Espoon keskusta päästään viimein kehittämään – valtuustoinfo 22.1.2018

23.1.2018Uutiset

Kaupunginvaltuusto kokoontui 22.1.2018. Isona päätettävänä asiana oli tällä kertaa Espoon kaupungintalon tilaratkaisu ja virastokeskuksen kehittäminen. Kaupungintalon osalta esillä oli vaihtoehtoja. Pääkysymys oli se, säilytetäänkö ja korjataanko nykyinen kaupungintalo vai puretaanko se.

Valtuusto keskusteli vilkkaasti. Esitettiin vahvoja näkemyksiä kummankin päävaihtoehdon puolesta. Kokoomuksen valtuustoryhmä oli lähes yksimielisesti kaupunginhallituksen pohjaehdotuksen puolella. Ehdotukseen sisältyy myös Virastotalo 2:n purkaminen. Sen paikalle rakennetaan ”Espoolaisten talo”. Espoolaisten taloon luodaan keskitetysti monipuolisia asukkaiden palveluita, kulttuuri- ja liiketiloja sekä virkamiesten ja luottamushenkilöiden työ- ja kokoustiloja.

Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja Henrik Vuornos nosti omassa puheessaan esiin sen, että kyse ei ole vain Valtuustotalosta tai Virastotalo 2:sta, vaan koko Espoon keskuksen kehittämisestä. Vuornos painotti, että vanhanaikaiset virastotalot kannattaa korvata uusilla ja toimivilla tiloilla. Ne mahdollistavat modernit työtavat ja kustannustehokkaan toiminnan. Samalla radan pohjoispuoli pääsee uuteen kehitykseen. Kaupunkikuvaa muovataan viihtyisämmäksi ja turvallisemmaksi asukas- ja asiakaslähtöisen suunnittelun pohjalta. Valtuuston neuvottelutoimikunnan puheenjohtajana Vuornos teki vielä muutosehdotuksen, jossa irrotettiin valtuustotalon kohtalo kaupungintaloa koskevasta päätöksestä. Muutosehdotuksen mukaan ”nykyisen valtuustotalon käyttö ja olemassaolo tuodaan erikseen kaupunginvaltuuston päätettäväksi”. Myös valtuutettu Marika Niemi korosti puheenvuorossaan sitä, että aluetta on tarkasteltava kokonaisuutena. Erityisesti on huomattava alueella olevien kulttuurihistoriallisesti merkittävien Espoon vanhan kivikirkon sekä sen ympäristön rakennuksia ja löydettävä hyvä tasapaino säilytettävien rakennusten ja modernin kaupunkikehityksen välillä.

Valtuusto hyväksyi ensin Vuornoksen muutosehdotuksen yksimielisesti. Valtuusto hyväksyi lopulta kaupunginhallituksen ehdotuksen – kaupungintalo päätettiin purkaa – selvin numeroin 56 – 19.

Muina asioina valtuustossa käsiteltiin mm. hyvinvointisuunnitelmat ja hyvinvointikertomus 2017 -2021. Raidejokerin rakentamista vauhditettiin hyväksymällä Lahdenpohjan asemakaava. Valtuustoaloite vegaaniruoan tarjoamisesta Espoon kouluissa palautettiin valmisteluun.

Tietoa kirjoittajasta

Ota kantaa