksi, että kaupungin virkamiehiä on pyydetty etsimään erilaisia ratkaisuja Espoota piinaavan koulukorjaushaasteen ratkaisemiseksi.

Vaihtoehtojen etsinnässä onkin edetty hyvin. Erilaisina malleina pöytään on tuotu esimerkiksi tyyppikouluja, kouluyhtiötä, normaalien investointien vauhdittamista, koulu palveluna-konseptia sekä vuokratilojen osuuden kasvattamista osana Espoon kouluverkkoa. Espoolla ei ikinä tule olemaan niin paljon rahaa, että ongelmat ratkeaisivat vain rahoitusta lisäämällä. Toimintatapoja täytyy muuttaa, ja siksi erilaisten vaihtoehtojen selvittäminen on äärimmäisen tärkeää.

Otaniemestä

Otaniemen Tietotien tilojen eli ns. ”jättikoulun” osalta ei ole tehty päätöksiä suuntaan, eikä toiseen. Asiaa on käsitelty kertaalleen kesäkuussa kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaostossa (http://espooprodfi.oncloudos.com/kokous/2017415140-8.PDF), mutta siellä on vasta kehotettu jatkamaan selvittämistä, opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan näkemykset vahvasti huomioiden. Yleisesti asia etenee niin, että kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto vastaa asiasta tilojen osalta, opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta opetuksen järjestämisen osalta.

Mielestäni on hyvä, että kaupungin virkamiehet etsivät uusia vaihtoehtoisia ratkaisuja kouluverkon korjaushaasteiden ratkaisemiseksi. Mielestäni on myös selvää, että valittu linja vuokra- ja elinkaaritilojen osuuden kasvattamisesta, on aivan keskeinen osa kouluverkkohaasteen ratkaisemista.

Mutta

prosessit eivät voi edetä näin. Tämän mittaluokan hankkeet vaativat äärimmäistä avoimuutta, hyvää tiedonkulkua sekä proaktiivista viestintää. Päättäjien tulee olla tietoisia vaihtoehdoista – ennen kuin niitä esitellään laajalle yleisölle. Tällä voidaan usein välttää sellaisten esitysten tuominen, jotka saavat täyden tyrmäyksen jo esittelyvaiheessa. Myös opetuksen järjestäjien tulee olla vahvasti mukana vastaavanlaisten hankkeiden suunnittelussa.

Mielestäni hanke voi tähän mennessä olleista prosessipuutteistaan huolimatta olla selvittämisen arvoinen. Hyvin toteutettuna hanke voi sisältää jotain aivan uutta, ja ratkaisut voivat muodostua aidoiksi edelläkävijäratkaisuiksi. Toistaiseksi kokonaisuudessa on kuitenkin paljon avoimia kysymyksiä, joihin ei ole riittäviä vastauksia. Mielestäni ainakin seuraavat haasteet tulee selvittää ennen kuin hanketta tyrmätään tai hyväksytään:

1) Avoimet kysymykset tilojen osalta; hinta, kunto ja tilojen koko (miten valtava oppilasmäärä toteutettaisiin pedagogisesti fiksusti?)

2) Kansainvälinen koulu, joka on vasta muutama vuosi sitten muuttanut Suurpeltoon. Monet ihmiset ovat valinneet asuinpaikkansa tällä perusteella, eikä koulun siirto olisi kovin asukaslähtöinen ratkaisu. Kansainvälisille oppilaspaikoille on erittäin suuri kysyntä, mutta fiksumpi tapa ratkoa koulupaikkojen kovaa kysyntää saattaisi olla toisen erillisen kansainvälisen koulun perustaminen. Jo ilman tarkempia tietoja, olen taipuvainen ajattelemaan, että tämä olisi järkevämpi ratkaisu. Kansainvälisen oppimisen kokonaisuus tulee joka tapauksessa selvittää perusteellisesti.

3) Mattlidens Gymnasium. Kuinka ruotsinkielisen opetuksen erinomaisesti toteutettu koulupolku voitaisiin säilyttää Tietotien vaihtoehdossa? Ja kuinka kielellisten oikeuksien toteutuminen voidaan turvata koulussa, jossa ruotsinkielisten oppilaiden osuus on selkeässä vähemmistössä?

4) Informaation kulkeminen ja avoimuuden lisääminen prosessin jatkuessa.

Tutkitaan siis ennen kuin hutkitaan. Toimitaan myös asukas- ja asiakaslähtöisten periaatteidemme mukaisesti – ei esitetä keskeneräisiä asioita lopullisina. Tehdään ratkaisuja pitkäjänteisesti ja opetuksen etu huomioiden. Tämänkin harjoituksen viimesijainen tavoite on joka tapauksessa hyvä – turvallisten ja terveellisten koulutilojen takaaminen espoolaisille oppilaille.

Henrik Vuornos
Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja

Kaupungin tiedote aiheesta

Kommentti artikkeliin “Espoon kouluratkaisut tulee tehdä oppiminen edellä
  1. Martti Hellstrom sanoo:

    Hyvä Henkka! Juuri noin. Kansainvälinen koulu ansaitsee oman, itselleen suunnitellun koulurakennuksen.

    Martti (SDP)

Ota kantaa