Espoon Kokoomuksen kevätkokous

14.4.2021Uutiset

KOKOUSKUTSU 

KEVÄTKOKOUS

Espoon Kokoomus ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään

Aika: Keskiviikko 21.4.2021 klo 18.00. Valtakirjojen tarkastus alkaen klo 17.15
Paikka: Microsoft Teams – ympäristö ja Itäportti 4 (kokous kokonaisuudessaan etänä)

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 13 §:n määräämät asiat.
Kokoukseen on kullakin jäsenyhdistyksellä oikeus lähettää yksi (1) äänivaltainen edustaja toimintavuoden ensimmäisenä päivänä olleen jäsenmaksunsa suorittaneiden suorien henkilöjäsentensä määrän kutakin alkavaa 25-lukua kohti.

Tämä kokouskutsu on lähetetty jäsenyhdistysten puheenjohtajille.
Heidän tulee huolehtia kutsun välittämisestä kokousedustajille.
Yhdistyksien on toimitettava liitteenä oleva valtakirja kokoukseen.
Jos yhdistys on toimittanut tammikuussa ylimääräisen vuosikokoukseen uuden, tämän vuoden valtakirjan eikä muutoksia ole tullut, kyseinen valtakirja käy kevätkokoukseen.

Kokous suoritetaan kokonaisuudessaan etäkokouksena yhdistyksille säädetyn poikkeuslain mukaisesti (677/2020, 4 §). Kokouksen
Microsoft Teams-linkki lähetetään ilmoittautuneille. Kokouksen mahdolliset äänestykset suoritetaan sähköisesti, lisätietoa ja äänestyslinkki lähetetään äänioikeutetuille ilmoittautuneille. Ilmoituksen yhteydessä tulee mainita oma äänioikeutensa.

Yhdistyksille säädetyn poikkeuslain mukaisesti (677/2020, 4 §) yhdistyksen kokoukseen osallistumisen edellytyksenä on ilmoittautuminen yhdistyksen kokoukseen viimeistään tiettynä päivänä, joka voi olla aikaisintaan kaksi viikkoa ennen kokousta. Ilmoittautumiset pyydetään ystävällisesti viimeistään maanantaina 19.4.2021 klo 16.00 mennessä sähköpostitse jasmiina.salin@kokoomus.fi.

Kutsu on lähetetty myös Kokoomuksen kaupunginvaltuustoryhmän
jäsenille, espoolaisille kansanedustajille ja aluejärjestön hallituksen jäsenille, joilla on sääntömääräinen läsnäolo- ja puheoikeus aluejärjestön kokouksissa.

Tervetuloa!

Hallitus
Espoon Kokoomus ry

Ota kantaa