Puheenjohtajiston valinta, normien purkua ja kaava-asioita: Valtuustoinfo 11.06.2018

12.6.2018Uutiset

Valtuuston kokouksen alussa kokous keskeytettiin ja valtuustossa muistettiin pitkäaikaista Espoon vaikuttajaa Antero Laukkasta (KD) pyöreiden vuosien täyttämisen johdosta – Onnittelut Laukkaselle!

Lisäksi Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä piti selostuksen Espoon voitosta The Most Intelligent Community Awards 2018 -kilpailussa.

Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali ajalle 1.6.2018 – 31.5.2019 herätti runsaasti keskustelua 3. varapuheenjohtajan tehtävän osalta. Tältä osin pidettiin suljetuin lippuäänestyksin vaalit ja valituksi tuli Simon Elo (Sin.). Valtuuston puheenjohtajana jatkaa Jyrki Kasvi (Vihr.) ja ensimmäisenä varapuheenjohtajana Markus Torkki (Kok.).

Kohdassa 6. käsiteltiin vuoden 2018 ensimmäinen osavuosikatsaus ja siitä johtuvat toimenpiteet. Konserniraportissa todettiin, että Espoo-konsernin tärkeimpien tytäryhtiöiden tulos toteutui pääsääntöisesti talousarvioiden mukaisena, mutta Espoon Asuntojen tavoite alkavien asuntojen määrästä ei tule toteutumaan. Osavuosikatsauksen mukaan Espoossa työttömien määrä on hieman pienentynyt, mutta huomioitavaa on, että merkittävänä ryhmänä ovat korkeasti koulutetut työttömät. Vähintään alimman korkea-asteen tutkinnon suorittaneita on jopa kolmannes kaikista Espoon työttömistä. Espoon talousarvioon on tehty alkuvuoden aikana muutoksia. Maakunta- ja sote-uudistukseen valmistautumisessa on kuitenkin tärkeää, että kaupungin talouden tasapaino paranee vuosien 2018 ja 2019 aikana. Hyvä taloudellinen tasapaino parantaa meidän jäljelle jäävän kunnan taloudellisia toimintaedellytyksiä.

Kaitaa – Iivisniemi osayleiskaavan osalta valtuustossa tehtiin toivomusesitykset, että jatkosuunnittelussa huomioitaisiin erilaisten rakennusmassojen toteutuminen ja alueen luonto- ja virkistysarvojen erityisyys. Erityisesti Hannusjärvi ja Hannusmetsä edustavat espoolaisille tärkeää luontopääomaa, jota tulee arvostaa.

Matinmetsä – Mattskogen asemakaavan muutoksessa Kokoomuksen Mia Laiho ja Anna Rukko esittivät huolensa esteettömyyden toteutumisesta. Laihon toivomusesitys esteettömyyden huomioimisesta käsiteltiin valtuustossa Rukon kannattamana ja se tuli valtuuston hyväksymäksi.

Kokouksessa käsiteltiin myös runsas määrä valtuustoaloitteita ja -kysymyksiä.

Erityisesti valtuustokysymys maahanmuuttajataustaisten naisten työllisyysaseman parantamisesta herätti valtuustossa kiivasta keskustelua. Kokoomuksen Marika Niemi toi esille, miten kaupunki on yhdessä koulutuskuntayhtymä Omnian kanssa suunnittelemassa 2019 toimintansa aloittavaa maahanmuuttajien osaamiskeskusta. Osaamiskeskuksessa on tarkoitus tehdä työttömille maahanmuuttajille kattavia osaamiskartoituksia, kohentaa kartoituksen tulosten pohjalta osallistujien ammatillista osaamista sekä suomen kielen taitoa ja luoda heille yhteyksiä työelämään sekä tukea heitä työnhaussa. Kokoomuksen Henrik Vuornos myös muistutti siitä, että ihan jokaista työkykyistä tulee auttaa, tukea ja kannustaa pääsemään ja pysymään työelämässä.

Kokouksessa käsiteltiin myös Kokoomuksen Mikko Laakson valtuustoaloite Espoon oman normienpurkuohjelman käynnistämisestä. Laakso teki toivomusesityksen Rukon kannattamana siitä, että Espoon tulee osallistaa työntekijöitään, asukkaita sekä muita sidosryhmiään tuomaan ilmi jäykkiä normeja ja käytäntöjä, joita voidaan purkaa tai höllentää. Valtuusto hyväksyi toivomuksen yksimielisesti.

Espoon rantaraitin toteuttamisen osalta kohdassa 28. Kokoomuksen Markku Markkula totesi, että on eri asia kannattaa rantaraitin rakentamista kuin ottaa kantaa sen toteutustavan menettelyyn.

Vaikeidenkin asioiden käsittelyn jälkeen Espoo jatkaa kehittymistään – rakentuu ja kasvaa, espoolaisia kuunnellen.

Valtuusto jää kesätauolle ja kokoontuu seuraavan kerran 20. elokuuta. Kokoomuksen valtuustoryhmä kiittää luottamuksesta ja toivottaa kaikille aurinkoista kesää.

 

Ota kantaa