Talouden tasapainotus- ja tuottavuustoimet ovat välttämättömiä – valtuustoinfo 24.2.2020

25.2.2020Uutiset

Saimme valtuuston käsittelyyn vuoden 2019 tilinpäätöksen ennakkotiedot. Yksinkertaistettuna vuonna 2019 nettotoimintamenot kasvoivat 5,8 prosentilla ja verotulot kasvoivat vain 1,3 prosenttia. Tulojen ja menojen kasvun epätasapaino johti vuosikatteen laskemiseen sekä negatiiviseen tilikauden tulokseen.

Keskustelu nosti merkittäväksi tuottavuuden ja talouden tervehdyttämistoimet. Kaupunginhallituksen puheenjohtajana korostin puheenvuorossani valtuuston hyväksymien tulostavoitteiden merkitystä, velvoittavuuden lisäämistä, niiden toteutumisen entistä tarkempaa seurantaa sekä valtuutettujen omaa selkärankaa pitää huolta tavoitteiden toteutumisesta. Tätä työkalua, joka on valtuuston käsissä, on käytettävä tähänastista johdonmukaisemmin.

Ennakkotietojen perusteella huolestuttavaa on, että vuodelle 2019 asetetuista 39 tulostavoitteesta vain 20 toteutui ja kaksi toteutui osittain. Valtuusto on siis asettanut hyviä tavoitteita, mutta niiden mukaisesti ei toimita, vaan valtuutetut itse lisäävät menoja ja jarruttavat talouden ja toiminnan tervehdyttämistoimia.

Nuorisovaltuuston edustaja Niklas Salmela ilmaisi kaikkien espoolaisten nuorten huolen: rahan, jota ei ole, käyttäminen on pois tulevaisuudesta.

Jos jatkamme näin: menot kasvavat 12 vuodessa 2-kertaisiksi ja tulot vain 20 %

Kokoomuksen ryhmäpuheenjohtaja Henrik Vuornos oli tehnyt täydentyviä laskelmia: jos tahti jatkuu tällaisena, niin menot kasvavat 12 vuodessa kaksinkertaisiksi mutta tulot vain 20 prosenttia. Tuottavuustyö on pitkäjänteistä toimintaa. Tätä tarvitaan Kokoomuksen mukaan nyt. Vuornos korosti yhtenä esimerkkinä ikäihmisten kuntouttamista. Leena Luhtasen (sdp) lääke oli ottaa lusikka kauniiseen käteen.

 Mitä luvut siis osoittavat? Kunnallisveroa kertyi 1 272 milj. euroa, kasvua edelliseen vuoteen oli vain 12 milj. euroa, joka merkitsee yhtä prosenttia. Koko maan osalta kunnallisveron tuotto kasvoi 2,6 prosenttia vuodesta 2018. Espoon kunnallisverotulot alittivat alkuperäisessä talousarviossa oletetusta -52 milj. eurolla. Vuosikatteeksi muodostui 171,4 milj. euroa, joka on 22 milj. euroa edellisvuotta heikompi ja selkeästi alle kaupunginvaltuuston hyväksymän talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman tavoitteen.

Kimmo Oila (kok) painotti kuluvan vuoden toimia, niin Espoossa kuin kansallisestikin. Valtionhallinnon toimet lisäävät kuntatalouden menoja, mutta mistä tuloja. Elinkeinotoiminnan edellytyksiä pitäisi vahvistaa, mutta näin ei näytä käyvän. Pia Kauma (kok) painotti, että talouden kehitys ei voi jatkua näin. Katseemme on paljolti kohdennettava myös valtion suuntaan, kun valtion kunnille päättämät velvoitteet ja sitä kautta menot lisääntyvät.

Paula Viljakainen (kok) nosti esille palveluasumisen kehittämistoimet – ennaltaehkäisy ratkaisee. Mika Helenius (kok) korosti, että Suomen ja Espoon tulee keskittyä tulojen lisäämiseen. Timo Soini (ST) korosti, että tulojen lisäämistä ei ole se, että lisätään veroja – on se millä veron keräämistasolla tahansa.

SOTE ja tietotekniikka

Valtuutetut saivat tilannekatsauksen myös sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksesta sekä terveydenhuollon tietotekniikkaratkaisuista. Nämä kietoutuvat nyt toisiinsa.

Espoon huoli Apotin heikkouksista ja tekemämme päätös jättäytyä Apotin ulkopuolelle ovat osoittautuneet oikeiksi. Tästä huolimatta olemme nyt tilanteessa, että SOTE-uudistus pakottaa Espoon joko menemään mukaan Apottiin tai investoimaan merkittävästi sitä korvaavaan ja täydentävään tietojärjestelmään. Vaihtoehtoja on kolme. Niiden välillä ei ole merkittäviä kustannuseroja, kun arvioimme seuraavien kymmenen vuoden investointi- ja käyttökuluja. Espoossa teemme lähiviikkoina ratkaisut tarkentavien laskelmien perusteella ja painotamme ratkaisussamme asiakkaiden ja potilaiden saamia palveluja.

Mitä muuta?

Näitä edellä kuvaamiani asioita käsiteltiin runsas kaksi tuntia. Muu osa valtuuston kokousta koskikin sitten valtuustokysymyksiä ja valtuustoaloitteita. Ja lisäksi päätimme ilman keskustelua muutamista lautakuntajäsenyyksien ja vastaavien muutoksista. Viimeisenä asiana käsittelimme valtuutettujen Kristiina Mustakallio (kok), Henrik Vuornos ja 42 muun valtuutetun tekemän aloitteen mahdollistaa terveyskeskuksen vaihtoilmoituksen tekemisen sähköisesti. Kaupunginhallituksen laatiman vastauksen mukaan sähköinen vaihtoilmoitus saadaan tuotantoon kevään 2020 aikana.

Kokous loppui tällä kertaa jo hyvissä ajoin ennen puoltayötä eli noin puoli yksitoista.

Tietoa kirjoittajasta

Talouden tasapainotus- ja tuottavuustoimet ovat välttämättömiä – valtuustoinfo 24.2.2020

Kaupunginvaltuutettu, valtuustoryhmän puheenjohtaja

markku.markkula@aalto.fi

Kirjoitukset

Ota kantaa