Vuoden 2018 talousarvio on sivistysbudjetti. Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoro valtuuston kokouksessa 7.12.2017

8.12.2017Uutiset

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Tämä on uuden valtuuston ensimmäinen kädenjälki. Se on ensimmäinen osa työtä, jolla Espoo-tarinan tärkeitä tavoitteita viedään eteenpäin.

Talouden myönteinen käänne näkyy vihdoin myös Espoossa. Ensimmäistä kertaa vuosiin, verotulomme ovat lähteneet kunnolla kasvuun. On tärkeää, että pidämme kasvun edellytyksistä huolta. Ilman kasvua olemme nahistumisen tiellä, joka ei ole mieluisaa julkiselle, eikä yksityiselle sektorille.

Talousarvio pohjaa tukevaan kasvuun: Vuonna 2018 verotulojen arvioidaan kasvavan 1,7 prosenttia vuoden 2017 ennusteeseen nähden. Vuonna 2019 kasvuksi arvioidaan 2,4 prosenttia ja vuodelle 2020 3,3 prosenttia. Nämä luvut ovat kovia, mutta tällä hetkellä näyttää siltä, että ne ovat myös saavutettavissa.

Talouden myönteinen kehitys helpottaa myös talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman toimeenpanoa.

Espoo-tarinaan on linjattu kunnianhimoiset taloustavoitteet. Verotaso säilyy maltillisena ja lainakanta kääntyy laskuun valtuustokauden lopulla. Nämä tavoitteet ovat Kokoomukselle tärkeitä ja niistä on pidettävä kiinni tiukasti. Vahva kuntatalous on jokaisen kuntalaisen etu.

Nyt hyväksyttävässä talousarviossa oikaistun lainakannan kasvu pysähtyy talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman, TATU:n, tavoitteen mukaisesti vuonna 2020, mutta lainakannan väheneminen käynnistyy vasta 2022 jälkeen.
Meidän on pidettävä huolta siitä, ettemme jätä kohtuutonta taakkaa tulevien espoolaisten sukupolvien maksettavaksi.

Talousarvioneuvotteluista:

Vuoden 2018 talousarvio on hyvä kokonaisuus. Talousarviota voisi kuvailla yhdellä sanalla: se on sivistysbudjetti.

Ensi vuoden talousarviossa espoolaisille lapsille ja nuorille tarjotaan kolme vuosiviikkotuntia enemmän kuin tähän mennessä. Panostukset menevät erityisesti espoolaisten lasten ja nuorten kielitaidon vahvistamiseen. Tämä on selkeä askel ja painotus kohti sitä, että Espoo on jatkossakin sivistyksen kärkikaupunki Suomessa.

Iltapäivätoiminnan nykytasosta pidetään kiinni. 2-luokkalaiset, jotka hakevat iltapäivätoimintapaikkaa, saavat sen. Myöskään palvelumaksuja ei koroteta.

Meille kokoomuslaisille on tärkeää, että jokainen espoolainen lähikoulu on laadukas. Ensi vuoden talousarviossa erityisopetukseen ja avustajaresursseihin on lisätty 600 000€ ylimääräistä. Vastaavasti 100 000€:n lisäys on osoitettu myös Omnian aikuislukion sekä toisen asteen ammatillisen koulutuksen oppilashuoltoon.

Myös Kokoomuksen esittämä harrastustakuu etenee. Hyvä harrastus on parasta nuorten syrjäytymisen ehkäisyä. Ensi vuoden talousarviossa on osoitettu liikuntapaikkojen vuokra-avustuksiin, taiteen perusopetukseen, nuorisojärjestöjen avustuksiin sekä vähävaraisten lasten harrastamiseen. Näillä panoksilla voidaan ottaa selvä askel siihen, että jokaisella lapsella on mahdollisuus harrastukseen.

Olemme tyytyväisiä myös siihen, että Espoon Teatterin ratkaisu vihdoin etenee. Ensi vuonna teatterin suunnitteluun on varattu puoli miljoonaa euroa, jolla suunnitelmat jatkoa varten saadaan varmasti liikkeelle. Espoo on sivistyskaupunki, johon elinvoimainen, korkeatasoinen ja vireä kulttuuritoiminta myös oleellisena osana kuuluu.

Koulukorjauksista:

Valtuusto ottaa vakavasti julkisten rakennusten ja erityisesti koulujen kunnon. Panostamme seuraavan kymmenen vuoden aikana lähes miljardin verran koulurakennusinvestointeihin, sekä peruskorjauksiin, että uudisrakentamiseen.

Huomionarvoista on se, että nyt koulukorjauksiin käytetään monipuolista keinovalikoimaa. Rahamme eivät olisi ikinä riittäneet, jos olisimme tehneet kaiken aina niin kuin ennen eli rakentamalla omia kouluja omaan taseeseen.

Erityisesti Kokoomuksen vaatimuksesta koulurakentamisen keinovalikoimaa on laajennettu. Nyt meillä on käytössä myös tyyppikoulumalli, jossa samaa, monistettavaa perussuunnitelmaa käytetään eri kouluissa. Ensimmäinen esimerkki tästä on Karhusuon koulu. Lisäksi toteutamme merkittävän määrän vuokra- ja elinkaarihankkeita, joilla helpotetaan investointiohjelman pitävyyttä ja eliminoidaan haasteita, joita meillä on ollut rakennusten ylläpidon kanssa.

Verotuksesta:

Espoon veroprosentti pysyy ennallaan 18 prosentissa. Naapurikaupunkimme Helsinki näytti esimerkkiä siitä, että suuret kaupungit voivat myös laskea veroja.
Espoon Kokoomus pitää tärkeänä, että myös Espoossa veroastetta – ja varsinkin sen korottamista – tarkastellaan kriittisesti tulevina vuosina.

Kasvavana kaupunkina Espoon investoinnit sekä rakentamiseen että infraan ovat mittavat. Sen vuoksi käyttötalousmenojen osalta onkin pyrittävä maltillisuuteen niiden kasvattamisessa. Meidän on yhä edelleen kaupungin toimintaa kehittämällä etsittävä mm. palvelujen järjestämiseen kustannustehokkaampia, kuntalaisen kannalta laadukkaampia ja kulloiseenkin tarpeeseen soveltuvia toimintatapoja. Ennaltaehkäisevä toiminta ja oikea-aikainen ja oikein kohdistettu palvelujen saanti on espoolaisen kuntalaisen ja veronmaksajan etu.

 

Erityiset kiitokset haluan osoittaa kaikille niille valtuustoryhmille ja neuvottelijoille, joiden yhteistyön tuloksena nyt käsittelyssä oleva neuvottelutulos talousarviosta vuodelle 2018 on saavutettu.

Yhdessä pidämme huolta siitä, että satavuotias Suomi ja ensi vuonna 560 vuotta täyttävä Espoo on jatkossakin hyvä paikka asua, oppia, tehdä työtä ja yrittää.

Ota kantaa