Espoon Kokoomus budjettineuvotteluista: Lisäykset sivistykseen ovat tarpeen, mutta huoli menokasvusta on vakava

22.11.2018Uutiset

Espoon Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja Henrik Vuornos pitää syntynyttä budjettisopua kohtuullisena kompromissina. Valtuustoryhmät pääsivät torstaina pitkien neuvottelujen jälkeen yhteisymmärrykseen vuoden 2019 talousarviosta. Neuvottelutulos lisää kaupungin käyttömenoja 6,3 miljoonaa ja investointeja 0,3 miljoonaa euroa.

”Laiha sopu on parempi kuin lihava riita. Espoon menokasvu on taloudellisen kestävyyden rajamailla, eikä huoleen saatu ratkaisua budjettineuvotteluissa. Ryhmien sopimat panostukset ovat kuitenkin tulevaisuuten katsovia ja järkeviä”, sanoo Vuornos.

Suurimmat menolisäykset neuvotteluissa tehtiin sivistystoimeen. Espoo kokeilee kokoomuslaisen opetusministerin esittämää kaksivuotista maksutonta esiopetusta lukuvuonna 2019-2020. Sen ohella merkittävät lisäpanostukset tehtiin opetuksen tuntiresurssin säilyttämiseen sekä Espoo-lisän muutosten pienentämiseen. Englannin kielen opetukseen lisättiin myös yksi vuosiviikkotunti.

”Neuvotteluissa tehtiin selkeät panostukset sivistykseen ja osaamiseen. Panostamalla kaksivuotiseen esiopetukseen voimme parantaa lasten kouluvalmiuksia. Tämä on merkittävä ennaltaehkäisevä toimi, joka parantaa mahdollisuuksien tasa-arvoa”, sanoo Vuornos.

”Englannin kielen opetuksen vahvistaminen on tärkeä strateginen valinta. Espoossa englannin kielen opetus on ensi vuonna samalla viivalla kuin Helsingissä – ja muuta maata merkittävästi parempi. Myös panostukset tuntiresurssiin pitävät huolen siitä, että Espoo on sivistyskaupunki, jossa opetukseen todella panostetaan”, jatkaa Vuornos.

”Sosiaali- ja terveyspalveluissa painopiste on selkeästi ennaltaehkäisyssä. Lasten ja nuorten mielenterveysongelmien helpottamiseksi sekä perheiden tukeen tehtiin merkittävät lisäpanostukset. Lisäksi panostetaan vammaisten ja ikäihmisten palvelujen saatavuuden parantamiseen”, sanoo Vuornos.

Kokoomus iloitsee, että myös panostukset kulttuuriin ja liikuntaan ovat mukana budjetissa. Budjettiin lisättiin summat varhaiskasvatuksen ja kulttuurin yhteishankkeen jatkumiselle, museoiden kokoelmakeskukselle sekä Laaksolahden urheilupuiston suunnitteluun. Lisäksi liikuntapaikkojen perusrahoitusta parannettiin suhteessa kaupunginjohtajan talousarvioesitykseen.

”Sivistynyt kaupunki panostaa kulttuuriin. Espoon teatterin suunnittelu jatkuu ja museoiden varastopula hoidetaan kuntoon. Lisäksi panoksia saatiin siihen, että jo pienet lapset saavat elämyksiä kulttuurista varhaiskasvatuksen kulttuurihankkeen kautta”, sanoo Vuornos.

”Oli jo korkea aika saada Laaksolahden urheilupuiston kehittäminen liikkeelle. Jäähalli on seissyt kohta vuosikymmenen tyhjänä, eikä muutoksia ole ollut näköpiirissä. Nyt tähän on varattu resurssi, jolla uudistaminen saadaan käyntiin. Myös muiden liikuntapaikkojen perusrahoituksella voidaan ylläpitää lähiliikuntapaikkojen hyvää tasoa”, jatkaa Vuornos.

Lisätiedot:

Henrik Vuornos
Valtuustoryhmän puheenjohtaja
Puh. 044 253 4444

Ota kantaa