Ilmoittaudu vaalitoimitsijaksi eduskunta- ja europarlamenttivaaleissa

21.12.2018Uutiset

Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 14.4.2019 ja ennakkoäänestys 3.-9.4.2019 välisenä aikana.

Europarlamenttivaalit toimitetaan sunnuntaina 26.5.2019 ja ennakkoäänestys 15.-21.5.2019.

Haemme nyt toimitsijoita molempiin vaaleihin. Hae 14.1.2019 mennessä.

Tehtävän edellytykset

  • Vaalilautakuntaan tai vaalitoimikuntaan ehdotettavan henkilön kotikunnan on oltava Espoo.
  • Vaalilautakuntaan tai vaalitoimikuntaan ehdotettavan henkilön on oltava tietoinen ehdokkuudestaan ja sen merkityksestä sekä annettava etukäteen suostumuksensa (valtakirja) tehtävään sekä siitä perittävään puoluemaksuun 20%. Mikäli valtakirja on toimitettu jo aikaisemmin (esim. presidentin- tai kuntavaalien yhteydessä), ei sitä tarvitse lähettää uudestaan.
  • Ehdokas ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä.
  • Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei voi olla vaalitoimikunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Puolisoilla tarkoitetaan sekä aviopuolisoita että avioliitonomaisessa suhteessa tai rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä.

Vaalitoimikunnat

Vaalitoimikunnat kiertävät ennakkoäänestyksen aikana  – eduskuntavaaleissa 3.-9.4.2019 ja eurovaaleissa 15.-21.5.2019 – vanhainkodeissa, sairaaloissa ja kodeissa hoitamassa äänestystoimitusta. Vaalitoimikunnan jäsenten tulee olla käytettävissä tehtävään arkisin päiväsaikaan. Oman auton käyttömahdollisuus on suositeltava. Vaalitoimikunnissa ei voi toimia vaaleissa ehdolla oleva tai hänen lähisukulaisensa.

Vaalilautakunnat

Vaalilautakuntiin kuuluvien tulee varautua olemaan varsinaisena vaalipäivänä vaalipaikalla hoitamassa äänestystoimitusta sekä mukana ääntenlaskussa klo 20.00 jälkeen. Jäsenten paikallaoloista sovitaan tarkemmin vaalilautakunnan järjestäytymiskokouksessa tai lautakunnan puheenjohtajan kanssa erikseen.

Lautakunnan puheenjohtajan tulee huolehtia, että paikallaoloajat jakautuvat tasapuolisesti lautakunnan jäsenten ja varajäsenten kesken siten, että jokainen pääsee osallistumaan lautakunnan työhön.

Ääntenlaskentaan klo 20.alk. osallistuvat kaikki jäsenet ja varajäsenet.

Keskusvaalilautakunta järjestää vaalilautakuntien puheenjohtajille ja varapuheenjohtajille koulutustilaisuuden 26.3.2019.

Tehtävän haku

Tehtävään haetaan täyttämällä ao. nappulan kautta löytyvä hakulomake. Ainoastaan lomakkeella lähetetyt hakemukset huomioidaan!

Tehtävään voi hakea 14.1.2019 saakka.

Hae vaalilautakuntiin ja -toimikuntiin

Ota kantaa