Kokoomus on tyytyväinen Espoon budjettineuvottelujen lopputulokseen

19.11.2019Uutiset

Kokoomus on tyytyväinen Espoon budjettineuvottelujen lopputulokseen

Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja Henrik Vuornos on tyytyväinen Espoon budjettineuvottelujen lopputulokseen. Budjetissa panostetaan koulutukseen, ennaltaehkäiseviin palveluihin sekä koulu- ja päiväkotirakentamiseen.

”Ensi vuoden talousarvio osoittaa hyvin päättäjien poliittista tahtotilaa. Koulutukseen panostetaan niin, että kaupungin kasvu huomioidaan opetuksen resursseissa. Lukiokoulutuksen resurssit saatiin turvattua lähes täysimääräisesti. Tokaluokkalaiset pääsevät jatkossakin iltapäivähoitoon. Tämä budjettisopu pitää Espoon koulutuksen kärkikaupunkina”, sanoo Henrik Vuornos.

”Investointiohjelmassa tehtiin todellisia priorisointeja koulujen ja päiväkotien puolesta. Leppävaaran lukio, Jupperin koulu sekä päiväkodit Espoon keskuksen ja Espoonlahden alueille palaavat investointiohjelmaan. Tämä kuvaa hyvin tahtotilaa: ensin pakolliset palvelut, sitten muut investoinnit”, jatkaa Vuornos.

Kokoomus pitää tärkeänä myös panostuksia ennaltaehkäiseviin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Vuornoksen mukaan se tuo pitkällä aikavälillä säästöjä.

”Nuorten mielenterveyspalveluihin sekä perhe- ja sosiaalityöhön saadaan merkittävästi parannusta. Ikäihmisten kotona asumisen tukeen lisätään resursseja. Nämä ovat askelia, joilla saadaan siirrettyä palveluiden painopistettä kohti ennaltaehkäiseviä palveluita, ja siten inhimillistä ja taloudellista hyvinvointia”, sanoo Vuornos.

Vuornoksen mukaan talousarvioesitys vähentää pitkällä aikavälillä kaupungin velkaantumistarvetta verrattuna kaupunginjohtajan talousarvioesitykseen.

”Menolisäykset säilyivät kohtuullisella tasolla, eikä veroja tarvinnut korottaa. Myös investointiohjelmasta saatiin paineita laskettua siirtämällä infrainvestointeja tulevaisuuteen. Tätä budjettisopua voi pitää vastuullisena taloudenpitona”, sanoo Vuornos.

Lisätiedot:
Henrik Vuornos
Puh. 044 253 4444

Tietoa kirjoittajasta

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja, kaupunginvaltuutettu

henrik.vuornos@gmail.com

Kirjoitukset

Ota kantaa