Valtuuston kokouksessa 20.11. mm. Rysäkarin liittämisestä Espooseen.

22.11.2017Uutiset

Valtuusto käsitteli kokouksessaan mm. seuraavia asioita:

Valtuusto toimitti suljetuin lipuin Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaalin. Vaali suoritettiin listavaalina. Ääniä annettiin yhteensä 75. Kolme eniten ääniä saaneita olivat: Kokoomus 28 ääntä, Vihreä liitto 17 ääntä ja SDP 10 ääntä.

Valtuusto antoi lausunnon Rysäkarin saaren liittämisestä Espooseen. Lausunnossa esitettiin mm. että Espoon kaupunki ei näe estettä sille, että Rysäkarin saari liitetään Espoon kaupunkiin. Lausunto hyväksyttiin yksimielisesti.

Viherlaakson koulun ja lukion perusparannuksen ja laajennuksen elinkaariurakka 26.9.2017 tarkistettu hankesuunnitelma hyväksyttiin yksimielisesti.

Valtuusto käsitteli valtuustoaloitteet viherkattosuunnitelman laatimisesta Espooseen ja Mikko Peltokorven aloitteen lähiöiden ja kaupunginosien täydennysrakentamisen periaatteista ja ohjelmista.

Valtuusto hyväksyi Risto Nevanlinnan toivomuksen, että kaupunkisuunnittelukeskus käynnistäisi viherkattoihin liittyvän selvityksen mahdollisimman pian ja tutkisi selvitystyön yhteydessä mahdollisuutta toteuttaa viherkattorakentamisen pilottihankkeita yhteistyössä esimerkiksi Aalto-yliopiston kanssa.
Pirjo Kemppi Virtanen piti selvitystä tarpeellisena ja totesi puheenvuorossaan mm: Viherkattojen toteuttamiseen liittyy rakennuskustannusten ja kestävyyden lisäksi monia epävarmuustekijöitä, koska niistä ei vielä ole kovin pitkäaikaisia ylläpito- ja käyttökokemuksia. Siksi on hyvä, että selvitys tehdään.

Marika Niemi käsitteli puheenvuorossaan täydennysrakentamista. Espoossa on useita vanhoja lähiöitä, joille tarvitaan täydennysrakentamisen periaatteet ja ohjelmat, koska ne ovat huolestuttavassa tilassa. Monessa 70-luvun taloyhtiössä saattaisi olla kiinnostusta purkaa vanha rakennus ja rakentaa tilalle uutta, tehokkaammalla mitoituksella. Rakennusoikeuden nostamisella voidaan kompensoida kustannuksia, joita peruskorjaamisen tai uudisrakentamisen myötä on odotettavissa.

Lisäksi valtuusto käsitteli valtuustokysymykset Espoon teatteritalon valmistelusta ja nykytilasta, kuljetuspalvelujen ongelmista ja Kivenlahden kirjastotilojen kunnossapidosta ja tulevaisuudesta.

Kaupunginhallituksen 5.6.2017 tekemän päätöksen mukaan kaupunginhallitus päätti kehottaa sivistystoimea sekä teknistä ja ympäristötoimea käynnistämään Espoon kulttuurikeskuksen peruskorjauksen ja laajennuksen kehittämisen ja suunnittelun siten, että Espoon vierailuteatterina toimivan kaupunginteatterin tarvitsemat tilat toteutetaan kulttuurikeskuksen yhteyteen. Hankkeen hankesuunnitelma, johon sisältyvät myös suunnittelu- ja rakentamisaikataulu sekä rahoitusohjelma, tuodaan kaupunginhallituksen käsittelyyn vuoden 2018 loppuun mennessä.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markku Markkula kertoi valtuuston kokouksessa, että budjettineuvotteluissa oli varattu ensi vuodelle 0,5 miljoonaa euroa tähän tarkoitukseen. Asiasta käytettiin myönteisiä puheenvuoroja teatteritilojen rakentamisen puolesta. Espooseen halutaan tulevaisuuden teatteri, jolla on toimivat tilat. Nyt on vihdoin teatterin vuoro.
Markkula lupasi, että asian eteneminen tuodaan valtuustoon..

Kivenlahden kirjaston käsittelyn yhteydessä käytettiin useita puheenvuoroja lähikirjastojen säilyttämisen puolesta ja siitä, että Espoonlahti tarvitsee myös aluekirjaston.

 

Tietoa kirjoittajasta

Kaupunginvaltuutettu, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja, fysioterapeutti, 212

paula.viljakainen1@gmail.com

Kirjoitukset

Ota kantaa