Espoon Kokoomus tyytyväinen Espoo-tarinaan – Ryhmäpuheenvuoro valtuustossa 11.9.2017

11.9.2017Uutiset

Hyvät valtuutetut,

käsissämme on tänään Espoo-tarina eli kaupungin strategia, joka osoittaa suuntaviivat tulevaksi neljäksi vuodeksi. Alkuun on syytä todeta, että Kokoomuksen ryhmä on tyytyväinen siihen yhteiseen suuntaan, johon suurin osa espoolaisista valtuutetuista haluaa kaupunkia viedä. Espoo on kestävästi kasvava ja kansainvälinen. Uskomme sivistykseen ja vastuulliseen taloudenpitoon. Haluamme panostaa tulevaisuuteen ja asukaslähtöisyyteen. Olemme kuntalaisia varten.

Espoo-tarina, joka on käsissänne, ei todellakaan ole lässähtänyt kuntastrategia, vaan kunnianhimoinen tavoiteohjelma, joka vie kaupunki eteenpäin. Tarinassa on monia kansallisestikin kiinnostavia yksityiskohtia, joista on syytä olla ylpeä.

Espoossa käynnistetään kunnalliset norminpurkutalkoot vuosien varrella kertyneiden ylimääräisten normien karsimiseksi. Yritämme aidosti muuttaa tapaa, jolla kaupungin asiakkaita käsitellään. Ongelmat pyritään ratkaisemaan asiakkaan eduksi. Englannista tehdään kaupungin kolmas ”virallinen kieli”. Tällä tavoitteella pyrimme vastaamaan entistä paremmin kansainvälisten osaajien ja yritysten tarpeisiin. Toivotamme tervetulleeksi korkeat osaajat, kansainväliset yritykset ja sijoittajat.

Hyvät valtuutetut,

Kokoomukselle oli tärkeää, että Espoo säilyy sivistyksen kärkikaupunkina Suomessa. Panostamme varhaiskasvatukseen kehittämällä entisestään sen laatua. Pidämme huolta ryhmäkoista ja lähdemme mukaan opetusministeri Grahn-Laasosen esittämään osa-aikaisen maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeiluun 5-vuotiaille.

Tarinassa linjataan, että Espoon peruskoulujen oppimistulokset pidetään Suomen huipulla. Tämä on ollut, on nyt ja on tulevaisuudessakin Espoon kiistaton vahvuus. Teemme myös tarvittavat toimet koulujen välisen eriarvoistuminen pysäyttämiseksi. Panostamme syrjäytymisen ehkäisyyn ja lisäämme mm. lukioiden aloituspaikkoja kohtuullisten sisäänpääsykeskiarvojen turvaamiseksi.

Espoon sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään ja tuotetaan asukas- ja asiakaslähtöisesti sekä kustannusvaikuttavasti. Monituottajamallia ja yritysten osaamista hyödynnetään monipuolisesti. Kevyemmän tason palvelujen saatavuudesta pidetään huolta, jotta voimme vähentää raskaampia ja kalliimpia erikoissairaanhuollon palveluita. Tavoitteenamme on, että kaikkien terveyskeskusten palvelujen saatavuus nousee nykyisten parhaimpien tasolle. Tulevaisuuden Espoossa on myös arvokas ikääntyä. Toivomme, että ikääntyneet voivat asuvat mahdollisimman pitkään turvallisesti ja toimintakykyisinä kotona. Haluamme myös yksinäisten vanhusten määrän vähentyvän.

Yksi keskeinen painopiste on maahanmuuttajien kotouttamisen parantaminen. Tavoitteenamme on nostaa maahanmuuttajien koulutusastetta sekä sujuvoittaa työllistymistä. Yhtenä konkreettisena keinona on lisätä maahanmuuttajataustaisten lasten osallistumisastetta varhaiskasvatukseen sekä luomme oikeat polut perusopetuksesta jatko-opintoihin.

Hyvät valtuutetut,

Espoo kasvaa – kestävästi. Kaupungin tiivistämistä raideyhteyksien varrelle jatketaan. Samalla huolehditaan myös monipuolisen asuntotarjonnan säilymisestä panostamalla täydennys- ja pientalorakentamiseen. Liikenteessä otamme edelläkävijäratkaisut käyttöön. Luomme toimintaympäristön liikenteelle palveluna. Kävelyä, pyöräilyä ja autoilua kehitetään tasapainossa.

Tavoittelemme hiilineutraaliutta jo vuonna 2030. Lyömme siinä mm. naapurikaupunkimme Helsingin. Tavoitteenamme on myös pitää turvallisuus poikkileikkaavana teemana kaupungin toiminnassa.

Hyvät valtuutetut,

kakkua ei voi jakaa, ellei sitä ensin leivota. Siksi strategiassa on määrätietoiset kirjaukset yritysten toimintaympäristön parantamisesta ja ylimääräisen kuntakohtaisen sääntelyn purkamisesta. Maankäytön ja rakentamisen vuosien aikana kertyneitä kuntakohtaisia sääntöjä ja toimintatapoja puretaan. Otamme käyttöön yhden luukun periaatteen, joka tarkoittaa sitä, että lupa-asioissa pallottelu luukulta toiselle loppuu. Rakennuslupa- ja valvonta-asioissa otetaan käyttöön reaaliaikainen palautejärjestelmä, jonka perusteella ongelmakohtia ratkaistaan. Kuntakohtaisten erilaisten ohjelmien määrää vähennetään oleellisesti ja jäljelle jäävien ohjelmien ohjausvaikutusta vahvistetaan.

Yritysten toimintaympäristön parantamisen lisäksi, olemme sopineet vastuullisesta taloudenpidosta. Verotaso säilytetään maltillisena. Espoon konsernin lainakanta käännetään laskuun valtuustokauden lopulla. Talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman toimeenpanoa jatketaan. Kaupunki pitää kiinni investointikatosta, jossa investoinnit ovat keskimäärin 280 M€/vuosi. Palvelutuotannon ja palvelujen järjestämisen tehokkuus parannetaan. Sisäisten palvelujen tuottavuus paranee.

Hyvät valtuutetut,

kiitos jo tässä vaiheessa kaikille ryhmille hyvistä neuvotteluista, kompromisseista ja joustavuudesta yhteisen edun edessä. Näillä eväillä on hyvä lähteä tulevaan valtuustokauteen.

Ota kantaa