Kirjasto Espoonlahteen 2021

21.10.2019Uutiset

Valtuustossa on maanantaina 21.10.2019 käsiteltävänä uuden Espoonlahden aluekirjaston hankesuunnitelma.

Kirjastopalvelut ovat kaupungin kulttuuritarjonnan tärkein osa-alue, sillä se on palvelu, joka on jokaisen kuntalaisen tavoitettavissa, ja sitä hyödyntävät kaiken ikäiset ihmiset niin yhdessä kuin yksinkin. Kirjaston maksuttomuus varmistaa sen, että sen palvelut ovat käytettävissä kaikille taloudellisesta tilanteesta riippumatta.

Nykypäivän kirjasto ei enää toimi pelkän kirjojen lainaamisen ympärillä, vaan kirjastoista on muodostunut kuntalaisten olohuoneita, joissa voi tavata ihmisiä, oppia uusia taitoja ja viettää vapaa-aikaa. Kirjastopalvelut jalkautuvat myös muualle kaupungin toimintoihin kuten kouluihin ja päiväkoteihin.

Espoonlahden alueen kirjastopalvelut ovat jo pitkään kärsineet vanhentuneista ja asukasmäärään nähden aivan liian pienistä tiloista. Lippulaivan uudistuksen myötä avautuu Espoon kaupungille upea mahdollisuus saada vihdoin myös Espoonlahden suuralueelle oma aluekirjasto Iso Omenan, Tapiola, Sellon ja Entressen aluekirjastojen rinnalle. Länsimetron jatkeen valmistuttua se tulee sijaitsemaan muiden aluekirjastojen tapaan erinomaisten liikenneyhteyksien päässä ja paikassa, jossa kuntalaiset muutenkin liikkuvat.

Vaikka uuden aluekirjaston alkuperäisestä kokohaaveesta jouduttiinkin tinkimään, tulee n. 2700 neliömetrin kirjastosta upea kohtaamispaikka, jossa perinteisten kirjastopalvelujen lisäksi erilaiset paja- monitoimi- ja kokoustilat tarjoavat kuntalaisille kokoontumispaikkoja ja mahdollisuuksia verkostoitua, oppia uutta ja kehittää itseään.

Kulttuurilautakunta edellyttää, että Espoon kaupunki huolehtii tämän hankkeen laadukkaasta toteutuksesta siten, että kirjasto voidaan ottaa käyttöön samanaikaisesti muun Lippulaivan kanssa vuonna 2021. Lisäksi lautakunta toteaa, että Espoonlahden alueelle tulee 2020-luvulla toteuttaa lisää kulttuuritiloja korvaamaan uuden aluekirjaston suunnitelmista ulkopuolelle jääneitä tiloja.

Lisätietoja

Ahtola Anitra

Ahtola Anitra

Kaupunginvaltuutettu

Nuottaniemi

Kirjoitukset

Tietoa kirjoittajasta

Ota kantaa