Rantaraitin Porvarit: Rakennetaanko Espoossa jo liikaa vuokra-asuntoja?

Tiedote
Julkaisuvapaa heti
Rakennetaanko Espoossa jo liikaa vuokra-asuntoja?
Asuntorakentaminen on Espoossa kovassa vedossa. Erityisesti Etelä-Espoon rakentaminen jatkuu vilkkaana, kun metrolinjan varteen syntyy täydennysrakentamista. Espoolainen kokoomusyhdistys Rantaraitin Porvareiden mielestä kasvun pitää olla mahdollista, mutta asuntojen hallintamuotojakaumaan pitää kiinnittää tarkempaa huomiota.
-Kannatamme vahvasti Espoon kasvua ja tiivistä rakentamista, mutta kaavojen päätöksenteossa pitäisi ottaa paremmin oppia vanhoista virheistä. Kun rakennetaan liikaa ARA-asuntoja, on vaikea saada alueen elinvoimaa kunnolla käyntiin ja palveluita alueelle, harmittelee yhdistyksen puheenjohtaja Veera Vuornos.
Rantaraitin Porvarit alleviivaavat, että esimerkiksi Suurpellon alue kärsii edelleen palvelujen vähäisyydestä ja vetovoiman puutteesta. Yhdistyksen näkemyksen mukaan rakentaminen on aloitettu ikään kuin väärästä päästä.
-Suurpeltoon on rakennettu liikaa alkuvaiheessa ARA-vuokra-asuntojen, minkä vuoksi yksityisten investointien ja palveluiden saaminen alueelle on ollut kiusallisen vaikeaa. Erityisesti alueen asukkaiden kannalta, Vuornos harmittelee.
Finnoossa ollaan jälleen toistamassa samat virheet
Yhdistys haluaa nostaa asian keskusteluun, koska kaupunki tuntuu toistavan kaavoituksessa samoja virheitä. Finnoon uudelle alueelle Rantaraitin kupeeseen ollaan kaavan mukaan rakentamassa 24 prosenttia ARA-asuntoja.
-Kun ottaa huomioon, että suuri osa vapaarahoitteisista asunnoista menee myös vuokralle, päädytään tilanteeseen, jossa koko alueen asukkaista suurin osa asuu vuokralla. Espoolaiseen asumiseen on perinteisesti kuulunut omistusasuminen ja tämä on yksi kaupungin perusvetovoimatekijöistä, Vuornos alleviivaa.
-Sen lisäksi että ARA-asuntojen rakentamisessa velkainen kaupunkimme menettää tuloja alempina tontinvuokramenoina, teemme myös sellaista kaupunkia, mikä ei ole Espoon järkevän kasvun mukaista. Finnoon alueella esimerkiksi ARA-asuntotuotannon määrä pitäisi ainakin puolittaa. Se nostaisi alueen kiinnostavuutta aivan uudelle tasolle. Finnoosta ei pidä tehdä ahdasta ihmisvarastoa, Vuornos painottaa.
Lisätiedot:
Veera Vuornos
puheenjohtaja
Rantaraitin Porvarit ry

Ota kantaa