Huhtikuun valtuustokolumni

Kokoomusryhmän keskusteluissa oli jo ennen valtuuston kokousta esillä tilanne Espoon rakennuslupahakemusten vastaanottamisessa. Yksimielisyys vallitsi siitä, että lupahakemuksia ei voi olla ottamatta – ruuhkasta tai muistakaan syistä huolimatta – vireille, vaan hakemukset tulee ottaa hallintolain edellyttämällä tavalla vastaan ja käsittelyyn. Luvan hakijan pitää myös saada tietoonsa arvio käsittelyajasta. Siten Espoon rakennusvalvonnan asiakkailleen antama ilmoitus ja selitys siitä, ettei hakemuksia oteta toistaiseksi lainkaan käsittelyyn, ei ole mahdollinen menettelytapa.

Ensimmäisinä valtuuston asioina käsiteltiin kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaoston, kulttuurilautakunnan sekä kasvun ja oppimisen lautakunnan nuorisoasiainjaoston täydennysvaalit. Nämä päätökset tehtiin paikat hallitsevien ryhmien esitysten mukaan, eikä niihin sisältynyt mitään draamaa. Täydennystarpeita tulee, jos jäsen esimerkiksi muuttaa toiselle paikkakunnalle.

Seuraava asia oli kuin pienoismalli sote-uudistuksesta, jossa Keinumäen koulun teknisten muutostöiden, joilla koulurakennuksen tekniikka irrotetaan HUS:n Jorvin sairaalarakennuksen talotekniikasta, kustannusarvion korotus hyväksyttiin ilman keskustelua.

Hieman enemmän keskustelua herätti seuraava asia. Rasismin vastainen sitoumus on tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnan laatima sitoumus, joka vahvistaa Espoo-tarinan linjausta siitä, että Espoossa on rasismiin nollatoleranssi. Sitoumuksen esitteli toimikunnan puheenjohtaja Ira Hietanen-Tanskanen (kok). Espoon kaupunki liittyi syyskuussa 2021 mukaan oikeusministeriön ja yhdenvertaisuusvaltuutetun käynnistämään kampanjaan, joka rohkaisee ihmisiä toimimaan antirasistisesti omassa arjessaan ja kannustaa pohtimaan rasismin vaikutuksia laajemmin yhteiskunnassa. Valtuutetut, jotka henkilökohtaisesti halusivat sitoutua rasismin vastaisuuteen, allekirjoittivat sitoumuksen kokouksen aikana. Lyhykäisyydessään itse sitoumus on varsin lyhyt ja ytimekäs, minkä totesi keskustelun lomassa myös kaupunginhallituksen puheenjohtaja Henrik Vuornos (kok):

Rasismin vastainen sitoumus

1. Huolehdin siitä, että päätökseni edistävät yhdenvertaisuutta.

2. Puutun rasistisiin tilanteisiin sekä väkivaltaan ja vihaan yllyttäviin puheisiin ja tekoihin.

3. Kohtaan ihmisen. Tutustun ja yritän nähdä asian toisen näkökulmasta. Huomaan ennakkoluuloni.

4. Haluan oppia toimimaan paremmin. Kuuntelen, lisään ymmärrystäni ja tietoani rasismista ja syrjinnästä sekä opin.

Myös vammaisasiamiehen selvitys vuodelta 2021 herätti paljon keskustelua. Kuten moni valtuutettu puheenvuoroissaan, myös Paula Viljakainen (kok) piti tärkeänä, että vammaisten asioista ja arjessa kohtaamista ongelmista puhutaan. Viljakainen korosti myös, että vammaisasiamiehen nostamiin epäkohtiin palveluissa pitää puuttua jo ennen niiden siirtymistä hyvinvointialueen tehtäviksi, jotta voidaan varmistaa palveluiden laatu nyt ja myös jatkossa. Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys puhututti myös. Esiin nostettiin mm. miten lääkärinaikoja on käytännössä saatavilla Espoossa ja kuinka vastaanottoaikojen saatavuutta on selvästi onnistuttu parantamaan joidenkin alueiden terveysasemilla, niin yksityisen kuin julkisenkin palveluntuottajan mallissa.

Valtuusto käsitteli jälleen myös useita aloitteita. Mukana oli myös Ira Hietanen-Tanskasen (kok) aloite Espoon kaupungin lapsistrategian ja toimenpideohjelman laatimiseksi. Lausunto on valmisteltu kasvun ja oppimisen toimialan sekä hyvinvoinnin ja terveyden toimialan yhteistyössä.

Ota kantaa