Espoon Kokoomus: Kouluverkkosuunnitelma on vielä palautettava valmisteluun korjauksia ja lisäselvityksiä varten

Espoon Kokoomuksen valtuustoryhmä käsitteli ylimääräisessä kokouksessaan maanantaina 12.2 esitystä Espoon kouluverkkosuunnitelmaksi.

Kokoomuksen valtuustoryhmä pitää tärkeänä, että koko kouluverkkoon saadaan vihdoin pitkäjänteinen kokonaissuunnitelma, mutta esittää kouluverkkosuunnitelmaa vielä helmikuun opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan kokouksessa (14.2.) palautettavaksi valmisteluun, jotta tarvittavat korjaukset esitykseen voidaan tehdä. Päätökset kouluverkkosuunnitelman etenemisestä voitaisiin tehdä joko opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan ylimääräisessä tai maaliskuun kokouksessa.

Kokoomuksen esittämät muutokset ja linjaukset

Yleistä:

* Alakoulu on kaupungin ydinpalvelu. Sen pitää lähtökohtaisesti löytyä jokaisen alakouluikäisen turvallisen kävelymatkan päästä.

* Perusopetuksen tärkein painopiste on opetuksen laatu, mutta ilman toimivia ja terveellisiä tiloja, se ei voi toteutua.

* Lukiokoulutuksen aloituspaikkojen määrää tulee vieläkin lisätä, jotta Espoosta löytyy kohtuullisen sisäänpääsykynnyksen lukioita myös jatkossa.

* Kokoomus korostaa kustannusjärkeviä ja pitkäjänteisiä ratkaisuja kouluverkon uudistamisessa.

Lukioverkko:

* Lukioiden pitää olla hyvien kulkuyhteyksien päässä, ja lukiokoulutuksen tulee olla saavutettavissa Espoon eri osista.

* Tietokylän tilan osalta Kokoomus pyytää vielä selvittämään tilan kustannusvaikuttavuuden sekä vertaamaan sitä muihin vastaaviin tiloihin. Lukioiden sijoittaminen samaan paikkaan ei sinänsä ole ongelma, mutta se ei saa vähentää lukioiden aloituspaikkamääriä yhteenlaskettuna ja sen tulee olla kokonaistaloudellisesti järkevää.

* Kokoomus pitää yliopistoyhteistyön lisäämistä myös kouluverkon kannalta järkevänä linjauksena.

* Etelä-Tapiolan lukio säilytetään paikallaan, eikä sitä yhdistetä muihin lukioihin.

* Matinkylän alueen lukion suunnitelmia kiirehditään, jotta sen toteutus esitetyssä aikataulussa on mahdollinen.

Tapiola: 

* Tapiolan keskuksen alueelle on löydettävä pysyvä alakouluratkaisu. Ratkaisu voi olla alakoulun sijoittaminen Tapiolan yläkoulun tai lukion tiloihin, ruotsinkielisen kouluverkon tiloihin tai Aarnivalkean/Jousenkaaren viereen rakennettaviin siirtokoulutiloihin. Väliaikaistila Aarnivalkean tai Jousenkaaren yhteydessä on mahdollinen ratkaisu vain siinä tapauksessa, jos koulujen uudisrakentamisesta saadaan varmuus siten, että epävarmuus koulun sijainnista pidemmällä aikavälillä päättyy.

* Otaniemen koulun osalta pyydetään vielä tarkempi selvitys oppilaaksiottoalueesta ja alakoulutarpeesta alueelle esitetyssä aikataulussa.

* Toppelundin koulun tilasta pyydetään kuntokartoitus, ja mikäli jotain uutta ilmenee, sen sijoitusta korjausaikataulussa harkitaan uudelleen.

Itäinen Leppävaara:

* Montessori-opetus säilytetään Leppävaarassa.

* Alueen väliaikaiseen kapasiteettiongelmaan ennen uudisrakennusten (Monikko, Perkkaa) valmistumista etsitään ratkaisu.

* Leppävaaran lukion tilasta pyydetään kuntokartoitus, ja mikäli jotain uutta ilmenee, sen sijoitusta korjausaikataulussa harkitaan uudelleen.

Läntinen Leppävaara: 

* Jupperin koulun tilasta pyydetään kuntokartoitus, ja mikäli jotain uutta ilmenee, sen sijoitusta korjausaikataulussa harkitaan uudelleen.

Pohjoinen Espoo:

* Kouluverkkosuunnittelussa tulee ottaa paremmin huomioon alueelle suunniteltu rakentaminen sekä Pohjois- ja Keski-Espoon osayleiskaavan valmistelu.

* Pakankylän alueelle etsitään ratkaisua, jossa koululaisten terveelliset tilat pystytään takaamaan.

Keski-Espoo: 

* Kauklahden perusopetuksen riittävät oppilaspaikkamäärät turvataan.

Espoonlahti:

* Nöykkiön koulun tilasta pyydetään kuntokartoitus, ja mikäli jotain uutta ilmenee, sen sijoitusta korjausaikataulussa harkitaan uudelleen.

Matinkylä-Olari:

* Espoo International Schoolin toimintaedellytykset säilytetään jo päätetyn mukaisesti.

 

Lisäksi Kokoomuksen valtuustoryhmä pohti lukuisia pienempiä selvitettäviä asioita. Kouluverkkosuunnitelman pohjaesitys on ryhmän mielestä mennyt eteenpäin ensimmäisestä versiosta, mutta laajan kokonaisuuden vuoksi selvitettävää edelleen riittää. Esityksestä on lisävalmistelun myötä saatavissa toteuttamiskelpoinen.

 

Lisätiedot:

Henrik Vuornos

Puh. ‪044 253 4444

henrik.vuornos@gmail.com

Ota kantaa